Now Reading
Isigaba sesine semvalelwakhaya sesibuye safaka uvoyizane esilondeni kosomabhizinisi
Dark Light

Isigaba sesine semvalelwakhaya sesibuye safaka uvoyizane esilondeni kosomabhizinisi

Umthelela wokhuvethe kanye nokungaphathwa kahle kwezinkampani kungezinye zezizathu ezibangele ukwehluleka kwezinkampani eNingizimu Afrika.

Izibalo ezikhishwe yiStatistics SA zikhombisa ukuthi inani eliphelele lokuvalwa kwezinkampani lenyuke ngama-37.5% ezinyangeni ezinhlanu zokuqala zalo nyaka uma kuqhathaniswa nezinyanga ezinhlanu zokuqala zonyaka wezi-2020. Ngokusho kweStats SA, izinkampani eziseduze nezili-191 bezivala izitolo uma kuqhathaniswa nezili-158 phambilini. Ezezimali, umshwalense kanye nomkhakha wezezakhiwo ubone inani elikhulu kakhulu lokuvalwa kwenkampani.

USolwazi ongumxhumanisi woMthetho eYunivesithi yaseWits, uClement Marumoagae uthi, “Ezinye izinkampani, ezinkampanini ezizimele nazo, kunenkohlakalo enkulu. Uthola ukuthi inkampani ephelelwa yimpahla yayo futhi ngenxa yokuntuleka kokuphathwa kahle uthola ukuthi lezi zinkampani zehluleka futhi azikwazi ukwenza umsebenzi ezazisungulelwe wona. Lezi zizathu zingaholela ekutheni inkampani ingakhokhwa ezikweletini noma ibhekane nenqubo yokuqedwa kwempahla.”

Ukunyuswa kwesigaba semvalelwekhaya kuyinkinga emkhakheni wezivakashi
Umkhakha wezokuvakasha uthi ukuvinjelwa kohambo lokungcebeleka ukuya nokubuya eGauteng ezinsukwini eziyi-14 ezizayo kuzoba nomthelela omubi embonini.

Ngaphansi kwesigaba sesi-4 semvalelwekhaya esihleliwe izindawo zokuhlala zingasebenza ngomthamo ongama-50% kodwa zingapheki ukuthi abantu badle kuzo. Lo mkhakha uthi awukalulami kahle ezinkingeni ezedlule kanti amanye amabhizinisi kungadingeka ukuthi avale iminyango ngoba namanje asathwele kanzima. Umbambisene weSecret Gateways, okuyisiteji esidayisa amathikithi okuvakasha ezindaweni ezinenkanyezi ezine nezinkanyezi ezinhlanu eNingizimu Afrika, u-Andrea Brits, uthi uhulumeni udinga ukucabanga ngezindlela ezintsha zokusindisa le mboni.

See Also

“Esikubonile futhi ukuthi ukusebenza ngezindawo eziningi kangaka ezweni lonke kusithikameza kakhulu amazinga emigomo ebekiwe ye,valelwekhaya, imigoqo yokudlela ibe nayo. Amaqembu okubhukha ahlehlisa ukubhukha kohambo.

Ngakho-ke, amaqembu okubhukha empeleni amatasa kepha awaxakekile emisebenzini enenzuzo, kufanele anqume ukuthi angavele avale phansi noma cha alinde ukuhambela kabusha futhi kuvalwe ukuze kungaguquguquki. Futhi-ke kufanele bakhokhele izindleko ezinkulu zokongiwa kwemvelo uma beyilodge kungakhathalekile ukuthi kunezivakashi noma cha. Futhi lapho nje sekukhona ukukhanya ekugcineni komhubhe kukhona okunye ukuvalwa kwezwe ,” kusho uBrits.

Scroll To Top