Now Reading
Okungapheli kuyahlola: UMafungwase womphebezo usethi khumu
Dark Light

Okungapheli kuyahlola: UMafungwase womphebezo usethi khumu


Unqobe izicoco wadla nemiklomelo eminingi kepha muva nje izinto bese ziqala ukumphika


Kunesisho sesizulu esithi “Okungapheli Kuyahlola”, ngolwazi lwami ngicabanga ukuthi lokhu ngamafuphi kusho ukuthi ayikho into engapheli.

Akekho owalufisa usuku intandokazi kwezomphebezo uSerena Williams eyothi khona isithi khumu kulo mdlalo. Le ntokazi edabuka eSaginaw, Michigan e-US, imemezele ngoLwesibili ukuthi isibala izinsuku ngaphambi kokuthi iwushiye phansi lo mdlalo. 

USerena ziningi izinhliziyo zabantu azithathelile,okunye okuwubufakazi balokho ongoti, abalandeli ezinyangeni ezedlule  babefisa ukuthi afice amarekhodi asahlezi kulo mdlalo. Lawo marekhodi awokulingana noMargaret Court osahamba phambili ngokunqoba amaGrand Slam amaningi angama-24, kanti uSerena yena unqobe angama-23. Elinye irekhodi okwakubhekwe ukuba aliphule elokuthi abe ngohamba phambili emlandweni ukunqoba i-Australian Open. Bayalingana noMargaret njengoba benqobe kayi-7.

USerena uthi khumu nje ngoMandulo uzobe ehlanganisa iminyaka engama-40 yobudala. 

Uyeka nje ubesekwenze konke kulo mdlalo, waqala ukudlala umphebezo okhokhelwayo ngonyaka we-1995 lokho kusho ukuthi unyaka wama-27 edlala esigabeni esikhokhelwayo. Iqiniso ukuthi le ntokazi itshengise ukuba nekhono eliyisimanga ngaphezulu kuka dadewabo uVenessa Williams. Lezi zintokazi ziqeqeshwea ngabaqeqeshi ababodwa, kodwa ikhono likaSerena ilona elagqama kakhulu.  Ziqeqeshwa uRichards Williams ongubaba wazo, uPatric Mouratoglou no-Orance Price owayeshade no (Richards).  Eminyakeni engama-27 ekulomdlalo okhokhelwayo uWilliams awukho umqhudelwano kwemine ngaphansi kweGrand Slam angawunqobanga. Uma kukhulunywa ngeGrand Slam ngaphansi kwayo kukhulunywa nge-US Open, iFrench Open, iWimbledon ne-Australian Open.

Ngoko mlando unqobe i-US Open kayi-6 wayinqoba ngonyaka we-1999, ngowezi-2002, 2008, 2012, 2013 nangowezi-2013. IFrench Open wayinqoba usayinqobe kathathu ngonyaka wezi-2002, 2013 nangowezi-2015, iWimbledon oyinqobe kayi-7 ngonyaka wezi-2002, 2004, 2009, 2010, 2012, 2015 nangowezi-2016. 

Kwase kuba i-Australian Open ayinqobe izikhathi eziyisikhombisa ngonyaka wezi-2003, 2005, 2007, 2009, 2010,2015 nangowezi-2017.

Ukunqoba le miqhudelwano engenhla kuyinto enzima, kodwa le ntokazi yakaWilliams isinqobe amahlandla angama-23 lokho kusho ukuthi iyibekile “Induku ebanzi” kulo mdlalo. Kungokwakwabani ukuthi ukeliswe endaweni yokuqala emhlabeni iminyaka engaphezulu kwengama-10. Le ntokazi ikwenzile lokho njengoba yahla esicongweni kusukela ngonyaka wezi-2002 kuya kunyaka wezi-2017. Ngaphandle kokunqoba amaGrand Slam angama-23, isho inamagolide omqhudelwano omkhulu obizwa ngama-Olympics Games.

See Also

Kuma Olympics Games wanqoba indondo yegolide ebambisene nodadewabo kathathu ngonyaka wezi-2000 eSydney , ngowezi-2008 eBeijing nangonyaka wezi-2012 eLondon. Kanti uyinqobe yedwa ngonyaka wezi-2012. Ngonyaka wezi-2018 wathola indondo eyakhombisa ukuthi uzenzelile igamebuza kulo mdlalo ebizwa ngokuthi i “Player of the Open Era”. Uzoyeka kahle emva kwe-U.S Open ezokuba ngasekupheleni kwenyanga eNew York.

Ekhuluma ngalolu daba uSerena uthe: “Ngangingakaze ngilucabange ukuthi lofika lolu suku, kodwa akukho engisangakwenza kumele ngilamukele iqiniso lokuthi isikhathi sesifikile. Ngaphandle kokuwuyeka lo mdlalo njengomdlali kodwa ngisazoqhubeka nokuzibandakanya nawo” usho kanje. 

Ebuzwa ngokuphula irekhodi likaMargaret uthe: “Ngeke ngaqamba amanga into engangiyifisa kodwa, ayi usuku nosuku kwakwenzeka lokho uma ngidlala umdlalo wamanqamu kwakuvele kubuye ukuthi kunerekhodi elingihlalele nabalandeli bami abafisa ngiliphule. Ukuhlulela kwami kwenze abaningi bangangibona njengomuntu ohamba phambili kulo mdlalo, kodwa mina ngiyazazi ukuthi ngiyibekile induku ebandla” usho kanje. 

Umdlali womphebezo osamncane uCoco Cuff uthe akekho umdlali oyofika esigabeni sikaSerena. “Ngikhule ngibuka yena, ngingasho ngithi uyena owangenza nganothando lalo mdlalo. Intsha eningi ikhuthazwe uyena, ngaphandle kokuthi ngithanda yena kodwa ngikholwa ukuthi akekho umdlali oyofika kuyena. Ukwenze konke emdlalweni womphebezo. Ngiyazi ukushiya kwakhe akusho ukuthi useyahlukana nalo mdlalo usazoqhubeka mhlambe abe yinxusa okanye umqeqeshi. Nalapho baningi abadlali abazophuma ngaphansi kwesandla sakhe” kusho uCoco.

Scroll To Top