Now Reading
Ukholwa ukuthi umculo yiwo oyobumba i-Afrika umrepha waseMaputo
Dark Light

Ukholwa ukuthi umculo yiwo oyobumba i-Afrika umrepha waseMaputo

Ubuhlobo beminyaka bezepolitiki nokuhwebelana phakathi kweNingizimu Afrika neMozambique buphinde baqina kakhulu kunakuqala ngokuzalwa komzwilili wakuleliya lizwe okholelwa ekutheni umculo uneqhaza ekubumbeni I-Afrika.

U-Ivânnea Mudanisse uyisizukulwane esisha samaciko aseMaputo eMozambique, kodwa angakhohliwe yimvelaphi yawo. Le ntokazi yazalwa ngoMfumfu we-1979 ngesikhathi sokubusa kukaMengameli uSamora Machel futhi wazi kahle ngeqhaza elabanjwa yilo Mengameli emzabakazweni wenkukuleko kula mazwe.

Uqale ukucula ngowe-2005 esekwa ngozakwabo ngoba ngokwakhe wayengaziboni ephumelela kulo mkhakha. Ingoma yakhe yokuqala eyayibizwa ngokuthi “Haterz” yasusa omkhulu umsindo ngoba yayihlanganisa ipolitiki yakudala iqhathanisa nesikhathi osekuphilwa kuso manje, umyalezo kuyo wawugxile kubantu abanamagqubu nokungafuni ukudlulisa.

Emuva kwale ngoma akabange esabheka emuva, ngoba ube esededela i-albhamu enezingoma ezili-12.

Iqhaza nempumelelo yakhe emculweni ibonakele lapho eqokwa khona ngowe-2007 kumaChannel O Music Video Awards ngaphansi komunxa we“Best Female Video”, “Best Video of Southern Africa”, “Video of the Year” ne“Best Director Video”. Lapho wakhala wemuka nezindondo eminxeni emibili okuyi“Best Femenino video”, ne“Best video of Southern Africa”.

See Also

Kusukela lapho iziteshi zomculo eMozambique zimhloniphe ngokudlala kakhulu umculo wakhe, okwenze waziwa nase-Afrika yonkana ikakhulukazi e-Afrika eseningizimu.

Useke washiyelana inkundla nezingwazi zabaculi emhlabeni njengoKelly Rowland waseMelika, uDJ Cleo kuleli nabaculi baseNigeria. Uphinde wahlonishwa ngomklomelo I Mozambique Music Award ngokuba umculi weRap ohamba phambili ezweni. Ekuzuzeni kwakhe lowo mklomelo wayesizwa umculi wakuleli ongasekho uMandoza.

Scroll To Top