Now Reading
Imibango yezikhundla kosopolitiki eLesotho ibambezela ukuthuthuka kwengqalasizinda
Dark Light

Imibango yezikhundla kosopolitiki eLesotho ibambezela ukuthuthuka kwengqalasizinda

nguSwelihle Buthelezi

Leli lizwe kungenzeka lubambe ukhetho ngaphambi kwezinguquko okuhloswe ngazo ukulungisa ukungabikhona kozinzo kwezepolitiki. Nohulumeni ufuna usizo lwe-International Monetary Fund (IMF) nayo ibeka imibandela yayo yokuthi kwehliswe imali yamaholo abasebenzi.

ILesotho yizwe elisondelene kakhulu neNingizimu Afrika ngokomngcele futhi elisebenzisa nemali yakuleli iRandi. Ukuhwebelana phakathi kwala mazwe kukhulu. Ebekwa nje ngakho kodwa uNdunankulu wakhona uMoeketsi Majoro uhambo lokuqala aluthatha lwasezweni langaphandle kwaba yiseNingizimu Afrika ezozethula.

Unyaka oqalayo kubhekwe ukuthi uze nezinguquko eLesotho okwethenjwa ukuthi kuzoba nozinzo kwezepolitiki. Sekuphele iminyaka eyisishiyagalombili isimo simanzonzo kulandela ukuqubuka kwamaqembu amaningi amasha. Ukuncintisana kwezepolitiki kushubile kulandela ukubulawa ngokulalelwa unyendle kosopolitiki.

UNdunankulu uMajoro weqembu elibusayo i-All Basotho Convention (ABC), ubonwa ngabaningi njengomuntu ozobuyisa ithemba kuleliya lizwe kusukela kwaphuma esikhundleni uNdunankulu uTom Thabane ngoNdasa wezi-2020.

UThabane waphoqwa ukuba ehle esikhundleni emuva kokuyamaniswa necala lokubulala umkakhe. Ngonyaka odlule kugqame ukwehlukana phakathi eqenjini kukhona abahambisana noThabane abanye kuyilabo abangamfuni okuyibo abafaka ingcindezi yokuba ashiye.
Ukuhlehlelwa izikhuni kweqembu i-All Basotho Convention nesiphakamiso sokuba iPhalamende livotele ukungabethembi ubuholi bukaMajoro akubonakali kumthena amandla ekuqhubekeni nazo zonke izinhlelo zakhe zoguquko ezweni ebambisana neqembu elingamadlelandawonye nelakhe iDemocratic Congress.

UHulumeni kaMajoro uzibekele uMandulo walo nyaka njengomnqamulajuqu wokuqala kubonakale kusebenza lezi zinguquko ngenxa yokuthi ngalesi sikhathi kuzobe kubanjwe ukhetho lukaNdunankulu.

Uhlaka lwezinguquko olwaziwa ngeNational Reforms Authority olwasungulwa ngoNhlolanja wezi-2020 lunomsebenzi wokulandelela zonke izinhlelo zentuthuko nezinye ngenhloso yokuxazulula konke okungenzeka ukuthi kudala isimo sokungabi nozinzo ngenxa yesimo sezepolitiki. Okunye okubhekwa yilolu hlaka imisebenzi kahulumeni, umthethosisekelo, umnotho, ezobulungiswa, imithombo yezindaba, iphalamende nezokuphepha. Naphezu kwakho konke lokhu kubonakala kunzima kokunye ukufinyelela ekuvumelaneni ngokugcwele, kanti neNational Reforms Authority yahluleka ukubamba isikhathi eyayizibophezele kuso okwakunguNhlangulana wezi-2021.

ILesotho Congress for Democracy eholwa uMnu uMothetjoa Metsing yilona iqembu eliphikisayo elinezihlalo eziningi ephalamende. Izibalo zamalungu emaqenjini aphikisayo zilokhu zikhula njalo.

Ngonyaka odlule uNqosa Mahao washiya phansi i-ABC wasungula iqembu lakhe iBasotho Action Party. Waziwa ngokugxeka ngokungahlonizi iKhomishini ebizwa ngeTraditional Justice eyingxenye yezinguquko. Le Khomishini yasungulelwa ukubhekana namacala enziwa izikhulu, kanti uMahao ukhathazekile ngokuthi ingabambezela uhlelo lwezinguquko. Elinye icala eliphambili nelibonakala luyinkinga ngelowayengusigaxamabhande embuthweni wezempi uLieutenant General Tlali Kamoli obhekene necala lokubulala nelokuzama ukubulala.
ILesotho iyizwe elinamacala amaningi okubulalana kwabantu, okwenza nezikhulu ohlelweni lwezobulungiswa zihlale zikhala njalo ngokungabi khona kwezinsiza kusebenza ukuze kubhekwane namacala. Ukukhulula komnotho kuyagqoza lokhu kugqame kakhulu ngokwehla kweGross Domestic Product kusukela ngonyaka wezi-2017 kuya kwezi-2020.

Kukhulunywa nje uhulumeni uzama ukuxoxisana ngezinhlelo zemali ze-International Monetary Fund ukuze kuxazululwe izinkinga eziphazamisa umnotho. Lokhu kuyosho ukuthi ibhajethi yezwe iyoshayeka kakhulu kube khona lapho kuyodingeka kwehliswe khona esabelweni sezimali.

See Also

ILesotho ichitha imali eningi eya emaholweni ezisebenzi zikahulumeni. Leli lizwe liphinde lincike kakhulu emalini yeSouthern African Customs Union (SACU). Enye indlela elibheke ngayo ukusimamisa umnotho ukuhlela ngendlela yesimanje uhlelo lwentela nokwenza ncono ukuqoqwa kwentela.

Ukukhula komnotho kulindeleke ukuba kukhule kulo nyaka njengoba usuqalile ukusha umsebenzi wengqalasizinda enkulu njengeLesotho Highlands Water Project esesigabeni sesibili kanye neMafeteng Solar Project kubhekeke iphele ngokusemthethweni ngaphambi kokusongwa konyaka. Olunye uhlelo olukhulu lwengqalasizinda ngolwesolar ezokwakhiwa inkampani yaseGermany. Lolu hlelo lukhungethwe izinkinga njengoba inkampani yaseGermany ithi uHulumeni waseLesotho wazibophezela waze wasayina kodwa akusekho ukulandelela.

Le nkampani igcine isifake uhulumeni enkantolo kwagcina kukhishwe umyalelo wokuthi kukhokhwe izigidi ezingama-$60 ngowezi-2021. Umkhakha wezamandla ubonakala unyusa intengo ukuze ukwazi ukukhokhela izindleko zangonyaka odlule. Ukuguquguquka kwesimo sezulu nokuhlasela kobhubhane ukhuvethe kungasho ukuthi kusazoqhubeka ukuntuleka kokudla nakuwo lo nyaka.

Ngokusho kwabeWorld Food Programme, kunabantu abazi-508,125 eLesotho abaphuma emakhaya adonsa kanzima kokunye abalala bengadlile. Emkhakheni wendwangu, ukhuvethe lashaya kwezwela ngoba kwezinye izimboni kwadingeka ukuthi abasebenzi abazi-4 000 badilizwe ngenxa yokuthi izinkampani sezihluleka ukuzimela.

Imboni yama cannabis kubukeka kungayiyo engaba yithemba emnothweni wezwe ngenxa yenkampani ezinze khona iHighlands Investment ethumela amacannabis phesheya kwezilwandle.

Scroll To Top