Now Reading
Amakhadi ezilokotho aqukatha imilayezo
Dark Light

Amakhadi ezilokotho aqukatha imilayezo

Amakhadi ezilokotho aqala ukuthunyelwa eminyakeni elikhulu edule ngesikhathi ukuthumela ngeposi kuseyidumela. Manje sesithumela amakhadi osuku lokuzalwa, kaKhisimuzi nawezinye izikhathi ezikhethekile. Kungcono ukuzenzela ikhadi lezilokotho ngoqwenjana. Ukuhlobisa ingaphambili lekhadi kungumsebenzi ngokwakho. Uzothola imiqondo eminingi ebhukwini.
Bhala umlayezo okhethekile ngaphakathi ekhadini.

Uma uthola isipho ungenza ikhadi elikhethekile, ubonga. Hlobisa ingaphambili lekhadi ukuze libukeke njengesipho ositholile. Bhala umlayezo ubonge okuphe isipho usho ukuthi ujabule kanjani.

Uma uzoba nomcimbi, zakhele wena izimemo. Uma kuwumcimbi wokugubha usuku lwakho lokuzalwa hlobisa ikhadi ngokubhala iminyaka yakho noma ngezithombe zengqikithi yomcimbi.

Scroll To Top