Now Reading
Udinga usizo ukuze ayomela elakuleli phesheya
Dark Light

Udinga usizo ukuze ayomela elakuleli phesheya

UNjabulo Lemon Hlatshwayo ufisa noma ubani ongamsiza ukuze ekwazi ukumela iNingizimu Afrika ngoLwezi.

Leli bhungu elingusozinyama elidabuka eSikhawini lenza umdlalo obizwa nge-International Federation Body Building & Fitness (IFBB). Kusukela mhla zimbili ziya mhla ziyisikhombisa kuLwezi, kulindeleke ukuthi abe yingxenye yomqhudelwano wamazwe obizwa nge-IFBB Men’s Championship & IFBB Women’s World Cup. Lo mdlalo owasungulwa ngonyaka we-1976, uzobanjelwa eSanta Susana, eSpain.

Uphonsele inselelo kosomabhizinisi kanjalo nakuMnyango wezeMidlalo ukuba umsize, ukuze ezokwazi ukumela iNingizimu Afrika okokuqala.

“Kubuhlungu ukuthi kuze kube imanje kusemanzi phansi, angilutholi usizo osekuphele amasonto ngiluzama. Angifuni ukuqamba amanga kubuhlungu, ngoba uma kungagcina ngokuthi angilutholi usizo ngeke ngakwazi ukumela izwe lami ekuyilona phupho lanoma imuphi umuntu” kusho uHlatshwayo oneminyaka yobudala engama-27. Uthi waqala ukuzijimela ngonyaka wezi-2018, kwathi ngolandelayo wabe esejoyina lo mdlalo.

Nyakenye udlale umqhudelwano obusingethwe KwaZulu-Natal, kanye nowakazwelonke nalapho aphuma khona indawo yesibili kuyona yomubili. Kulo nyaka ubuye ngelikhulu ishodi njengoba kunguyena obaqwaqwade bonke emakhanda esifundazweni iKwaZulu-Natal, kwathi kowakwazwelonke waphuma endaweni yesibili.

Ukwenza kahle kwakhe uHlatshwayo ikhona okumbeke ekutheni athole ithuba lokumela iNingizimu Afrika, kowamazwe.

“Ukuya kwami kulo mqhudelwano bekuzongibeka emathubeni amahle okuthi ngithole pro card (okuyilona khadi elizongigunyaza ukuth ngingenele imincintiswane eseqophelweni eliphezulu). Kodwa ngibona konke lokho kushabalala ngoba ngokomthwetho akumele kuphele le mpelasonto ngingakayikhokhi imali edingakalayo” kusho uHlatshwayo.

Ngokwengcwadi elaboHhlanga enayo kuvela ukuthi kudingeka imali eyizinkungwane ezili-R15.

Ebuzwa ukuthi ubani omlekelelayo ekutheni ajime uthe: “Ngiyazijimasa mina kodwa nginaye umqeqeshi uThandazani Nsimbi ohlala eThekwini eSouth Coast, ungisiza ngokuthi kumele ngidle kanjani, indlela yokujima kumele ngijime kanjani. Ngijima  eCafe Gym SA eRichards Bay nangasekhaya elokishini kwijimi ebizwa ngokuthi iWhite House” usho kanje.

See Also

Ubefunda izifundo zomthetho eNyuvesi yasoNgoye kodwa wagcina ephazamiseka okwamanje umatasa nalo mdlalo afisa ukukhula kakhulu kuwona, futhi angazisoli ngokuthi angene kuwona yize izinto zingakahambi ngendlela afisa ngayo.

“Lo mdlalo ngawuphiwa ngumdali angizisoli nakancane empeleni ngiyaziqhenya ngesinqubo engasithatha. Nokungaba yinto engabonakali okwamanje kodwa ngiyakholelwe ukuth ngizophumelela ngawo. Futhi baningi engizoba yisibonelo esihle kubo ngiphinde ngibagqugquzele ukuth nabo bengene kuwona bawuthande” kusho uHlatshwayo.

Ebuzwa ngekhaya aphuma kulona uthe: “Ekhaya akekho umuntu osebenzayo ngihlala noMama,uDadewethu, izingane zami ezimbili kanye nabashana bami ababili. Ngingasho nje ukuth siyikhala elizamayo okwamanje enginethemba elikhulu futhi ukuth kungekudala izinto zizokhanya. Konke kunesikhathi sakho” usho kanje.

Ngezifiso anazo okwamanje uthe ufisa ukuthola ipro card ukuze ezokwazi ukungenela imincintiswano eseqophelweni eliphezulu. Okunye ukuthi azivulele ijimu yakhe, enze imincintiswano khona eRichards Bay bese ekhulisa lo mdlalo ngalapho adabuka ngakhona.

Scroll To Top