Now Reading
Undizela phezulu okwegwalagwala uMama uConnie
Dark Light

Undizela phezulu okwegwalagwala uMama uConnie

Phakathi kowezi-2005 nowezi-2010 bekuthi uma ukhuluma ngoStella Moloi kucacele noma ubani ukuthi sewukhuluma ngesishingishane-ke manje, uMama wesimanje ongabhedelwa kuZone 14!

Umsebenzi wakhe kulo mdlalo waklomeliswa ngeGolden Globe ngeqhaza lakhe lokuba ngowesifazane olekelelayo kumaSAFTA’s esithathu. Lokhu kukubeka kucace bha ukuthi uMama uConnie Temweka Gabisile Chiume akasilo ivukana uma kuziwa kwezokulingisa kuleli. Kamuva waziwa ngemidlalo emikhulu asedlale kuyo ehlanganisa iBlack Panther (2018) nokulindeleke ukuba aphinde avele kwezokhiswa kulo nyaka iBlack Pantha Wakanda Foverer, iBlack Is King (2020) edidiyelwe uBeyonce, neBlessers.

UMama uChiume owazalwa mhla zi-5 kuNhlangulana wezi-1952 udabuka eWelkom kepha uyise uMnu uWright Tadeyo Chiume udabuka e-Usisya, eNkhata Bay eMalawi kanti uMama wakhe (odlule emhlabeni ngowezi-2020) yena ubengowalapha KwaZulu-Natal. Umzala wakhe u-Ephraim Mganda Chiume yena ungusopolitiki waseMalawi.

UChiume okhulele eWelkom uphothule izifundo zobuthishela ngowe-1976. Emva kokufundisa iminyaka eminingi, wagcine eshiya phansi waqonda eGreece ukuyobona amazwe kanti ubusiswe ngabantwana abane.

Ukuqala kwakhe kwezokulingisa udlale emidlalweni iPorgy and Bess, Iphi Ntombi neLittle Shop of Horrors. Uthe uma ebuyela eNingizimu Afrika waba ngomunye wabalingisi be-Inkom’ Edla Yodwa ngowe-1989, kwathi ngowe-1990 waba kufilimu iWarriors from Hell. Ngowezo-2000 wahlonishwa ngendondo yeBest Actress kumaSAFTA’s.

See Also

Ngowezi-2006 ube semdlalweni “You Strike The Woman and You Strike The Rock” ngaphambi kokuzakhela udumo kuZone 14 elingisa uStella Moloi kuwo lomdlalo owawuboniswa kuSABC 1. Ngowezi-2015 ube ingxenye yabadlali beRhythm City elingisa uMamokete Khuse nokuyimanje abalandeli bakhe basambiza ngalo leli gama ngenxa yendlela akwazi ukuyidlala ngayo.

Ngowezi-2018 ubonakale emdlalweni omkhulukazi wabakwaMarvel Cinematic Universe iBlack Panther. Kanti ngowezi-2020 ubuyele kuthelevishini ezodlala indawo kaMam’ Sonto Molefe kuGomora waphinde wavela kuBlack Is King. Ngawo owezi-2020 uqokwe kumaFeather Awards.

Scroll To Top