Now Reading
Izinyunyana novalo lokuhlenga ibhizinisi kwa-Eskom ngenxa yezinkinga zemali
Dark Light

Izinyunyana novalo lokuhlenga ibhizinisi kwa-Eskom ngenxa yezinkinga zemali

Izinyunyana zakwa-Eskom, iNational Union of Mineworkers (Num) neNational Union of Metal Workers of South Africa (Numsa) zicela uHulumeni ukuba angenelele ngokuphuthumayo, ukuvimbela u-Eskom ukuthi angene ohlelweni lokuhlenga ibhizinisi njengoba kwenzeka ngeSouth African Airways (SAA).

UMnu u-Irvin Jim

UNobhala Jikelele weNum uWilliam Mabapa, noNobhala Jikelele weNumsa u-Irvin Jim, babhalele iPhini likaMengameli uDavid Mabuza incwadi, becela umhlangano wokudingida inkinga yezimali ebhekene nale nkampani ephehla ugesi.

Izinyunyana zithi zinokwesaba ngemisebenzi yamalungu azo njengoba u-Eskom ubukeka eqonde endleleni efanayo neSAA eminyakeni embalwa edlule. Izinyunyana nabaphathi bakwa-Eskom njengamanje balinde usuku lokuxazululwa kwengxabano yabo yamaholo. Zombili iNum neNumsa zifuna ukwenyuswa ngamadijithi amabili kwemihholo, kanti abaphathi bona bahlinzeka ngo-1,5%. Lezi zinyunyana zombili zithi zinokwesaba ukuthi isinqumo sokulamula esivuna bona singahle sibe nokuthize ezimalini ze-Eskom

U-eskom ukhombise isithombe esihle
U-Eskom uqinisekise amalungu ePhalamende ukuthi wonke amayunithi ayisithupha eMedupi Power Station eLephalale eLimpopo ayasebenza futhi afaka isandla kuGrid kazwelonke.
Izwe libhekane nokucishwa kukagesi ekuqaleni kwenyanga ngenxa yezinkinga ezikhungweni zikagesi. Izinkinga zobuchwepheshe nokukhubazeka kokuklama kuvame ukucashunwa njengezinye zezinkinga eziholela eziteshini zikagesi ezingenzi kahle. IKomidi lePhalamende Elibhekele Amabhizinisi Omphakathi lenze umsebenzi wokubheka eMedupi lahlangana nabaphathi bakwa-Eskom.

See Also

USihlalo weKomidi uKhaya Magaxa uthi u-Eskom usebenza kanzima ukulungisa izinkinga eMedupi Power Station. “Baqedile ngomsebenzi wokwakha iMedupi, wonke amayunithi ayisithupha ayasebenza. Kepha inkinga esele manje izungeze ukukhubazeka, basebenza ngamaphutha ukuze kuthi lapho befuna ukuthola isinxephezelo kwenye indawo kungabambi iqhaza enkingeni yokuchithwa kwemithwalo, inqubo abasithembisa yona ukuthi ingenziwa ngokuqala konyaka ozayo,” kusho uMagaxa.

Scroll To Top