Now Reading
Maningi amahlazo okucwasana ngokwebala kumaProteas
Dark Light

Maningi amahlazo okucwasana ngokwebala kumaProteas

Kubukeka kusazophuma amanyundululu ngokucwasana ngokwebala emdlaweni wekhilikithi lapha eNingizimu Afrika.

Ngeledlule u-Aaron Phangiso, ugeqe amagula ekhuluma ngokuhlukumezeka nangokucwaswa asedlule kukhona njengomdlali wekhilikithi waboHlanga.

UPhangiso wayekhuluma kwikhomishini yeCricket South Africa (CSA), iSocial Justice and Nation Building (SJN), okuhloswe ukuthi ilethe izinguquko emdlalweni wekhilikithi kuleli, kuphele ukucwasana ngebala, nobulili nokunye.

Le khomishana iqale mhla zi-5 kuNtulikazi, uPhangiso wethule ubufakazi phambi kukaSihlalo u-Adv Dumisa Ntsebeza, elandela lowo owayengumengameli weCSA, uNorman Arendse, owayekwiBhodi leCSA, uDkt u-Eugenia Kula-Ameyaw, nowayedlalela amaProteas, u-Omar Henry.

Enkulumeni yakhe uPhangiso wathi: “Kwangiphatha kabi ukungadlaliswa kwiNdebe yoMhlaba ngo-2014 eBangladesh yize noma isimo sasivuma ukuthi kufakwe abashwibi abangama-spinner ababili. Ngathi uma ngimbuza umqeqeshi, uRussell Domingo, wathi akakwazi ukusidlalisa sobabili no-Imraan Tahir. Kwangixaka lokho ngoba ngisho amaqembu angajwayele ukusebenzisa ama-spinner njenge-Australia ayewadlalisa abe mabili noma abe mathathu ngenxa yokuthi izinkundla zaseBangladesh zaziwavumela.

Nango-2015 yimina ngedwa ongadlalanga eqenjini lonke, ngatshelwa ukuthi kumele ngilinde ithuba lami. Kwangiphinda ngo-2016 e-India, endaweni okusetshenziswa kuyona ama-spinner kakhulu, ngadlaliswa imidlalo emibili yokugcina sekuvele kucacile ukuthi amaProteas asezophuma. Noma kunjalo, kule midlalo enganikwa yona ngakwazi ukuqokwa njengomdlali ovelele sibhekene neSri Lanka, ngaphinde ngenza kahle nakowesibili. Kumina lokhu kukhomba ukuthi ukube ngalinikwa ithuba ngasekuqaleni kuningi okwakungashintsha,” kusho uPhangiso.

Ngaphandle kokuncishwa amathuba afanele okudlala, uPhangiso waphinde wakhala ngokuthi iningi labadlali boHlanga bekhilikithi lihola inkece encane uma liqhathaniswa nabamhlophe abasezingeni elifanayo.

Kuleli sonto ovele phambili naye ekhuluma ngobunzima abhekana nabo ngokucwasa kulo mdlalo uUThandi Tshabalala, owadlala ama-One-Day International (ODI) amane kumaProteas. UTshabalala ubalule ukuthi ngeke nangengozi aliseke iqembu lakuleli njengoba libhekene ne-Ireland emdlalweni yeT20 International.

Le nsizwa ithe yathola ukucwasa kuleli qembu ngonyaka wezi-2000. Yaphinde yathi yazibona ingamukelekile egunjini lokugqoka lamaProteas.

Lo mdlali owaye yi-Off Spinner uneminyaka yobudala engama-36 wadlala imidlalo ye-ODI emibili amaProteas ebhekene ne-Ireland enye emibili wayidlala ebhekene neZimbabwe.
“Kungiphatha kabuhlungu ukuthi abadlali bamaProteas baveza isithombe okungesona kubantu engathi konke kuhamba kahle kanti cha akunjalo. Iqembu alihlangene nhlobo, kuningi ukucwasana ngaphakathi. Konke okubi okwenzeka eqenjini amaProteas kuyangijabulisa ngoba ngathola okukhulu ukuhlukumezeka kokucwaswa. Ukube iqembu lihlangene kahle akucwaswana ngabe lihlezi linqoba nemiqhudelwano emikhulu” kusho uTshabalala.

See Also

Uphinde wabalula ukuthi kunethimba labadlali abadala ababebizwa ngokuthi “Big 5” okuthiwa ibona ababekhetha iqembu elizodlala. URoger Telemachus noPhangiso bekhuluma ngeledlule nabo bakhulume okufanayo nokushiwo uTshabalala ukuthi iBig 5 iyona eyona iqembu lesizwe.
“IBig 5 noma kuthiwa unethalente elingakanani kodwa ibiyithola indlela yokukungcolisa bese uyakhishwa eqenjini lesizwe. Ngaphandle kokuthi unekelwe isizathu. Ungacabanga ukuthi njengabadlali abadala, bazokwamukela njengomdlali omncane onekusasa. Makudliwa kwakuba nzima ukuthi uhlale nomdlali walaba abakwiBig 5.

Kunesikhathi lapho engagibela ibhasi leqembu, bekukhona abadlali bebala elimhlophe behlezi ngemuva. Ngokwami siyabingelelana ebhasini uma singena, nebala ngikwenze lokho ngibingingelele umdlali oyedwa obeyingxenye ye-’Big 5 ‘ kunokuthi angiphendule wazibhekela entshonalanga ekhombisa ukuthi akanendaba nami. Iningi labadlali abadala aliyibonanga intshisekelo yokuthanda abadlali boHlanga. wawuzizwa ungakhululekile ngasosonke isikhathi” kusho uTshabalala.

Esonga uthe bekulokhu kunzima njalo ukuziqhenya ngamaProteas, ngoba abantu ibona abadala iphupho lakhe elihle laba ngelibi.

Ukulalelwa kwamacala kuyaqhubeka, abanye abazokhuluma uPaul Adams owayeyi left-arm bowler nalowo owayeyiBatsman uLoots Bosman.

Scroll To Top