Now Reading
Ukuhlela ikusasa ungumdlali kusemqoka: Katsande
Dark Light

Ukuhlela ikusasa ungumdlali kusemqoka: Katsande

Usemkhankasweni wokuqeda isihlava esibi sabadlali abayeka ibhola bese bebhuqwabhuqwa yindlala uma sebethathe umhlalaphansi odume kuKaizer Chiefs uWillard Katsande osegijima kuSekhukhune United engomakoti kuDStv Premiership.

Lo mdlali oteketiswa ngelikaSalt and Vinegar usematheni kulezi zinsuku ngenkampani yakhe efaka olayini, ilungise imizi ngaphakathi nangaphandle nenye ekhiqiza izingubo.
UKatsande akathintwa uma kuziwa ngakukotini. Ukuswenka yinto yakhe endala.
Inkampani yakhe yezingubo yaziwa ngeleBossYaMboka.

Exoxa nelaboHlanga, lo mdlali oneminyaka engama-35 ubudala uphumele obala ngenhloso yakhe yokungena ebhizinisini ekubeni esadlala.
“Angizange ngikhule kahle. Lapho ngikhule khona ngikhule sihlupheka. Ibhola yilona elishintshe isimo sempilo yami. Njengamanje izinsuku zomhlalaphansi ebholeni sezisondele. Ngakho kumele ngiqhamuke namaqhinga okuziphilisa uma sengiyekile ukudlala ibhola. Asikho-ke isikhathi esihle sokuqala esidlula lesi ngoba ngisanethuba lokwenza amaphutha ebhizinisini kodwa ngiphinde ngikwazi ukuwalungisa,” kuchaza uKatsande.

KuMakhosi unqobe zonke izicoco ezimqoka. Ukhale wemuka nezicoco ezimbili zeligi, eseTelkom Knockout neseNedbank Cup.
“Ngokwebhola sengimdala kodwa ngokwempilo ngisemncane kakhulu. Ngisanempilo ende okumele ngiyiphile. Uma sengiyekile ukudlala ibhola ngizokwenzani? Kumele ngithole into ezongifaka ugqozi uma ngivuka ngaso sonke isikhathi. Yebo, nginawo amanye amabhizinisi okuqashisa ngezindlu kodwa ngidinga into ezongifaka umfutho njalo uma ngivuka. Uma ubheka umlando iningi labadlali bebhola badonsa kanzima uma sebeyekile ukudlala. Thina kumele sibe yisizukulwane esizokwazi ukushintsha noma ukuqeda lesi sihlava ngokuthi siqale sihlelele impilo ngemuva kwebhola kusanesikhathi,” kuqhuba uKatsande.

Izinkampani zikaKatsande zimatasa kulezi zinsuku. Muva nje eyokwakha izindlu isanda kusiza ingwazi ye-Orlando Pirates, uLucky Lekgwathi.

ULekgwathi onesitolo sokudla esaziwa ngeGrootman esahlaselwa kwatatshwa kuso ngoNtulikazi kunezibhelu zokutapa. Usekwazile ukuthola usizo walungisa isitolo sakhe ngosizo lukaKatsande.
“Konke kuncike kithina ekutheni sishintshe isimo. Abafana abancane abagijima kuDSTV Diski Challenge kumele bagqugquzeleke ngempilo esiyiphilayo. Yingakho ezinye zale zinto ngizifaka ezinkundleni zokuxhumana. Akumele sibagqugquzele ngezinto ezidla imali ngenjezimoto zikanokusho. Yebo, akekho ongathandi ukushayela imoto yohlobo oluphambili kodwa kumqoka ukuthi sigqugquzelane nangezinto ezimqoka empilweni. Ngisaqala abanye babengihleka uma bebona ngisebenza nenkampani yami ngifaka ongiyasebenza. Nokho manje sebeyibona ngenye indlela. Ngifuna ukuwubonga nomphakathi ngokweseka zonke izinkampani zami. Angeke ngiqambe amanga okwamanje zisenza kahle,” kubeka uKatsande.

See Also

Phakathi kwabadlali okuke kwabikwa ukuthi sebedonsa kanzima ngemuva kwebhola singabala uLerato Chabangu, Mbulelo “Old John” Mabizela, uBennedict “Tso” Vilakazi noSiyabonga Sangweni bonke abagijime emaqenjini amakhulu nakuBafana Bafana.
“Kumele sibukele kubadlali bebhola lombhoxo nekhilikithi. Iningi labo liphila kahle noma selithathe umhlalaphansi. Bengitshela ozakwethu engidlala nabo lapha eSikhukhune ukuthi abaqale ngisho amabhizinisi okupheka ukudla. Uma sinemicimbi izinkampani zabo zingahlomula. Ibhizinisini uqala kancane bese ulokhu ukhula. Inkinga esibhekene nayo njengabadlali bebhola sifuna ukuqala amabhizinisi uma sesiyekile ukudlala ibhola. Ibhizinisi angeke likunike lemali obuyithola ebholeni ikakhulukazi uma usaqala. Mhlawumbe ngemuva kwesikhathi uma selenza kahle ungaqala wenze izindodla,” kuchaza uKatsande.

Le ngwazi eyibamba esiswini izimisele ngokuyibamba eminye iminyaka emibili ngaphambi kokuthi ithi khumu ebholeni.
“Indlala angiyifuni eduze kwami. Izingane zami angifuni zikhule ngale ndlela engikhule ngayo. Yingakho ngiqala manje ukuzakhela isisekelo ebhizinisini ukuze zizoqhubeka ziphile kahle noma sengingasadlali. Mina angilitholanga ithuba lokuqhuba izifundo zami ngenxa yokuthi ekhaya imali ibingekho. Ibhola selinginike amathuba amaningi. Ukwesekwa engikuthola kubantu kuyamangaza. Uma sengiyeka ukudlala ngizoyeka sengazi ukuthi kukhona into engizophila ngayo. Yebo, ngifuna nokwenza izifundo zokuqeqesha kodwa angifuni ukuthi ngiqhutshwe yindlala. Ngifuna ukuzenza ngothando.” kuphetha uKatsande.

Scroll To Top