Now Reading
Asikhiphe umqondo wobukoloni kwezobuciko
Dark Light

Asikhiphe umqondo wobukoloni kwezobuciko

Kunesisho sase-Afrika esithi ngaphambi kokuba ibhubesi likwazi ukuzikhulumela, umlando uyohleze uvuna umzingeli. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule sibone kunomzuliswano omkhulu ngodaba lokucwaswa kwaboHlanga noluvuthelwe kakhulu ukubulawa kukaGeorge Floyd ngamaphoyisa, e-USA.

Lokhu kuphoqe izinkampani ezinkulu ezihlanganisa nalezo ezengamele izinkundla zokuxhumana ukuba zibuyekeze inqubomgomo yazo, ukubhekelela abebala elinsundu nokugwema ukusabalala kwamagama anesihlava angabhebhethekisa ukucwasana. Isiqubulo esithi: ‘Black Lives Matter’ ebesihambisana nemidwebo emnyama lezi zinkampani ebeziveza ngayo ukuzwelana naboHlanga kusabalale kuhle komlilo wequbula ezinkundleni zokuxhumana, kwathungela ingxoxo ngalolu daba. Kuzoze kube yinini nokho amaciko ezinhlanga ezahlukene asebenza emkhakheni wokukhangisa nokuxhumana ezolokhu ecumbaza uma kuziwa ekuqedeni lesi sihlava? Akusiso yini isikhathi esihle lesi sokuba izinkampani zokukhangisa zibhukule, zidedele amaciko amnyama kube iwona aseqhulwini ukuzwakalisa ilaka nosizi lwaboHlanga ngalolu daba; aphinde anikezwe nesabelomali esanele ukwenza lokhu?

Nyakenye, isitolo sakwaClicks eNingizimu Afrika sibe semanyaleni ngemva kobudedengu benkampani yabamhlophe abebeyithembile ukukhangisa umkhiqizo osebenziswa ngabesifazane boHlanga, neyavilapha ukwenza ucwaningo ngomthengi womkhiqizo. Ngenxa yokungazi ubunjalo bezinwele zaboHlanga, badlulisa umyalezo ongelona iqiniso nowawujivaza izinwele zabo. Yini eyayingaba nzima ekusebenzisaneni naboHlanga, kube yibona abasungula isikhangiso, ukuze umyalezo ungeke uhlanekezele iqiniso. Ukusebenziswa kolimi nesithombe kunelikhulu ithonya emqondweni womthengi, kungaba nomthelela ongemuhle uma kungacophelelwa.

See Also

Ukukhipha umqondo wobukoloni kwezobuciko akugcini nje kuphela ngokuqasha amaciko oHlanga kodwa nokulalela izwi lawo uma kwenziwa izinqumo ezinqala kubalulekile. Cabanga nje ukubaluleka kwezwi lamaciko abamhlophe ayebaza, edweba, egaya izithombe ezazibandlulula aboHlanga ezindaweni zomphakathi, ngisho ezangasese imbala ngesikhathi elakuleli lingakakhululeki?

Scroll To Top