Now Reading
Isinqumo seNkantolo ngoloMkhandlu waseMtubatuba
Dark Light

Isinqumo seNkantolo ngoloMkhandlu waseMtubatuba

UMphathiswa Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu uSipho Hlomuka, usamukele isinqumo esikhishwe yiNkantolo Enkulu yaseMgungundlovu, sokuthi kubuyiswe ubuholi obabuqokwe ekuqaleni okubalwa iMeya, iPhini leMeya kanye noSomlomo kuMasipala waseMtubatuba.

Lo Masipala osaphethwe umlawuli uneziMeya ezimbili, amaPhini eziMeya amabili noSomlomo ababili. Okhulumela iCOGTA, uMnu uSenzo Mzila, uthe uMnyango uzobe useNkantolo ukuzophikisa ukuthi ubuholi bukaMasipala obuqokwe ngemuva kokhetho loHulumeni Bendawo lwangowezi-2021 busewubuholi obusemthethweni kuMasipala waseMtubatuba.

UMphathiswa usamukele isinqumo esikhishwe yiNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu.
Lesi sinqumo samukelwe umphathiswa mayelana neMeya esanda kukhethwa, uSekela Meya kanye noSomlomo kanye nokuqokwa kweBamba leMeneja kamasipala. Lokhu kuhlangana kwakamuva kubhekwa nguHulumeni njengomhlangano ongekho emthethweni.

Lesi sinqumo sisho ukuthi ubuholi obakhethwa ngemuva kokhetho lwangomhla lulu-1 kuLwezi ubuholi obusemthethweni bukamasipala kuze kube lolu daba luqulwa eNkantolo zingama-26 kuMasingana,” kusho uMzila.

Impi yaseMtubatuba
UMtubatuba ungomunye womasipala lapho kungazange kube khona onqobayo ngemuva kokhetho loHulumeni Bendawo lwangoLwezi. I-IFP esebenzisana ne-EFF inezihlalo ezingama-23.

I-African National Congress (ANC) neNkatha Freedom Party (IFP) banezihlalo ezilinganayo.
Phambilini iNkantolo Enkulu yaseMgungundlovu yanikeza i-IFP umyalelo owawuthi uSomlomo woMkhandlu abize umhlangano woMkhandlu ophuthumayo ukuze kukhishwe laba baholi abathathu ngesiphakamiso sokungabethembi. Ngaphambilini isicelo se-IFP sasifuna ukuchithwa komhlangano wokuqala woMkhandlu owawungoLwezi.

See Also

I-IFP selokhu yasola uSomlomo waseMtubatuba, uDipuo Ntuli, ngokuhudula izinyawo ekubizeni umhlangano woMkhandlu ophuthumayo, njengokusho komyalelo weNkantolo. I-ANC iwuphikisile umyalelo weNkantolo, yathi i-IFP bekufanele ilinde umphumela wesicelo sayo sokuqala saseNkantolo lapho ibifuna umhlangano wokuqala woMkhandlu uchithwe.

Inkohlakalo
Bangaphezu kwali-15 abasebenzi bakaMasipala abamisiwe ngoMandulo wezi-2020 kulandela izinsolo zenkohlakalo nokusetshenziswa budedengu kwemali. UMasipala ulahlekelwe yizigidi zamarandi ngenxa yenkohlakalo.

Scroll To Top