Now Reading
UManzini uthi abalandeli boSuthu bafanelwe okungcono
Dark Light

UManzini uthi abalandeli boSuthu bafanelwe okungcono


Umqeqeshi unombandela oqinile wokuwinela iqembu izinkomishi, ukunqoba imidlalo yeligi nokubuyela kuCaf Champions League 


Emasontweni amabili adlule AmaZulu adedele izembe ekhulula abadlali abayishumi nantathu okgunguLuvuyo Memela, uXola Mlambo, uPhilani Zulu, uHendrik Pule Ekstein, uThabo Qalinge, uKgotso Moleko, uLimbikani Mzava, u-Braham Majok, u-Augustine Mulenga, uSiphelele Mthembu, u-Andre De Jongh, uNiel Boshoff noThapelo Xoki ojoyine i-Orlando Pirates. Kuthe kusenjalo lamemezela abadlali abayisithupha abasha okubalwa kubona uGabadinho Hellings Mhango, uDumisani Zuma, u-Augustine Kwem, uVeluyeke Zulu, uThendo Mukumela noRiaan Hanamub. Intatheli yelaboHlanga uZipho Singela ixoxe noSihlalo woSuthu, uSandile Zungu ngalezi zinguquko zeqembu. Ingxoxo yabo ihambe kanje.

Zipho Singela (ZS): Manzini, Ungayisonga kanjani le sizini esanda kuphela?

Sandile Zungu (SZ): Angifuni ukuqamba amanga sasingazange sizitshele ukuthi siyofinyelela emidlalweni yamaqoqo eCaf Champions League. Amaqembu ebesifakwe nawo bekufana nokuthi sifakwe emphandwini wezingonyama. Saphumelela safika kweyamaqoqo. Ngemuva kokufinyelela kweyamaqoqo ukuzethemba kwethu kwenyukele kwelinye izinga. Bese sizibona sidlulela kweyomkhumulajezi. Sisale sijabhile ngemuva kokwehluleka wukudlulela phambili. Kusiphathe kabi ukuphuma kweyamaqoqo. Emidlalweni yeligi sibhacazile kakhulu. Phela abadlali abasibeke endaweni yesibili bekungabadlali abafana nalabo ebesikade sibasebenzisa kule sizini esanda kuphela. Ukuhluleka wukuqeda sibalwa namaqembu amane aphezulu kusishiye sethukile.

ZS: Yini eyenze nadedela izembe?

SZ: Okwenze kwakhala izembe yingoba sihlulekile wukufeza isifiso sethu sokuqeda sibalwa namaqembu amane aphezulu emidlalweni yeligi. Yingakho sikhethe ukwenza izinguquko ezinqala. Lokhu kuholele ekutheni sikhulule noBenni McCarthy obengumqeqeshi weqembu. Asigcinanga nje ngokudedela uMcCarthy kodwa sichithe nabekade bemeseka. Ukulwa ebesikulindele eqenjini asizange sikubone. Akuzange kube yisizini enhle lena kithina. Asigculisekile ngesikuzuzile. Iningi lezifiso zethu sihlulekile wukuzifeza. Ngisho nasemiklomelweni yePremier Soccer League (PSL) sinqobe umklomelo womqeqeshi ovelele nowomdlali wasesiswini ovelele. Siphinde sadla ubhedu esigamwini sesithathu seligi. Kule sizini bekuvalwe ngehlahla. 

ZS: Anigcinanga ngokudedela abadlali kodwa nisayinise nabanye abayisithupha. Nifinyelele kanjani esinqumeni sokubasayinisa?

SZ: Ngowezi-2032 sizobe sigubha iminyaka eyikhulu iqembu lasungulwa. Lo nyaka sifuna ukuwugubha ngesitayela. Njengamanje siqala umgqigqo obheke lapho. Sihlale phansi njengeqembu senza ucwaningo ukuthi ngabe laba badlali bazokwazi yini ukusiza iqembu ekutheni lidle izicoco ngo-2032. Phakathi kwezinto esizibhekile yindlela abadlale ngayo kwase kuba yiminyaka yabo. Iningi labo bese befike esigabeni lapho besehanjelwe khona yiminyaka. Lokhu bekuphoqa ukuthi uyikhethe imidlalo abazoyidlala. Kulapho-ke sifinyelele khona esinqumeni sokuthi sibakhulule bese sisayinisa abadlali abanesipiliyoni kodwa abasavunywa yiminyaka. Iningi la badlali esibakhululile abadlali abaneminyaka engu-30 kuyaphezulu kanti esibasayinisile baneminyaka engu-20 kuyaphezulu. Njengamanje sesisayinise abadlali abayishumi. Sisayinise abayisithupha esesibamemezele, sizokhuphula ababili eqenjini leMDC bese sethula abanye ababili esesiqedile nabo. Abanye kuphele izinkontileka zabo sathatha isinqumo sokungazivuseleli njengeqembu.

ZS: UMhango noZuma banerekhodi lokingaziphathi kahle. Ngabe aninalo yini uvalo njengeqembu?

SZ: Ilowo nalawo mdlali osemabhukwini oSuthu kumele azibophezele emigomweni yeqembu yokuziphatha enkundleni nangaphandle kwenkundla. Ukungayihloniphi leyo mgomo kungakufakela ingcindezi. Empilweni awukho umgqomo wokulahla abantu. Abantu bayanikwa ithuba lokushintsha impilo yabo. Ngihlalile phansi noMhango noZuma sabhunga ngobumqoka bokuziphatha nekhono abanalo kanjalo nezinto abangazenzela iqembu. Bazimisele ngokwakha kabusha izithunzi zabo. Bafuna ukuvala imilomo yalaba ababakhuluma kabi. Bazothusa inqwaba lapha oSuthwini. Anginalo uvalo ngala badlali ababili.

ZS: Ngabe iqembu seliqedile emakethe?

SZ: Emakethe sizongena sigamanxe. Sesivele sesiqalile. Siyiqembu lokuqala ukumemezela abadlali abasha kusukela kuvulwe iwindi lokuhwebelana ngabadlali. NgoLwesihlanu (namuhla) sizomemezela abadlali ababili. Izimenenja zabadlali zisishayela ngapha nangapha mayelana nabadlali ezifuna sibasayinise. Bakhona abajabulisayo uma sicabanga ngabo. Uma sivumelana nomqeqeshi ngala badlali angeke sibayeke. Asisifuni isikwati sabadlali esingaphezu kwama-28. Angeke siqoqe yonke into. Sizobhekisisa ngoba ukusayinisa abadlali kudla ephaketheni. Uma sekuphithizela kuba nzima ukulawula isikwati.

See Also

ZS: Nidedele noMoneeb Josephs obelolonga onozinti noVasili Manousakis. Ngabe izikhala zabo zizovalwa?

SZ: Izikhala zabaqeqeshi abahambile sizozivala. Sesinalo isekela likaBrandon Truter. Umqeqeshi wonozinti naye usekhona. Sizobamemezela lingakapheli leli sonto.

ZS: Uthini umbandelo kaBradon Trutter opheka iqembu?

SZ: Asinqobele imidlalo, siwine izinkomishi bese sibuyela kuCaf Champions League. Uma iqembu lingafeza lokhu sizoba abangani. Indaba yokuba ngaphansi kwamaqembu ayisishiyagalombili aphansi ayisaphathwa nokuphathwa leyo lapha oSuthwini. Eyokuvika izembe yinto engasakhulunywa nokukhulunywa. Kungiphatha kabi ukuthi iqembu elikhulu njengoSuthu lagcina ukunqoba isicoco ngowe-1992. Abalandeli boSuthu bakufanele ukujabula manje. Sebebekezele isikhathi eside. Umqeqeshi uqashelwe ukujabulisa abalandeli boSuthu ngezinkomishi, ngokunqoba nokudlala ibhola elihle. Okumqoka kakhulu kodwa wukudla izinkomishi. Uma nje kwenzeke lokho siyojabula kakhulu.

SZ: Siyabonga, Manzini.

ZS: Kubonga thina.

Scroll To Top