Now Reading
Umnotho wezwe wehle kakhulu esigabeni sesibili: Maluleke
Dark Light

Umnotho wezwe wehle kakhulu esigabeni sesibili: Maluleke

Ngaphandle kokuthi izikhukhula zakamuva zashiya imindeni eminingi ingenamakhaya kwafa nabantu kodwa ngoLwesibili kuvele ukuthi ziphinde zaba imbangela yokuthi umnotho waseNingizimu Afrika wehle ngo-0.7 % ekoteni yesibili ka-2022.

Lezi zindaba zidalulwe wuStatistician-General uMnu uRisenga Maluleke, oyisikhulu seStatsSA eyenza ucwaningo ngakho konke okuthinta iNingizimu Afrika.

Ubalule ukuthi nokunqamuka kukagesi kudlale indima ekutheni kwehle umnotho kuleli.

“Umnotho wehle ngo-0.7% ekoteni yesibili yonyaka okusho ukuthi awukhulanga. Sibona usesigabeni esifanayo naleso owawukuso ngesikhathi soKhuvethe. Ukunqamuka kukagesi obekuqhubeka ekuqaleni konyaka kube nomthelela omubi kakhulu ekukhuleni komnotho ngoba uma ungekho ugesi, izimboni azikwazi ukukhiqiza kahle impahla. Izikhukhula KwaZulu-Natal nazo zibe nomthelela ngoba kumosheke ingqalasizinda, kwavalwa izimboni ezinkulu ezisemkhakheni wezokukhiqhiza ngesikhathi kukhucululwa umonakalo,” kusho uMaluleke.

Uthe imikhakha eyehlile ngowezolimo owehle ngo-7.7% njengoba imfuyo kuyiyona eyehle kakhulu. Kube wumkhakha wezokukhiqhiza owehle ngo-5.9%. Imikhiqizo eyehlelwe ngamandla ngowe-petroleum, chemicals, rubber and plastics, owezimoto, izinsimbi ezihlukene neziphuzo.

Umkhakha wezimayini nawo wehle ngo-3.5% njengoba kwehlile ukumbiwa kwegolide, amalahle, imanganese ore namadayimane ngekota yesibili.

Omunye umkhakha owehlile owezokwakha, wehle ngo-2.4% kuthiwa kwehlile ukwakhiwa kwezindlu nezinye izakhiwo ngekota yesibili.

UMaluleke uthe ukwehla komnotho kusho ukuthi abantu bebengenayo imali eyanele yokuthenga zonke izidingo zabo, okubalwa ukudla, utshwala, ugwayi, ifenisha, izingubo zokugqoka nokunye abakudingayo. Uveze ukuthi yize eminye imikhakha izamile ukwenza kahle, abale kuyo owezokuthutha nowezezimali kodwa kayivimbanga ukuthi kwehle umnotho.

See Also

Izazi zomnotho, okubalwa uSolwazi Bonke Dumisa azithukanga ngokwehla komnotho wakuleli ngoba bezivele ziqagule ukuthi umnotho kawenzanga kahle ngekota yesibili.

UMnu uChifi Mhango oyiChief Economist kwiDon Consultancy Group, uthe izinto azihambanga kahle ngekota yesibili ngoba imikhakha eminingi ibingasebenzi ngokugcwele.

Uthe isimo kungenzeka sibe ngcono manje.

Scroll To Top