Now Reading
I-COSATU isola uhulumeni ngokwenyuka kwezibalo zabangasebenzi eNingizimu Afrika
Dark Light

I-COSATU isola uhulumeni ngokwenyuka kwezibalo zabangasebenzi eNingizimu Afrika

Umfelandawonye wezinyunyana, iCongress of South African Trade Unions (Cosatu) usola uhulumeni ngokwenyuka kakhulu kwezibalo zabantu abangasebenzi kuleli njengoba manje sezihleli kumaphesenti angama-34.4% okuyisibalo esiphezulu kusukela ngowezi-2008.

Isikhulu esiphezulu kwaStats SA uMnu uRisenga Maluleke izolo ukhiphe izibalo ezikhomba ukuthi bayizigidi ezi-7.8, abantu abangasebenzi kuleli. Lezi zibalo zakamuva ziveza ukuthi iningi labantu abangasebenzi yintsha kanye naboHlanga.

Lezi zibalo ziphinde ziveze nokuthi amadoda iwona asaqasheka kakhulu kunabantu besifazane. Izibalo zangaphambilini zaziveze ukuthi babengamaphesenti angama-32.6, okusho ukuthi bebeyizigidi eziyisi-7.2 abantu abangasebenzi njengoba manje sezinyukile izibalo.

Kuzo futhi lezi zibalo kuvela ukuthi isifundazwe i-Easten Cape isona esihamba phambili kunazo zonke ngabantu abangasebenzi njengoba bengama- 47.1%.

Okhulumela iCosatu kuzwelonke uMnu uSizwe Pamla uthe izibalo zakamuva zabantu abangasebenzi ziyathusa njengoba amaphesenti angama-50% abantu okumele ngabe bayasebenza, bengasebenzi.

“Lezi zibalo ziyathusa kusho ukuthi izigidi zabantu zizothembela ekuphileni ngezibonelelo zikahulumeni, lezi zibalo ziwumphumela wezinqumo ezingaphusile zikahulumeni,” kusho uPamla.

Uthe lezi zibalo azikhombi kuphela umphumela omubi oze nokhuvethe kodwa amaphutha enziwa nguhulumeni. UPamla uthe uhulumeni kumele ngabe udala amathuba emisebenzi kodwa ulibele ukwenza izikweletu.

“Kuyishwa ukuthi ngesikhathi izwe libhekene nengwadla yokuntuleka kwamathuba emisebenzi kodwa uNgqongqoshe omusha weziMali uMnu u-Enoch Godongwana ucashunwe kwabenzindaba ethi alukho uhlelo lokuzama ukuguqula isimo sezwe sezomnotho,” kusho uPamla.

Uthe lezi zibalo zikhombisa ngokusobala ukuthi akukho ukuzibophezela kuhulumeni ekudaleni amathuba emisebenzi nasekufukuleni umnotho.

“Ngeke ukwazi ukulungiseka inkinga yokuntuleka kwamathuba emisebenzi nomnotho, uma amabhizinisi kahulumeni esebuthaka futhi engasebenzi ngendlela,” kuchaza uPamla.

Uthe njengomfelandawonye wezinyunyana bahlale besho ukuthi ukuze izwe likwazi ukuqeda inkinga yokuntuleka kwamathuba emisebenzi nokungalingani, kumele libe nohulumeni ophilayo. Uthe izinhlelo zikahulumeni kumele zihambisane nephupho lokudala amathuba emisebenzi.

See Also

UPamla uthe kumele kushintshwe nohlelo lwemfundo yakuleli, kuqiniswe ekuqeqeshweni ngokwamakhono ngenhloso yokulwa nenkinga yokuntuleka kwamathuba emisebenzi. Uthe amaphesenti angama73 entsha yakuleli ayiwuqedanga noma ayinawo umatikuletsheni.

“Njengoba sekukhona nohlelo lwemisebenzi yezobuchwepheshe lwe-4th Industrial Revolution, imfundo yakuleli kumele ilungiselelwe ukuba ikwazi ukukhiqiza abantu abazokwazi ukumelena nalolu hlelo,”.

Uthe kuyadumaza ukuthi uhulumeni nezinkampani ezizimele abenzi okwanele ukuqhuba uhlelo lwe-Economic Recovery and Reconstruction Plan. 

URisenga weStats SA uthe: “Eminye imikhakha ikwazile ukudala amathuba emisebenzi ngesikhathi eminye ilahlekelwa imisebenzi,” Uthe imikhakha ekwazile ukudala amathuba emisebenzi eyezokwakha, eyezohwebo neyezokuthutha.

“Abesifazane boHlanga ibona abangasebenzi kakhulu njengoba isibalo sabo sihleli kumaphesenti angama- 41.” kusho uRisenga.

Scroll To Top