Now Reading
Ukuvulwa kwezwe: Abezokuvakasha ababhukule kakhulu kunakuqala
Dark Light

Ukuvulwa kwezwe: Abezokuvakasha ababhukule kakhulu kunakuqala

Izwe selivuliwe kodwa izindawo eziningi zokungcebeleka nalezo ezingamagugu esizwe nebeziheha izinkumbi zabantu sizozikhumbula ngokuvala kwazo iminyango okokuqala ngqa emlandweni.

Ukushintsha kwezikhathi nokufika kokhuvethe kulethe olukhulu uguquko emkhakheni wezokuvakasha nokungcebeleka cishe emhlabeni wonke. Izindawo zokuvakasha ikakhulu lezo ezingamagugu esizwe nebezaziwa njengalezo eziheha izinkumbi kuphoqelekile ukuba zivalwe okwesikhashana kanti eziningi zazo zigcine sezivala unomphela ezinye zaguqula indlela ezisebenza ngayo ngenxa yengcindezi yokungenzi nzuzo ngalesi sikhathi.

Ngesikhathi uMengameli uCyril Ramaphosa ememezela ukuthi iNingizimu Afrika izobuyela esigabeni sesithathu sokuvulwa kwezwe ngoMsombuluko, ukuvakashela izindawo zokungcebeleka okubalwa kuzo amapaki, izindawo zokugcina imilando (museums), ama-cinema, imicimbi nezindawo zokudlela njalonjalo kube ngokunye obekuseqhulwini. Nokho imibandela yokhuvethe nenani labantu abazovunyelwa ukuba kulezi zindawo kuzoqhubeka nokuba sesikalweni esibekiwe. Lokhu-ke kuchaza ukuthi ezinye zalezi zindawo zizoqhubeka nokuba ngaphansi kwengcidezi, kwazise abavakashi abaningi basasenexhala.

NgoMgqibelo mhla zingama-24 kuNtulikazi iSun City eNorth West iqale uhlelo lokuhlola nokugomela ukhuvethe ngemva kokuguqula esinye isikhungo sayo semicimbi sibe yisikhungo sokuhlola nokugoma esizokwaziwa nge-Workplace Vaccination Centre nesingesokuqala eNingizimu Afrika emkhakheni wezokuvakasha.

Lokhu bakwenza besebenzisana noMnyango WezeMpilo kanye noMnyango WezokuVakasha kuze kube uZibandlela kulonyaka. Bahlose ukugoma inani labantu elingama-7500 bebahlukanise ngezigaba ezintathu belandela uhlelo loMnyango wezeMpilo.

“Sinqume ukuqala ngabasebenzi baseSun City nalabo esisebenzisana nabo ngaphambi kokuba silandelise ngemindeni yabo bese sigcina ngabo bonke abantu abasebenza emkhakheni wezokuvakasha eMoses Kotane District”, kusho uBrett Hoppe oyisikhulu esiphezulu eSun City.
ISun City eyenza inzuzo ngokugembula ibe ngaphansi kwenkulu ingcindezi ngenxa yokuvalwa kwezindawo zokugembula isikhathi eside nokugcine sekubaholela ekuqhamukeni nalolu hlelo abahlose ngalo ukuzilungiselela kanye nokuphuthumisa ukuhlolela ukhuvethe emkhakheni wezokuvakasha.

Ihlobo selisondele kanti ukuvulwa kwamapaki nezindawo zemicimbi kulethe injabulo kumaciko amaningi njengoba esezokwazi ukuqhubeka nemisebenzi aziphilisa ngayo. Nokho lengcindezi elokhu iqhubekile emkhakheni wezokuvakasha ibukeka izozwela kakhulu nakuwo amaciko njengoba bubukhulu ubudlelwano phakathi kwabantu nezindawo abazivakashelayo.

Uvalo ngokhuvethe nezibhelu zakamumva eziveze ubunjalo besilonda sobuhlanga ebesilokhu sibhandishiwe ngaphandle kokuselapha kumbule amaqiniso empilo abelokhu ecumbazwa, avula igebe elelese nakulabo abaqashisa ngezindawo zokulala, njengoba nabo bengase babe nokwesaba kanye nokucwasana ngokohlanga, isisombululo sakho esisaseyimpicabadala.

See Also

Ukuvalwa kwesahluko seTicketpro Dome
NgoMsombuluko iRX Venue Management imemezele ukuthi iTicketpro Dome eseNorth Gate eGoli ebiyikhaya lemicimbi emikhulu neminye imibungazo yokungcebeleka iminyaka engama-20 isizoba yindawo yokuthengiswa nokubukiswa kwezimoto ngemva kokuba abanikazi bayo i-Sasol Pension Fund beyithengise kwinkampani i-We Buy Cars.

ITicketpro Dome

Lesi sakhiwe esasungulwa ngowezi-1998 saqalwa ngenhloso yokuthi sibe indawo yemibukiso yezimoto vele, ngokusho kwabakwa RX Venue Management. Ngemva kwalokho saba indawo yokugembula yesikhashana eyayengamelwe iMontecasino yeTsogo Sun ibizwa ngeSundome. Kuthe ngowezi-2004 yaxhaswa ngabakwaMTN kanye nabakwaCocaCola, benezivumelwano zeminyaka eyevile kwemihlanu. Ngowezi-2015 yilapho iTicketpro ethathe khona izintambo yasayina isivumelwano sokusebenzisa igama layo.

Ngokusho kukaCarol Weaving onguMphathi-jikelele we-RX Africa uthe, “Ukuthengiswa kweTicketpro Dome kugqeme umkhakha wezokungcebeleka engeqiwa ntwala njengoba lendawo ibiyikhaya lemicimbi emikhulu yaseNingizimu Afrika nebiletha amaciko aphesheya kwezilwandle imbala ngenxa yokukwazi kwayo ukumumatha umthamo omningi wabantu nokuzoshiya elikhulu igebe kumaciko nabalandeli. Ngeshwa akukho ebesingakwenza ukuvimbela iSasol Pension Fund ekuthengiseni lendawo ngenxa yengcindezi nokushuba kwesimo okunezelwe ukhuvethe”.

Lezi zindaba zishiye amaciko edidekile, okubalwa kuwo uCassper Nyovest owaqopha umlando egcwalisa lendawo ngowezi-2017 mhla ethula okokuqala ngqa uchungechunge lwe-FillUp. Amanye amaciko aseke asebenzisa lendawo ahlangisa uTrevor Noah, uDavid Kau, uBlack Coffee, uLil Wayne, uNicki Minaj, uTravis Scott, uToni Braxton nabanye.

Scroll To Top