Now Reading
Ukuphela kobandlululo kwamkhulisa ufuqufuqu
Dark Light

Ukuphela kobandlululo kwamkhulisa ufuqufuqu

Kunabantu okuyaye kuthi uma ucabanga ngabo uzithole unokugculiseka ngaphakathi kwakho ngabo nangokuthi uphila ngesikhathi esifanayo nabo. Omunye walabo bantu nguDokotela uDuma Ndlovu ongumbhali nomqondisi wemidlalo yeshashalazi, umdidiyeli wamafilimu nemidlalo yethelevishini, intatheli nembongi yalapha eNingizimu Afrika.

UGatsheni owazalwa mhla zili-12 kuMfumfu wezi-1954 eSoweto, eGoli kepha umsuka wakhe useBergville KwaZulu-Natal. Waziwa kakhulu kuthelevishini njengoba enemidlalo esiwole inqwaba yezindondo okuyiMuvhango, Imbewu: The Seed noZalo. Phakathi nonyaka we-1996 nowezi-2004 wayenguSihlalo wama-South African Music Awards.

Ngemva kokuphothula ibanga leshumi wasebenza kwiphephandaba iThe World ngaphambi kokusungula iMedupe Writers Association, okwakuyinhlangano eyayigqugquzela intsha yaboHlanga ukuba ibe nogqozi lokubhala. Ngeshwa uhulumeni wobandlululo walihlakaza lolu bumbano ngoba elusola ngokuhlela imibuthano yezombusazwe.

Lokhu kwamenza ukuba anqume ukulifulathela elakuleli alibangise eMelika ngenxa yokwesabela ukusocongwa nguye uhulumeni wobandlululo belu. EMelika wakwazi ukuqhubeka nezifundo zakhe zeMasters eHunter College eseNew York.

Ngowezi-1985 waphinde wasungula iWoza Afrika Foundation ngenhloso yokuhlinzeka abalingisi abamnyama abasafususa ngethuba lokufezekisa amaphuphu abo baphinde baqongelele izimali zokuxhasa ezobuciko eNingizimu Afrika. Waphinde wafundisa izifundo zolimi nezomculo eNyuvesi yaseNew York eStony Brook.

Kuthe ngowezi-1992 wabuyela kuleli, nokuyilapho asungula khona iWord of Mouth eyayizoqhakambisa umculo, ishashalazi nemidlalo yethelevishini. Inkampani yaba nenkulu impumelelo njengoba kwathi eminyakeni nje embalwa yaqokwa njengezohlonza ikhono labazodlalela iBroadway musical Disney iThe Lion King.

See Also

Miningi imidlalo aseke wayibhala nehlanganisa iBergville Stories. Eminye yalemidlalo ayigxilile olimini lwesiZulu kepha iqhakambisa nezinye izilimu zesintu.

INyuvesi yaseVenda yamhlonipha ngeziqu zobuDokotela kanti i-United States Congressman Charles Rangel yona yamhlonipha ngeqhaza lakhe kwezobuciko ekanye noMnu uMbongeni Ngema. ICharles Rangel ibungaza usuku le-9 kuNhlaba njenge “Duma Ndlovu and Mbongeni Ngema Day” eHarlem, eseNew York.

Scroll To Top