Now Reading
Kungakuhle abasubathi baphoselane inselelo beyimbumba: Mtolo
Dark Light

Kungakuhle abasubathi baphoselane inselelo beyimbumba: Mtolo

Ukwanda kwamaqembu okusubatha esifundazweni iKwaZulu-Natal baningi abakubone njengento enhle kodwa umakadebona kwezokusubatha uBhekizizwe William Mtolo lokho ukubona ngelinye iso.

UMtolo kade enengxoxo ekhethekile nelaboHlanga uthe: “Ngiyazi baningi abakubona kuyinto enhle lokhu kokwanda kwamaqembu, mina kodwa angiboni kanjalo. Mina kunokuthi abe maningi amaqembu ngifisa abe mancane, lokho kuzosiza ukuthi abaqeqeshi balawo maqembu bacobelelane ngolwazi bese kuphuma ompetha abaningi esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ukuba khona kwamaqembu amaningi kwenza kube khona ukuncintisana kubaqeqeshi nabasubathi bebodwa, kuthi uma sekumele kube khona abamela isifundazwe bengenzi kahle” usho kanje uMtolo.

Uphinde wathi izinga lezokusubatha like lehla kakhulu akusafani manje, kodwa kusamele kusetshenzwe kakhulu ukuze lizobuyela esimeni seminyaka edlule.

UMtolo oneminyaka yobudala engama-57 uthe ngenxa yothando analo ngalo mdlalo ingakho namanje esazibandakanya nawo ngokuthi aqeqeshe i-Ensika Athletics Club okuyiqembu eliseGoli. Ngaphandle kokuba ngumqeqeshi uphinde abe nepulazi elise-Underberg, uganiwe unezingane eziyisithupha.

Uncome umsebenzi omuhle kaXolani Mabhida ongumqeqeshi: “UMabhida ungumqeqeshi owaziyo futhi owuthandayo umsebenzi wakhe. Wenza le nto ehlula abantu abaningi, yena uyakwazi ukuvundulula ikhono enze umuntu obengaziwa aziwe isifundazwe sonke okanye iNingizimu Afrika yonke. Kanti abanye abaqeqeshi bafuna ukulethelwa abasubathi ngesoso nje, ngiyafisa kubaqeqeshi abancane abakhona bencele ulwazi kuMabhida” usho kanje.

Uphinde waphakamisa ukuthi abaqeqeshi nabasubathi abakulwele ukuthi kube khona abasubathi abazofakela uMbuleli Mathanga igcindezi angavele nje azinqobele kalula emabangeni amancane.

“Ngezikhathi zethu wawungavele unqobe kalula nje, uMathanga uma egijima uyazi ukuthi uyena ozonqoba, into embi leyo. Kwabesifazane khona ngibona bengakutholi ukwesekwa okwanele ingakho sisanenkinga kubona. Asibakhuthaze abesifazane, nabo bezibone bebalulekile khani sizokwanda isibalo sabo kwezokusubatha” kunaba uMtolo.

Umqhudelwano omkhulu waminyaka yonke iComrades Marathon sekusele izinyanga ezine ngaphambi kokuthi ibe khona, ebuzwa uMtolo ukuthi ukhona yini ongenza njengoBongumusa Mthembu ukuthi anqobe lo mqhudewano uthe: “Ngibona kusenzima ukuthi singaba nomuntu onjengoMthembu, kodwa engimbonayo ukuthi engenza kangcono uNkosinathi Mhlakwana ogijima ngaphansi kweHollywoodbets AC. Le nyamazane ngibona kulo nyaka izoqeda kwabahlanu abaphambili lokho angikungabazi. Mhlambe eminyakeni ezayo uyoyinqoba naye.”

See Also

Ephawula ngodaba lokusayina kwe-Athletics South Africa (ASA) nenkampani yokusakaza iSupersport uthe: “Into enhle kodwa iqiniso ukuthi iningi labantu abanawo amaDStv kusho ukuthi kuzoba nzima ukuthi bebuke imiqhudelwano eminingi, ukube kube uSABC bekuyoba into enhle kakhulu ngoba wonke umuntu unawo”.

Ebuzwa ngokuthi yini iNingizimi Afrika ingekho sezingeni leKenya uthe: “Umbuzo omuhle lowo lapha eNingizimu Afrika sinayo yonke into engasenza ukuthi sinqobe, inkinga ukuthi abasubathi bethu abalambile nhlobo abaseKenya bayatshengisa ukuthi baqhamuka ezweni eliswele. Okunye bathambe kakhulu abasubathi bethu. Thina sasigijima sizonqoba ama-R500 lishisa ilanga sizinikele kulona linjalo, sigijima ngezikhathi ezinzima lapho uzothi uma unqobile kuqale kubuzakale ukuthi awenzanga yini umgunyathi ngoba abamhlophe babengafuni ukuhlulwa aboHlanga” usho kanje uMtolo.

Ngonyaka we-1992 le ngwevu enguMtolo, yangena endaweni yesibili kuComrades, kwathi ngonyaka we-1996 yanqoba iNew York Marathon.

“Kwangiphatha kabuhlungu ukuthi angiyinqobanga iComrades ngaphuma indawo yesibili kabili, kodwa ngazitshela ukuthi kwakungesona isikhathi sami. Ngajabula nginqoba iNew York Marathon, ngaziqeqesha kanzima ukuthi ngiyinqobe. Kwaba buhlungu ngoba nganqoba imoto, engagcina ngiyidayise khona phesheya ngoba angilutholanga usizo lapha eNingizimu Afrika ukuthi ngiyiwelise ize ngala kunalokho bangikhokhisa intela ngoba nginqobile” kuphetha uMtolo.

Scroll To Top