Now Reading
Kululekwa isibhuda ngezimali
Dark Light

Kululekwa isibhuda ngezimali

Kunxuswa abantu besifazane ukuthi balawule izimali zabo ukuze baqinisekise ukuthi bavikelekile ngokwezimali. 

Leli yizwi elivela kuBeluleki Bezezimali nabo abanxuse abesifazane ukuthi bahlukanise futhi bahlole ukutshalwa kwezimali okuhlukahlukene. 

Nokugcina njalo irekhodi lalokho abasebenzisa imali yabo kukho ukuze bagweme ukusebenzisa budlabha. Ukuchitha imali engaphansi kwaleyo oyiholayo nokufunda ukuhlukanisa phakathi kwezidingo nezinto ozifunayo kungasiza ekudambiseni izinkinga zezimali zabesifazane. 

Abesifazane baphinde bagqugquzelwe ukuthi balawule izikweletu zabo ikakhulukazi izikweletu ezingabaliwe ngoba zinenzalo enkulu.Gwema ukusebenzisa isikweletu ngokusebenzisa indlela yokuphila futhi uqinisekise njalo ukuthi uboleka ngokuhlakanipha kungasiza ukuthuthukisa ezezimali zabesifazane. 

Ukuba nesikhwama sezimo eziphuthumayo okungenani izinyanga ezintathu zeholo labo kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi abesifazane abanciki esikweletini uma kunesimo esiphuthumayo. 

U-Ester Ochse, oyinhloko yeProduction kwa-FNB Money Management uthi, “yonga imali ephuthumayo kokuthile lapho ungathola khona imali ngokushesha. Isibonelo, i-akhawunti yesaziso engaphansi kwezinsuku eziyisikhombisa ungakwazi ukuyikhokha kusengaphambili leyo bhondi yakho.”

Ochwepheshe bathi abesifazane baphila ngokwesilinganiso iminyaka engu-7 isikhathi eside kunabesilisa. Lokhu kusho ukuthi badinga ukubeka imali eningi ekuthatheni umhlalaphansi futhi lapho uqala ngokushesha kuba ngcono ukuze uthole izinzuzo zenzalo ehlanganisiwe. 

U-Ochse uyanezela ukuthi, “Abesifazane bavame ukuphila isikhathi eside kunabesilisa, ngakho kudingeka bazinakekele isikhathi eside.” 

Abesifazane bayanxuswa ukuthi bahlukanise ukutshalwa kwezimali kwabo futhi bahlole izindlela okungezona ezendabuko zokutshala imali. 

Enye yezimali zaseNingizimu Afrika ezitshalwa yizixuku ihlinzeka abesifazane ithuba lokutshala izinkomo ngemali elinganiselwa ku-R500. 

U-Ayanda Majola, oyyisikhulu esiphezulu kwaSV Capital uthi, “Sisungule umkhiqizo wokutshalwa kwezimali omusha nophazamisayo oheha umbono wase-Afrika wenani. Uma ubheka ukutshalwa kwezimali laphaya, kuvame ukuba nzima ukukuqonda futhi kuphezulu kakhulu ukuqala ukutshala imali ngakho-ke senza ukutshalwa kwezimali kufinyeleleke kuwo wonke umuntu.” 

See Also

Imindeni eminingi iphethwe ngabesifazane kanti abanye besifazane bayanqikaza ukuya enkantolo yesondlo. Abesifazane bayakhuthazwa ukuthi babe nencwadi yefa kanye ne-Life cover futhi baqoke abazohlomula. 

Ubudedengu kwezezimali

U-Ochse wengeze ngokuthi, “Ukungabhajethi kuyiphutha elikhulu uma kuziwa ekuphatheni imali yakho nokusebenzisa isikweletu ukuze ulondoloze indlela ethile yokuphila. Inhloso yethu njenge-SU Capital ukufundisa abantu besifazane baseNingizimu Afrika ngokubaluleka kokonga kanye nokutshala imali futhi sibadlulisele ukuthi bahlale bephila ngokwamandla abo ngicabanga ukuthi inselelo enkulu ukuthi abantu abaningi baphila ngaphandle kwamandla abo okusho ukuthi kuthinta impilo yabo. ikhono lokuqala ukutshala imali,” kuchaza uMajola.

Ongoti bathi ukuthenga imoto kanokusho kunganciphisa amathuba okuthola imali ebolekiwe. Imoto yehlelwa izinga lentengo  uma nje uyikhipha egaraji. 

Esikhundleni salokho tshala esakhiweni njengoba ngokuvamile sibonga ngenani futhi ngokuvamile sithathwa njengokutshalwa kwezimali okuhle.

Scroll To Top