Now Reading
Intengo kagesi izokwenyuka ngonyakamali olandelayo
Dark Light

Intengo kagesi izokwenyuka ngonyakamali olandelayo

Isenanelo ngenkulumongqangi salo nyaka sidle ngokugxeka eyemisebenzi kanti kuthinta ezomnotho nesiphakamiso sokuvalwa


Ungoti wezamandla, uMnu uSampson Mamphweli, uthe abantu baseNingizimu Afrika kungenzeka bakhokhe kakhulu intengo kagesi onyakeni wezimali olandelayo.

Lokhu kulandela ukuthi umlawuli wezamandla, iNational Energy Regulator of South Africa (Nersa), inikeze u-Eskom ukwenyuka ngama-9.61% ngonyaka wezimali wezi-2022/23. Izoqala ukusebenza ngomhla wokuqala kuMbasa. U-Eskom uqale wacela ukunyuselwa amaholo ngamaphesenti angama-20.5. UMamfweli uthi u-Eskom usadinga ukubuyisa izigidigidi zamarandi. 

“Uma ngibheka lokhu, ngibona sizonyuka kakhulu ngonyaka ozayo kunama-20.5% u-Eskom owawucelile futhi ngibona u-Eskom ebuya ne-akhawunti enkulu kakhulu yokulawula ngoba kukhona izigidigidi ezilinganiselwa kwezili-R14 okudingeka u-Eskom alulame ngayo. ngonyaka wezimali olandelayo futhi lokho kuzobuya kuzohlupha abathengi.”

INersa yamukela ukunyusa ngama-9.6% kwaEskom 

Ukunyuswa kwemali komasipala kuzoqala ukusebenza kusukela ngoJulayi kanti kumakhasimende akwa-Eskom kuzonyuka ngoMbasa. INersa ithi izigidigi ezi-R5.6 okweletwa yiminyango kaHulumeni udinga ukukhokhelwa. “Njengoba bewazi, kufanele wengeze wonke amaRCA agunyaziwe uma seyengezwa bese ukunyuka kube ngama-9.61%. U-Eskom ubefake isicelo sokuthola imali engaphezulu kakhulu kunalena,” kuchaza iNersa Regulator Member for Electricity uNhlanhla Gumede.

Ukwesekwa nguHulumeni

Ethula Inkulumo Yesabelomali ngoLwesithathu olwedlule, uNgqongqoshe wezeziMali u-Enoch Godongwana umemezele ukuthi u-Eskom uzokwamukela ukwesekwa kuHulumeni njengoba usenkingeni yezimali. 

“Kuze kube manje, u-Eskom unikezwe izigidigidi ezili-R136 ukuze ukhokhe isikweletu sakhe nenye eyizigidigidi ezingama-R88 kuze kube owezi-2025/26. Siyavuma nokho ukuthi u-Eskom ubhekene nesamba esikhulu sesikweletu esiseyinselelo yokusebenza ngaphandle kosizo. UMnyango Wezezimali Kazwelonke usebenza ngesixazululo esimeme sokubhekana nesikweletu sika-Eskom ngendlela elinganayo nengenzeleli kubo bonke ababambiqhaza. 

See Also

“Noma yisiphi isixazululo sizoncika ekuqhubekeleni phambili kwenqubekelaphambili yokuguqula umkhakha kagesi waseNingizimu Afrika kanye nenqubekelaphambili ka-Eskom ngokwakhe ohlelweni lwayo lokushintsha nokuhlela kabusha. Silindele ukuthi u-Eskom athathe ezinye izinyathelo zokunciphisa izindleko, aqedele ukuthengiswa kwempahla futhi enze ukuthuthukiswa kokusebenza ukuze kuthuthukiswe ukwethembeka kokuphakelwa kukagesi.”

Ukukhokha izikweletu

Ngesikhathi evele phambi kweKomidi Elihlanganyelwe Lezamabhizinisi KaHulumeni kanye neKomidi Elikhethiwe Lezamabhizinisi KaHulumeni Nezokuxhumana ngesonto eledlule, iSikhulu Esiphezulu kwa-Eskom u-Andre de Ruyter uthe imali elinganiselwa ezigidigini ezingama-R380 kumele ibuyiswe yinkampani ephehla ugesi.

Uthe izikweleti, ezidalwe yizinqumo ezingezinhle zokuthela, zicishe zilingane nesikweletu esisikweletwa u-Eskom. “Siwazi kahle umthelela ongemuhle wokwenyuka kwamanani entengo angaphezulu kwezinga lokwehla kwamandla emali emnothweni, emakhaya kodwa nasemabhizinisini nasezimbonini. Ngeshwa ngenxa yezinqumo eziningi ezingezinhle zokukhokha intela esiziphonsele inselelo ngempumelelo enkantolo, manje sesisesimweni lapho kufanele sidlale khona, futhi lokho kuholela esibelethweni semali engenayo elinganiselwa ezigidigidini ezingama-R380 okudingeka siyibuyisele futhi. akwenzekanga nje nje ukuthi lesi samba semali engenile esilele emuva ngenxa yezinqumo ezingezinhle zetariff, sisondele kakhulu esikweletini esisilele sakwa-Eskom.”

Scroll To Top