Now Reading
UMnyango WezokuHlaliswa KwaBantu eKZN ufeza umsebenzi wawo ‘wokubuyisa isithunzi nethemba’
Dark Light

UMnyango WezokuHlaliswa KwaBantu eKZN ufeza umsebenzi wawo ‘wokubuyisa isithunzi nethemba’

UMnyango WezokuHlaliswa KwaBantu KwaZulu-Natali uyaqhubeka nokungabalekeli umsebenzi nejoka nomsebenzi wawo wokubuyisela isithunzi kulabo abalahlekelwa ngamakhaya abo.

UNgqongqoshe WezokuHlaliswa KwaBantu neMisebenzi YoMphakathi uDkt Ntuthuko Mahlaba uqhakambise lo myalezo ngezikhathi zokungenelela ezisanda kubakhona zabandingayo eDabhazi, kuMasipala WeNdawo wakwaNongoma, eSinathing eYideni, kuMasipala WeNdawo WaseMsunduzi,  naKwaMazakhele kuMasipala uMuziwabantu Municipality Esifundeni Ugu.

Ngesikhathi sesonto lokusebenzela umphakathi i-Public Service Week, uMahlaba kade ephethe uhlelo lokudlulisa izindlu zesikhashana kuGogo Seqephi Ndwandwe. Lesi salukazi esineminyaka ewu-90 sihlala eDabhazi kuwodi 10 kuMasipala waKwaNongoma.

Ukungenelela komnyango esimweni sikaGogo Ndwandwe kulandela izicelo eziningi zosizo nombhalo ezinkundleni zokuxhumana owasabalala okomlilo wequbula inyanga yonke.

Lesi sakhamuzi sakwaNongoma besihlala ekhosombeni emanxiweni akwamakhelwane owahamba eminyakeni eyishumi edlule, ngemva kokuthi umuzi waso osendaweni wacekelwa phansi yisichotho ngo-2012.

Leli khosomba beseligugile ngokuhamba kweminyaka, uphahla lwalo lotshani seliqala ukuvuza kodwa lokhu akuzange kumthene amandla. UGogo Ndwandwe uziphilisa ngokudayisa izicephu zencema ukugcwalisela empeshenini yakhe.

Ngemva kokwaziswa ngesimo esibi sikaGogo Ndwandwe, uNgqonqoshe wanxusa ukuthi kusukunywe kubhukulwe kwakhiwe indawo yokuhlala ephuthumayo emzini wakhe omdala .

Ebambisene neMeya kaMasipala WeNdawo waKwaNongoma uMnu Mangaqa Mncwango nezikhulu eziphezulu zomnyango nezikamasipala, uMahlaba, ubephethe uhlelo lokudlulisa isakhiwo kuGogo Ndwandwe obesese emcimbini obekukhona kuwo omakhelwane abathakasile ngasekupheleni kwangoSepthemba.

Kwesinye isimo sokungenelela kuMasipala WeNdawo waseMsunduzi ngoSepthemba, uMahlaba uvakashele imindeni emibili eSinathing eYideni ngemva kokunxuswa yi-Elton Ngcobo Foundation. Lokhu kwenzeke ngemva kokudlula ngokudabukisa kwengane eneminyaka emithathu komunye wemindeni, eyabanjwa wugesi esakhiweni sodaka esiwayo.

See Also

Ngemva kokuvakashela umndeni wakwaMokoena nowakwaSibisi eSinathing, ungqongqoshe wenze isibopho sokuhlinzeka le mindeni yomibili ngezakhiwo zesikhashana. Lezi zindlu ezimbili  zesikhashana zakhiwe zaqedwa ngokushesha ukuthi uMahlaba azidlulisele kubanikazo bazo mhla ka-14 2022.

Ngasekuqaleni kuka-Okthoba, umnyango udlulisele umuzi olungele umuntu okhubazekile we-Operation Sukuma Sakhe kuMnu Michael Basi waKwaMazakhele, emaphethelweni aseHarding kuMasipala WeNdawo waseMuziwabantu.

Ukudluliswa komuzi kwenzeke ohlwelweni lweminyango eminingi i-Operation Sigalelekile. Lo mnumzane oneminyaka ewu-52 uhluleke ngisho wukufihla ukujabula kwakhe ngenkathi uNgqongqoshe WezeNhlalakahle uNkk Nonhlanhla Khoza, obemele uNgqongqoshe Mahlaba, ephethe uhlelo lokudlulisa indlu nezinye izikhulu zikamasipala.

Kuwo lo mcimbi, inhloko yomnyango WezokuHlaliswa KwaBantu eKZN uMnu Mdu Zungu idlulisele itayitela lomuzi kuBasi, ohamba ngesihlalo esinamasondo ngemva kokukhubazeka ebuncaneni.

Scroll To Top