Now Reading
Ezamankomane sezinosihlalo omusha waseKZN ezihlalweni ezimbili
Dark Light

Ezamankomane sezinosihlalo omusha waseKZN ezihlalweni ezimbili

Uswele amazwi angawaphimisa uNkk uZandile Malinga oqokelwe ezikhundleni ezimbili ezinkulu kwezamankomane esifundazweni iKwaZulu-Natal.

UNkk uMalinga weStarline Boxing Promotion emcimbini obuseCoastland Hotel, eThekwini ngeledlule uqokwe njengoSihlalo kaSosesheni woPromotha. Emva kwalokho waphinde wanikwa isikhundla sokuba nguSihlalo weKwaZulu-Natal Professional Boxing Federation.
Ekuqokweni kwakhe uNkk wakwaMalinga ubonge izinhlaka zesibhakela ngokumethemba. Uqokwa nje ubevele ekhona ebuholini bale nhlangano ebiholwa umufi uThulani “Sir” Magudulela weLudonga Promotions, nalapho wayenguNobhala khona.
“Ngijabule kakhulu ukuqokwa ukuthi ngibe uSihlalo, ngifisa ukusho nje ukuthi ngiqokwe osomankomane bakulesi sifundazwe lokho kukhombisa ukungithemba kakhulu. Engingakusho ukuthi umdlalo wamankomane, umile ngenxa yabo osomankomane” kusho uNkk wakwaMalinga.

Uthe uyafisa ukuthi ithimba aqokwe nalo lazi kabanzi ngemisebenzi eqokelwe kuyona.
“Eminyakeni edlule ngibonile ukuthi ithimba ebelikhethwa belihluleka ukwazi ukuthi imuphi umsebenzi umuntu okumele awenze. Umuntu nomuntu ngizokwenza isiqiseko ukuthi uyazi ukuthi yini emhlalele, ngamafuphi nje uNomvelo Magcaba-Shezi uqokelwe kwesikaNobhala umsebenzi wakhe kumele awazi” usho kanje uNkk uMalinga.

Abanye abaqokiwe u-Eric Khoza oyijaji ongusekela kaSihlalo, uNtobeko Ndlovu ongusekela kaNomvelo KaMagcaba Shezi, uThulani Gumede uqokelwe kwesokuba ngumgcinimafa, kwathi uZwilenkosi Magudulela waba ngumxhumanisi walolu hlaka nabezindaba. Kusoseshini wopromotha uNkk uMalinga uzokesekwa nguNhlakanipho Gumede kanti uKaMagcaba Shezi ongunobhala uzokesekwa uCebiso Xulu uZwilenkosi abe ngumxhumanisi bese kuthi umgcinimafa kube uSandile Vilakazi.

“Siyabonga kakhulu kuMnyango WeZemidlalo oholwa uMphathiswa uHlengiwe Mavimbela ekutheni uhlezi usiseka. Siyafisa uphinde uqhubeke nokusiseka, lokho kuzoba kithina ukuthi sihleleke kanjani nezicelo zethu sizihambisa kanjani kuwona. Okungihlalele njengoSihlalo ukuthi ngiqede le nto yokuthi sime ngalo Mnyango, kodwa ngizame ukunxenxa abaxhasi abangosomabhizini abazimele. Lokho kuzokwenzeka uma kungase kuthiwa inhlangano esakazayo uSABC, uyasivumela ekutheni usakaze izimpi zethu lokho okobe kuyindlela enhle kakhulu ekunxenxeni abaxhasi” kusho uNkk wakwaMalinga.

Uthe uzimisele impela ukuthuthukisa ezamankomane esifundazweni. Konke lokho ukwenziswa uthando analo ngalo mdlalo asechithe iminyaka ezibandakanye nawo, phezu kwezinqinamba ezikhona kuwona.

See Also

Ebuzwa elaboHlanga ukuthi njengoba eneStarline Boxing Promotion ngeke aphazamiseke yini emsebenzini wakhe, uthe: “Ngeke nhlobo ngiphazamiseke, engikutshele ithimba lami nalo ikakhulukazi laba abangoPromotha ukuthi umuntu uma esefike ehhovisi akakhohlwe ukuthi ushiyeni ngaphandle nami ngizokwenza okufanayo. Uma sengisehhovisi ngizokhohlwa ukuthi ngineStarline Boxing Promotion, ngifuna ithimba lami lihleleke kakhulu sikwazi ukuqhuba umsebenzi kahle. Ngifuna senze umlando omusha omuhle kakhulu,” usho kanje uNkk wakwaMalinga egcizelela ukuthi konke akwenzayo ukwenziswa uthando analo ngalo mdlalo.

ElaboHlanga liphinde lakhuluma noNomvelo uKaMagcaba Shezi weMvelo Boxing Promotions.
“Ngijabule kakhulu ukubona ukuthi abantu beBoxing kulesi sifundazwe bayangithemba futhi bayakholelwa kumina. Njengoba ngithole leli thuba nje ngizimisele ukusebenza ngokuzikhandla, ngisize ezamankomane zakulesi sifundazwe zithuthuke. Ngifuna ukufunda kabanzi ngokunxenxa abaxhasi abakhulu, ngoba bayadingakala ekutheni bethuthukise lo mdlalo,” usho kanje uNomvelo.

Uthe kumjabulisile ukuthi kube khona abantu besifazane abaningi kuleli komiti eliqokiwe. Bazokwenza isiqiniseko sokuthi bayatshengisa ukuthi abesifazane bangaba abaholi abaqotho.

Scroll To Top