Now Reading
Umthemelezo ohlanganisa aboHlanga nekusasa
Dark Light

Umthemelezo ohlanganisa aboHlanga nekusasa

Abathandi bomculo weJazz onesigqi sase-Afrika abebehambele umcimbi obizwa nge-The Past Meets the Future with Zawadi Yamungu obuKwaMashu eKCap Arts Centre ngeSonto, namanje abawuvali umlomo bebabaza ikhono likaZawadi Yamungu obethula iqoqo lakhe lezingoma kulo mcimbi.

Le ntokazi engeyaseMandeni ukuzalwa, elokishini lakwaChappies beyenza ezibukwayo iteketisa iphimbo layo ngamahubo athasiselwe ngesigqi sesimanje nabenza inhliziyo ithokomale, bese ithunga iminjunju, isabalalise umqondo ngomyalezo okuwo.

Kulo mcimbi beyihambisana nebhendi ephelele kanye namanye ahlanganisa uMadala Kunene noBavukile Ngema, iHloniphani Art nabanye. Ephawula ngalokhu uZawadi uthe kade aba nesifiso sokwethula iqoqo lomculo wakhe kubalandeli abanye babo abaqale ukumazi ecula ku-African Heritage Ensemble ngowezi-2016 ngaphansi kweso likaMnu uMbuso Khoza nongomunye wamaciko amcushise kakhulu kulo mkhakha nowabe esemhlanganisa noMnu u-Edmund Mhlongo onguMqondisi weKCap nokuyilapho aba yingxenye yomdlalo iQueen Nandi – The Musical ngemuva kokubahlaba umxhwele kunhlolokhono.

UZawadi onephimbo elizothile neligcwele intshisekelo uthi uthando lokucula yinto eyaqubuka esasemncane, ecula enkonzweni yabaPhostoli nasesikoleni. Wanquma ukugxila emculweni weJazz onesigqi sase-Afrika ngoba ebona ukubaluleka kokuvikelwa kolimi, umlando namahubo athi anelikhulu iqhaza ekufundiseni ngomlando. Ulandisa athi akasoze alukhohlwa usuku umndeni wakhe owawufihla ngalo uyise ngowezi-2014 nokuyilapho ayeqala ngqa ukucula phambi kwabantu abaningi. Yingalelo langa lapho akuqonda khona ukujula kwesiphiwo sakhe, nosekuze kwamholela kuleli zinga asekulo kulo mkhakha.

See Also

Ngowezi-2018 uye eNew Orleans lapho ayenandisa khona isonto lonke, eqhakambisa umculo wesintu novutshelwe kuleli. Izinhlelo zakhe zokubuyela khona kulo nyaka ziphazamiswe ukhuvethe.

Scroll To Top