Now Reading
Umzukulu kaSgidigudluka usesondele ngasekhaya
Dark Light

Umzukulu kaSgidigudluka usesondele ngasekhaya

nguLinda Ximba

Emuva kweminyaka ekwaNdongaziyaduma umlingisi onkaba yakhe iseMandeni usezodlala emdlalweni ovutshelwa kweleNdlovukazi uMthaniya

Isigubu sakhe ngesomuntu ozothile, ocabangayo ngaphambi kokuthi akhulume noma enze okuthile. Khona lapho uvela njengomuntu olungisela abanye kepha okwakhe kungahlangani. Lo nguMuzi Mthabela odume kwabaningi njengoDuma emdlalweni oluchungechunge kuthelevishini Isibaya. Ngesikhathi izigidi zabantu zimbona kulo mdlalo wayeyinkabi evikela umndeni wakwaNdlovu nokuhambe kwahamba wagcina eseyiBambabukhosi. Nokho ngokwesivumelwano nabenkampani ekhiqiza iSibaya, iphelile indima yakhe kulo mdlalo. Njengoba esekhonjwa kolunye uchungechunge Imbewu -The Seed. 

ElaboHlanga likhuluma nomphathi weBomb Productions ekhiqiza Isibaya  u-Angus Gibson ongawuvali umlomo ngoMthabela nathe uyindoda kanjalo nomlingisi onesigqi. Ekhumbula ukuqala kwakhe ukusebenza njengomlingisi uGibson uthe: “Ngiqale ukusebenza naye kuZone 14 engumqondisi. Kube sekuvela indawo encane ngabe sengimgqugquzela ukuthi ake ayizame. Okwalandela lapho sekuwumlando. Ungumlingisi onesigqi nongadlala noma yiyiphi indawo futhi ongaba ngumlingisi oqavile,” kusho uGibson.

Omunye ophawule ngale nsizwa kube nguJacob Ntshangase ongomunye wababhali be-Isibaya nothe uMthabela indoda ongayethemba. “Kule minyaka ngisebenza naye angikaze ngizithole sengihlala emhlanganweni okhuluma ngaye njengomlingisi noma ngaye siqu lapho kunoku khononda. Yinsizwa enesizotha esimangalisayo nexhumana kahle nawo wonke umuntu. Sengibe naye amasizini ayisishagalombili, okuyiminyaka engaphezu kweyisikhombisa,” kusho uMasiphula.

Khona lapho uMgazi utuse uMthabela ngokuthanda nokumela ulimi. “Kumnandi ukusebenza nomuntu oluhloniphayo ulimi njengaye ngoba kwenza isithombe esidwetshwa ngabakhiqizi kube lula ukuba sakheke nakuba bukeli,” kusho yena.

Ngesikhathi efika emaHhovisi eBAYEDE umzukulu kaSgidigudluka sibone amathanga ejongosi, usho ngezwi elikhulu ukuthi  ufike ekhaya:  “Phela ngingumfundi weBAYEDE futhi engikuthanda kakhulu wukunotha kolimi okubhalwa ngalo nokuyizifundiso kithi kanye nasezinganeni zethu. Okunye ngike ngasebenza nabashicileli balo siqopha uMkhosi WoMhlanga eNyokeni eminyakeni eyedlule.”  

Kulabo asebelandele umsebenzi wale nsizwa imilomo iyavunana ekutheni ilinono. Ontangayakhe kubhalwa amachilo ngabo nsukuzaphuma kepha awuzwa ngoMthabela. Ekhuluma nelaboHlanga  uMthabela uthe ukubuya kweleNdlovukazi ngeke kugcine nje ngokumethula emdlalweni nakubantu abasha kepha kungahle kufeze iphupho lakhe leminyaka lokuhlelembela amakhono entsha hhayi kuphela ekulingiseni kepha nasekukhiqizeni.

“Kuningi engikufundile kule minyaka ngisebenza eGoli selokhu ngaya khona ngowe-1999. Njengoba ngibuya ngiqukethe umtapo wolwazi omningi okumele ngiwudlulisele entsheni yangakithi. Ngokubambisana nabazoliqondisisa iphupho lami ngihlela ukuhambela ngisho ezindaweni zasemakhaya lapho amathuba amaningi engavamisile ukuvela. Kuyawuphula umoya wami ukubona intsha yakithi iphambuka endleleni. Ngikholwa ukuthi njengoba abanye abantu bebukela kubantu abanjengami, ukhona umehluko esingawenza emphakathini,” kusho uMthabela.

Uma kukhulunywa ngomdlalo omusha aya kuwo yize ecelile ukuthi akunikwe abaqondisi bawo ithuba lokulandisa umphakathi ngokuzokwenzeka, ugcizelele ukuthi ulapha nje akazothatha ndawo yamuntu noma ukuzovusa umlingisi thizeni.

See Also

 “Akukho muntu engizothatha indawo yakhe. Lona wumklamo omusha nengithokoza kakhulu ukuthi ngingena esibayeni esinabantu abaningi abanamakhono nabahlonishwayo kule ndima yethu,” kusho uMthabela.  

Njengomqondisi, umlingisi kanye neVoice Over Artist, kuningi asekwenzile kusuka kumavidiyo neziqephu emidlalweni enhlobonhlobo. Phakathi kweminye yemikhiqizo uMthabela usebenze kuyo iBone of My Bones, iZola 7, iZone 14, iJacob’s Cross, Usindiso, iCity Ses’la, iSkwizas, iGaz’lam, iTempy Pushas, iRolling with Zola, iRolling with Kelly neMina Nawe.

Ikhono lakhe limenze waqokelwa kumaSouth African Film and Television Award (SAFTA) emunxeni weBest Achievement in Post Production & Editing – TV Soap / Telenovela” ngowezi-2017.

Imidlalo aseke walingisa kuyo iJacob’s Cross, iDream World, iThe Road, iSokhulu & Partners, i-Ashes to Ashes, iSaints and Sinners, iLoxion Lyric, iTempy Pushas , iHarvest, iThug Huis kanye noMuvhango. 

Yize kungakaqinisekiswa kepha kuyanda ukukhuluma okuthi le nsizwa izongena ithi khaxa emdlalweni ozayo ongempilo yeLembe nokhiqizwa yiBomb nokuyinto uMthabela athe kungakuhle ingabanjwa ngezimpondo.

Scroll To Top