Now Reading
Ubonga abamesekile edlala izidakamizwa usomankomane osafufusa
Dark Light

Ubonga abamesekile edlala izidakamizwa usomankomane osafufusa

USamkelo Mhlengi Mhlongo akawuvali umlomo ngabasindise impilo yakhe, ekade esengene shi kwizidakamizwa. Ubonge ugogo wakhe ahlala naye eDamini, eLindelani, uTholakele Mhlongo noSanele “Bhunu” Mthalane ongumqeqeshi wamankomane.

Engxoxweni abenayo nelaboHlanga uMhlongo uthe: “Ngimuhlukumezile ugogo wami, angazi ukuthi ngingaxolisa kanjani. Ngiyambonga ngokuthi angibekezelele noma besengiphenduke isilwane. Okuyikho okungifake kwizidakamizwa, indawo engihlala kuyona kanye nabangani abangalungile. Kodwa kukho konke ngizigxeka mina” usho kanje. Kuyimanje leli bhungu elineminyaka yobudala engama-21, lingene esibhakelen sama-Amesha uselwe izimpi ezili-10 wanqoba eziyisishiyagalombili wahlulwa kwezimbili.

Ebuzwa ngokungena kwakhe esibhakeleni uthe: “Ngeke ngaqamba amanga indlela engingene ngayo esibhakeleni angiziqhenyi ngayo, ngoba bengishaya abantu. UMthalane ngokuthi ungumuntu wasendaweni futhi osebenza kakhulu ngentsha wanginxenxa ukube ngingene kulo mdlalo. Isinqumo engisithathile ngizithathele mina, ngoba bebehlezi bengincenga kodwa kufane nokuthi bathela amanzi emhlane wedada. Kwisinqumo sami ngihlale phansi nogogo okade engasayizwa indaba yami ngamtshela ukuthi sengiphumile kwizidakamizwa ngifuna ukugxila kwezamankomane. Ngiyazi abantu ngibahlukumezile, kodwa manje ngingomunye umuntu ozoba isibonelo esihle entsheni yangakithi” kusho uMhlongo.

Ubedla iphilisi elibizwa ngeRock eyingozi kakhulu, ngoba iyabiza uma ungasebenzi kuyaphoqa ukuba uhambe uyokweba aphinde abheme nensangu. “Ngizimisele ukungena esibhakeleni esikhokhelayo eminyakeni ezayo. Ibhande lokuqala lami engolinqoba kobe kwelabantu abangangilahlanga ngesikhathi umqondo wami usadungekile. Isibhakela siyikusasa lami, ngiyazibona ngiba nezinto ezinkulu ngenxa yalo mdlalo. Ngiyambonga umqeqeshi wami ohlezi engikhuthaza, ngamagama okuthi ubona umpetha kumina” usho kanje.

ElaboHlanga liphinde lakhuluma noTholakele, nothe akazi ukuthi engambonga kanjani uMthalane ngokungalilahli ithemba ngomzukulu wakhe.  “Angazi impela ngingathini ngiswele amazwi ayizinkulungwane, uSamkelo ngimbona ezelwe kabusha ngendlela ayiyona . Sesikwazi ukuthi sibuke naye uhlelo oluqala ligamenxe elesi-6 kusihlwa iDurban Gen, phambili ubeke engabuyi simbone eseqhamuka singamazi ukuthi uphumaphi. Kuyimanje uselala nami endlini enkulu, into eduma ekhanda lakhe ijimu. Uhlezi ecabanga isibhakela” kusho uTholakele. Uthe ubengasathembi ukuthi umzukulu wakhe uyoke ashintshe ngelinye ilanga. “Ngimfisela okuhle kodwa kwisibhakela, ngelinye ilanga ngiyafuna ukumbona kumabonakude noma ngibe khona mhlazane elwa ngoba bayambabaza ukuthi unalo ikhono” usho kanje. UMthalane ongumfowabo kaMoruti uthe usazoqhubeka nokuseka uMhlongo.

See Also

“KuSamkelo ngibona umpetha, ngakho ngeke ngavele ngivumele ukuthi ikhono elingaka kuvele kushabalale ngalo.  Yena ungithwalisile ubunzima, ngoba ubelokhu efihla ukuthi udla izidakamizwa kodwa ngiyajabula ukuthi usewushintshile umqondo wakhe. Indlela anesihluku ngakhona kuyena ngibona uMike Tyson, ngoba impela uyabaginqa impela” kusho uMthalane. UMthalane ubalule ukuthi uMhlongo ngonyaka ozayo uzomfaka esibhakeleni esikhokhelayo, nalapho afuna enqobe izimpi eziningi. 

Abanye osomankomane abaqeqeshwa uMthalane uDumisani Majola ezinyangeni ezedlule obelwa okokuqala esibhakeleni esikhokhelayo noSanele Mhlungu, nabadlala ngokulingana ezimpini ezabe ziseMooi River.  U-Asanda Mkhwanazi owaba iBest Boxer kumqhudelwano wokugcina wamaSalga, noNolwazi Vilakazi owabe engukapteni we-Ethekwini  kuwo amaSalga.

Scroll To Top