Now Reading
#UMsombulukoWokhetho:I-IFP ithi abavoti abayethembe ngohulumeni bendawo kuleminyaka emihlanu ezayo
Dark Light

#UMsombulukoWokhetho:I-IFP ithi abavoti abayethembe ngohulumeni bendawo kuleminyaka emihlanu ezayo

Umbango omkhulu kakhulu KwaZulu-Natal ubhekwe phakathi kwe-Inkatha Freedom Party( IFP) nezimbangi zayo ezindala i-ANC. Yethula isikhongeli sayo seqembu i-IFP ikubeke kwacaca ukuthi inhloso wukuginga i-ANC neyisola ngokuthembisa umlibe.

Ethula inkulumo uMholi weqembu uMhlonishwa uHlabisa uthe: “Ngiyaziqhenya namhlanje ukuba ngethule iSikhongeli se-IFP Sokhetho LoHulumeni Bendawo lwezi-2021. I-IFP iyizwi elinamndla eNingizimu Afrika. Asilona nje kuphela iqembu elisePhalamende kuzwelonke, iqembu elinomthelela kwamanye; kodwa futhi siyiQembu Eliphikisayo Ngokusemthethweni KwaZulu-Natal futhi silawula nomasipala. Ngakho-ke, yithina esiqinile esingabhekwa kune qembu elibusayo ukuze kutholakale izinsizakalo zoqobo.

Ngokwezibalo, i-IFP ingeyesine ngobukhulu eNingizimu Afrika ngokwama qembu. Kodwa ngokuba nomthelela singabesithathu ngobukhulu, ngoba singelinye lama qembu amathathu okuyiwona alawulayo. “I-IFP ezingeni lomasipala, ilawula omasipala bendawo nabesifunda. Kulapha okubonakala khona sinerekhodi elisha lokubusa kahle okwenza i-IFP ibe yiqembu elingcono elingakhethwa ngowe-2021. I-IFP ixazulula izinkinga; i-IFP iyisixazululo,” kusho uMengameli weqembu uMhlonishwa uHlabisa.

Uqhubeke wathi: “ Kubobonke abantu baseNingizimu ne-Afrika iqembu i-IFP linikeza isiqiniseko sokuthi uma nivotele lona nizobe nivotele uHulumeni Wendawo ozobusa ngobuqotho, onobuholi ongabethemba. UHulumeni ozoletha intuthuko ozoyithinta ngezandla uyibone ngamehlo: ugesi, amanzi ahlanzekile, imigwaqo, izindlu, ukuthuthwa kukadoti. Siqhubeka sisekele osomabhizinisi abancane, sakhe umnotho lapho abantu bakithi behlala khona. Sizoqhubeka sithuthukise abahwebi abangakahlelelwa sitshale imali kubo ukwenza umsebenzi wabo usimame.

See Also

Lapha ukhuluma noMtaka nayilapho enaba ngamaphuzu alishumi athi iqembu lizolungisa ngawo omasipala. LALELA :

Scroll To Top