Now Reading
Ukwethulwa kwemiklamo yezindlu nokunikezela ngeseziphelile kusho isahluko esisha
Dark Light

Ukwethulwa kwemiklamo yezindlu nokunikezela ngeseziphelile kusho isahluko esisha

Cishe emva kwezinyanga ezine kucwebe isiziba emsebenzini wamihla namalanga woMnyango WezokuHlaliswa KwaBantu, ngenxa yesidingo esiphuthumayo sokusukumela umonakalo odalwe yizikhukhula zango-Ephreli nezangoMeyi, sekubuyelwe emsebenzini ezindaweni ezakhahlamezeka kancane yizikhukhula.

Izikhukhula zango-Ephreli nangoMeyi zenze ukuthi umnyango uthi ukugxila ezindaweni ezinjengezifunda uGu, uThukela, uMzinyathi, iKing Cetshwayo, Ilembe, uMgungundlovu noMasipala Wedolobhakazi eThekwini, owaba yinkaba yesibhicingo esashiya izinkulungwane dengwane, kwabhubha amakhulu abantu; kanti namanje kunezinkumbi ezingakatholakali.

Njengoba kuqhubeka umsebenzi wokulungisa nokuvuselela, okukhona kuwona ukwakha izindawo zokuhlala zesikhashana ezingaphezu kuka-1 521 nokuvalwa kwezikhungo zokunakekela izinkumbi lapho bekuqutshiswe khona abakhahlamezekile, umnyango ubone ukuthi usungakwazi ukubuyela emikhankasweni wokuhlinzeka izidingo zomphakathi ezifundeni ezikhahlamezeke kancane.

NgoSepthemba, uNgqongqoshe WezokuHlaliswa Kwabantu neMisebenzi Yomphakathi uDkt  Ntuthuko Mahlaba ubephethe izinhlelo zokunikezela ngemiklamo yezindlu esiphelile kany nokwethula imiklamo emisha ezifundeni iZululand noMkhanyakude. Phakathi kwazo kubalwa iNdumo Rural Housing Project kuMasipala weNdawo iJozini. Lo msebenzi kaR65-million kulindeleke ukuthi kuhlomule kuwona abantu bendawo abangaphezu kwenkulungwane.

Ungqongqoshe udlulisele isigaba sokuqala soPhuzane Rural Housing Project (izindlu zokuqala ezingu-300) kuMasipala waseDumbe, wadlulisa ukwethulwa kwesigaba sesibili sokwakha kuWadi 8. Lezi zigaba zombili zibize ngaphezu kukaR90 million, kanti kuzohlomula imindeni ewu-600.

Ngesonto ngesonto lokusebenzela umphakathi i-Public Service Week ngasekupheleni kukaSepthemba, uMahlaba wethule isigaba sesibili seKhokhwaneni Rural Housing Project kuMasipala WeNdawo uNongoma. Kulo msebenzi kaR44m kuzohlomula imindeni ewu-300 kumawodi 4 no-6 kuMasipala wakwaNongoma.

See Also

UMahlaba uthe ukwedluliselwa nokwethulwa kwemisebenzi emithathu komasipala waseJozini nowakwaNongoma kusho isahluko esisha. Umnyango usubuyele emsebenzini omqoka wokuhlinzeka izidingo zabantu zokuhlinzeka ngezindawo zokuhlala ngemva kwezinyanga zokugxila emsebenzini wokuhlenga nowokukhuculula umonakalo wezikhukhula.

Kuneminye imisebenzi ezokwethulwa ehlelelwe u-Okthoba yiMadundube kuMasipala WeNdawo waKwaDukuza, oweSifunda  Ilembe District oGwini oluseNyakatho naKwaNzimakwe kuMasipala WeNdawo iRay Nkonyeni Esifundeni Ugu oGwini OluseNingizimu.

Scroll To Top