Now Reading
Kusobala ngeke zifezeke izinhloso zowezi-2030 kwezomnotho – Kubayi
Dark Light

Kusobala ngeke zifezeke izinhloso zowezi-2030 kwezomnotho – Kubayi

Amanye amalungu omphakathi agxeke i-African National Congress (ANC) ngokusola izinselelo ezihlanganisa izinhlekelele zemvelo, ubhubhane lokhuvethe kanye nempi yase-Ukraine ngokwehluleka ukufeza iNational Development Plan (NDP).

Inhloso yalolu hlelo wukuqeda ububha nokunciphisa ukungalingani ngowezi-2030. I-ANC isanda kwethula uhlaka lwenqubomgomo yezomnotho kanti kulo, leli qembu liyavuma ukuthi ngeke likwazi ukufeza izinhloso ezibekwe yiNational Development Plan.

Inhloko yeqembu lezoguquko kwezomnotho, uMmamoloko Kubayi uthi izibhelu zikaNtulikazi wezi-2021 nazo zibe nomthelela ekwenzeni imigomo yeNDP ingafinyeleli. Umnotho ubungenzi kahle kangako. I-NDP ibeke inani elithile lama-1.5% wemali esetshenziswe esingakayizuzi lokho futhi isizathu siwukuthi ngaphansi kwesimo sezimali bekunzima ukuba sabe lokho ocwaningweni nasekuthuthukisweni. Kukhona ubungcono kodwa hhayi ukufeza inhloso uqobo lwayo, Ngakho-ke yileyo ndlela engisho ngayo ukuthi yizindawo lapho singabona khona lokhu kwandisa inkinga,” kusho uKubayi. 

Kuhlonzwe imiphumela eli-14 ebalulekile okwakuhloswe ukuthi isetshenziswe esikhathini esiyiminyaka emihlanu.

UKhongolose uvikela iso lakhe

UMmamoloko Kubayi (osesithombeni) uthi iqembu selibhale izichibiyelo zomqulu wezomnotho weNational Development Plan (NDP), okuhloswe ngawo ukusebenzisa amasu abalulekile kwezomnotho. Iqembu liwuvikele umbhalo walo wakamuva wenqubomgomo yezomnotho.

See Also

Lo mbhalo, okusazoxoxwa ngawo, uphakamisa izinguquko ekuthuthukisweni kwamakhono, amabhizinisi amancane kanye noguquko lwedijithali. Lo mbhalo uphinde uhlongoza ukwenziwa kweposi lezwe libe ngelasesimanjemanje, kwenze kube lula ukusebenzisa idijithali.

UKubayi uveze ezinye zezinguquko emqulwini osanda kubhalwa. “Sithole impendulo yokuthi sisebenza kahle ekwakhiweni kwenqubomgomo kodwa hhayi ekusetshenzisweni. Kunezindawo esidinga ukugcizelelwa kuzo futhi manje sithi kufanele sikugcizelele kanjani ukuqaliswa. Sisanda kuvuselela lezo zingxenye futhi sizoletha izindawo ezintsha ezingakaze zibe khona.

“Kuhlanganisa iziphakamiso zokuhlukanisa okungakahleleki nokuncane kuMacro, indaba yenguquko nje, izindaba ezithinta amandla ahlukile, mayelana neHydrogen, umnotho wedijithali kanye nenguquko yesine yezimboni. Lona umbhalo wenqubomgomo wezingxoxo ovumela ukuthi abantu bakwazi ukubamba iqhaza. Sizimisele ukulalela, futhi sikulungele ukuthatha imibono,” kuchaza uKubayi.

Scroll To Top