Now Reading
Ngiboshelwe amanqina enyathi: OweContralesa
Dark Light

Ngiboshelwe amanqina enyathi: OweContralesa

OwayenguSihlalo weCongress of Traditional Leaders of South Africa (Contralesa) eLimpopo, uKgoshi Letsiri Phaahla (osesithombeni), uthi washushiswa yile nhlangano ngokwepolitiki, ngokujoyina  iqembu lezepolitiki i-ActionSA. Uthi amanye amalungu eContralesa, angamalungu e-African National Congress (ANC), awazange ajabule ngesikhathi ejoyina i-ActionSA efuna kwenziwe  isiphakamiso sokungamethembi. UKgoshi Phaahla ukhiphe incwadi yokwesula kwakhe ngeSonto. Ikomidi likazwelonke leContralesa libe selihlakaza uhlaka lwesifundazwe ngoMsombuluko.

Uthi ubuholi beContralesa ezingeni likazwelonke sebuphenduke isengezo se-ANC. “Isinqumo sokungihlanza  sihlobene nepolitiki. Konke kuqale ngemuva kokuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngibe yingxenye yokulungisa leli zwe elishona phansi ngenxa yokungaphathwa kahle kwe-ANC. Lesi yisinqumo engisithathe mhla zingama-28 kuNhlangulana  esasusa konke okwenzeka manje eContralesa. IContralesa ezingeni likazwelonke ayilutho. Kube ukunwetshwa kwe-ANC futhi ayisasebenzi izinhloso zesikhungo sobuholi bendabuko. Manje isiza i-ANC ukuthi iqhubeke nokuzikhukhumeza ngoba yesekwa abaholi bezifunda zasemakhaya,” kwengeza uKgoshi Phaahla.

Khonamanjalo, uMengameli weContralesa, uKgoshi Lameck Mokoena uziphikile izinsolo zikaKgoshi Phaahla. “Bekubonakala ukuthi lesi sifundazwe ngeke sisebenze ngenxa yalolu qhekeko olujulile. Sithathe isinqumo njenge-NEC ukuba sisihlakaze lesi sifundazwe. Alikho ilungu elizojeziswa ngoba nje lijoyine noma yiliphi iqembu lepolitiki. Ngizokwenza isibonelo nge-KZN, kunobuholi bobukhosi obungaphansi kweNkatha, obunye bukuNational Freedom Party, obunye bube ku-ANC. Bonke bavunyelwe ukuba ngamalungu eContralesa. Akekho ozoxoshwa ngoba  ejoyine iqembu lepolitiki alithandayo,” kuchaza uMokoena.

Scroll To Top