Now Reading
Akukho nkemba ehoshwe ndawana yabhekiswa kwabathile – Lamola
Dark Light

Akukho nkemba ehoshwe ndawana yabhekiswa kwabathile – Lamola


Kusalokhu kwanda ukukhuluma ngombiko kaZondo okuthi inhloso enkulu yawo ukuvithiza abathile


Ilungu le-ANC National Working Committee (NWC), uRonald Lamola, lithi azinasisekelo iziphakamiso ezithi  umbiko weKhomishini kaZondo usuka ndawana thize futhi uhlose ukushaya abantu abathile.

Ngesikhathi ekhuluma nezinkumbi zabantu embuthanweni weYoung Communist League of South Africa (YCLSA) wokukhumbula intsha yangowe-1976 eFicksburg, eFree State, uLamola ugcizelele ukuthi bonke abathintekayo kulo mbiko bazobhekana nengalo yomthetho. umthetho. ULamola uthi iNWC iyayicubungula imibiko futhi imatasa nokuyisebenzisa.

Uthi ngeke kube wumsebenzi olula, kodwa kuzoba wubuhlungu ikakhulukazi uma kuyilabo abasondelene nabo. “Kwesinye isikhathi kubangani bethu, amalungu omndeni wethu, ozakwethu kodwa umthetho uwumthetho. Kithina, ukuze kubuyiswe ukwethenjwa nokwethenjwa kwabantu bakithi emphakathini, okukulowo mbiko kufanele kusetshenziswe. Akekho noyedwa owayalela ijaji ukuthi lenze umsebenzi walo.”

IPhini likaNobhala Jikelele wokuqala weSACP, uSolly Mapaila, uthe labo abathintekayo kumele baziphendulele “Abantu akumele babalekele ukuziphendulela, ngokuzama ukuhlasela nokugxeka umbiko wekhomishini. Kufanele sibonge uMehluleli Omkhulu uZondo ngomsebenzi awenzile. INingizimu Afrika ibakweleta inhlonipho enkulu. Iqembu lamaKhomanisi, njengoba nazi, nakuba uZondo nawo wonke umuntu engasho, sibe ngabokuqala ukubiza le khomishini.”

Lolu phiko luthi ukwakheka komnotho kumele kufake nentsha. Futhi ukuthi inhlanganisela yokukhiqiza ibalulekile ezikhundleni ezibalulekile.

See Also

I-YCL ikholelwa ekutheni intsha ithwele kanzima ngenxa yezinkinga eziphindwe kathathu zomnotho. Yilokhu okwashiwo enye intsha. “Sinentsha enamabhizinisi amaningi kodwa nokho uhulumeni akafaki imali kulawo mabhizinisi. Ukwenza isibonelo, asisenawo umnotho wendawo. Umnotho wethu wakuleli usuthathwe abokufika,” kusho osemusha. “Kumele badale amathuba omsebenzi futhi akumele sincike kuhulumeni. Ngakho-ke okudingeka uhulumeni akwenze wukusinika umhlaba ukuze senze ezolimo,” kusho omunye.

UNobhala kazwelonke weYCL, uTinyiko Ntini, uthe intsha yaseNingizimu Afrika ayikho into engayibungaza njengoba liphezulu izinga labantu abangasebenzi. “Yize sikhumbula intsha yangowe-1976 akukho esingakubungaza uma ukuntuleka kwemisebenzi kukhula kakhulu, ikakhulukazi entsheni. Futhi alukho uhlelo olucacile ngoba ngisho nohlelo lokuvuselela umnotho ngendlela olugxile ngayo futhi lugxile emgudwini wenqubomgomo ye-neo-liberal futhi oluqhubeka nokukhulisa leli gebe lokungalingani nokuqashwa.”

Ilungu leNWC ku-ANC, uMnu Ronald Lamola, uthe sekuyisikhathi sokuthi intsha ingene ezikhundleni ezinobuhlakani. ULamola ophinde abe nguNgqongqoshe wezoBulungiswa nokuHlunyeleliswa kweziMilo ukhale ngalabo ababuza ngezobulungiswa kanye nombiko weKhomishini kaZondo. Khonamanjalo, intsha yaseMeqheleng isinxuse uhulumeni ukuthi akhe iTVET College kule ndawo.

Scroll To Top