Now Reading
Bayifuna ishenxile esikhundleni iMeya ePort St. Johns
Dark Light

Bayifuna ishenxile esikhundleni iMeya ePort St. Johns

Sekuqubuke izinxushunxushu edolobheni elisogwini lwase-Eastern Cape ePort St Johns ngenxa yezinxushunxushu zezombusazwe. Sekuqubuke imibhikisho eminingi edolobheni lonke kuleli sonto eledlule njengoba izinhlaka ezithintekayo zifuna kusule iMeya, uNkk uNomvuzo Mlombile Cingo, kanye nezimenenja eziphezulu. Bathi leli dolobha kumele liphathwe ngabantu abazalelwa endaweni. Kodwa lesi siphithiphithi sithathe isinyathelo esibi ngesonto eledlule ngokushiswa komuzi wemeya.

Kuphinde kusetshenziswe amaloli ukuvimba umgwaqo u-R61 okuphazamisa izimoto  ezidabula edolobheni. Abathintekayo kulolu daba bafuna i-African National Congress (ANC) ihlangabezane nezimfuno zabo.

USihlalo weForamu yasePort St Johns-Woods, uMnu u-Andile Mzungule, uthe bahlulekile. “Lapha ePort St John’s nakanjani banikiwe ithuba abaphathi abaphuma kule ndawo, kodwa bahlulekile, esibhekene nakho wukuqhubeka nokubhidlika kwedolobha lethu. IPort St Johns yethu iyinhlekisa-nje ngoba ayikho intuthuko. Izingane zethu azibonwa noma ngabe zifanelekile, kodwa into efunwa yilaba bantu ngabantu baseLusikisiki kuphela,” kuchaza uMzungule.

Iziphakamiso zokusula kweMeya esikhundleni

USotswebhu we-ANC emkhandlwini naye udutshulwe esigamekweni esishiye umshana wakhe elimele.USihlalo we-SANCO wendawo, uNelson Nontlevu, wathi imeya kumele ihambe. “Sifuna incwadi yokwesula evela kumama uCingo. Sifuna ukubeka omunye wethu emandleni. Umuntu ozoyisa iPort St Johns kwelinye izinga. Sithi mabahambe benomnumzane uTshotsho ngoba sesikhathele manje, bafuna nokuphazamisa imboni yamatekisi konke-nje, yingakho nomphakathi usucasukile ngokwenzeka lapha.”

“Abayindawo”

UNobhala we-ANC esifundazweni, uLulama Ngcukaitobi, uthe iMeya namakhansela abayi ndawo. “Kuzobe kungekho emthethweni ukuthi noma ngubani asuse esikhundleni iMeya ngaphandle kokusebenzisa uhlelo olusemthethweni futhi awukwazi ukusebenzisa isibhamu ukususa ubuholi obukhethwe ngokwentando yeningi, kukhombisa ukungazi kwalabo bantu abanaleziphakamiso ngakho kuyisenzo sobugebengu.Singakuchaza kanjalo futhi amaphoyisa kumele abophe izigebengu ezinjena.”

Ukuqembukelana

See Also

Amaqembu ezepolitiki athi izinxushunxushu zidalwe yizimpi zokuqembukelana kwi-ANC. Ilungu le-ATM’s uMzwandile Jam Jam uthe ipayipi lokuthula kumele lishunqiswe. “Ngakho-ke sinxusa wonke amakhansela, bonke ubuholi ukuthi benze isiqiniseko sokuthi kunokuthula ePort St Johns, kube nozinzo ukuze sihambise izidingo kubantu. Ngoba thina njenge-ATM simela ukuthula. Sidinga uhulumeni oziphendulelayo, yingakho sithi le nto kumele iphele,” kusho uJam Jam.

UThembalihle Xhangayi oyikhansela leDemocratic Alliance (DA) ePort St Johns uthe izinxushunxushu ziphazamise amabhizinisi nenhlalakahle edolobheni elincane. “Konke okwenzekayo njengamanje kulimaza impilo yabantu.Baningi abantu abangasebenzi lapha, kukhona ukuntengantenga, izitolo zivaliwe kanti abantu bafika  ekuseni kakhulu bezobona udokotela kodwa bafike bangalutholi usizo ngeke sikuvumele lokhu,” kuchaza uXhangayi.

UMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu ulugxekile udlame olubhekiswe kubaphathi bamahhovisi omphakathi. Ezinyangeni eziyishumi ezedlule, izakhamuzi ezingeneme ezigcemeni ezimbili kumasipala wendawo yasePort St Johns e-Eastern Cape zathi aziwazi amakhansela azo amasha. Babhikisha ngaphandle kwehholo laseLuxolweni edolobheni elincane elisogwini, emcimbini wokufungiswa kwamaKhansela.

Scroll To Top