Now Reading
Usizi lwaboHlanga: Ingozi yokuthenga imoto ezinkundleni zokuxhumana
Dark Light

Usizi lwaboHlanga: Ingozi yokuthenga imoto ezinkundleni zokuxhumana

Sebephelile abantu bakithi begetshengwa ngezikhangisi zezimoto ezisezinkundleni zokuxhumana. Umuntu ubona imoto ayithandayo esikhangisweni esisezinkundleni zokuxhumana, kusuke kunenombolo ongayifonela uma ufisa ukuyithenga. Umuntu wakithi avele athathe leyo nombolo ayifonele ngenhloso yokuxhumana nomdayisi, nebala baxhumane futhi. Bavumelane ngokuthengiselana; umthengisi ayalele umthengi ukuthi imali akayifake eShoprite noma ebhange thizeni. Emva kwalokho kube sekuphelile, imali yakho isingqwambile kanjalo. Leyo nombolo yocingo kobe ukugcina kwakho ukuyishayela ingene. 

Indlela ephephile yokuthenga imoto ezinkundleni zokuxhumana

Isigaba sokuqala

Uyayibona imoto enkundleni yokuxhumana uyayithanda. 

Isigaba sesibili

Ufonela umdayisi wemoto nenze isikhathi sokuhlangana ngenhloso yokubona imoto ubuso nobuso. 

Isigaba sesithathu

Thola abantu ababili noma abathathu enizohamba nabo niyobona imoto, kulabo bantu akube khona umuntu owaziyo ngezindaba zezimoto. 

Isigaba sesine

Usuyibonile imoto, ufisa ukuyithenga. Hamba nomdayisi niye emaphoyiseni uqale ngokucela amaphoyisa ukuthi akuqinisekisele ukuthi le moto eyakhe ngempela yini lo mdayisi, nanokuthi ayitshontshiwe yini. 

Senigenza isivumelwano sokuthengiselana, bese nigcwalisa amafomu obunini bemoto niwasayine nofakazi basayine, akunikeze inyela likamazisi wakhe nawe umnike elakho. 

Akunikeze neLogbook yemoto. 

See Also

Isigaba sesihlanu

Kubalulekile ukuthi ukukhokhelana kwenziwe ngaphakathi ebhangi, noma ngabe kwenziwa i-Internet Banking. Uma ngabe kuwukheshi niwenze emaphoyiseni. Uma wenze njalo ingxenye enkulu yobugebengu uyakwazi ukuyigwema. 

Ubungozi bokukhokhelana emgwaqeni ukuthi kungenzeka uqede ukukhokha bese kuvumbuka abantu okuzoba ngathi banibamba inkunzi ugcine ngokuthathelwa imali kanye nale moto obuthi uzoyithenga, kanti lobo bugebengu bekuhlelwe uyena umdayisi. 

Ubungozi bokufaka imali ebhange imoto ungayibonile kungenzeka ukuthi ubudayiselwa imoto engekho, futhi engakaze ize ibe khona.

Asethembe nidle amaningi esakeni.

Ningilandele ezinkundleni zokuxhumana, Facebook: ayandamsweli46 Facebook group: 707 Ingwenya Road Safety, Instagram: ayandamsweli46, Twitter: ayandamsweli46.

Scroll To Top