Now Reading
Bakubona kungenele ukuxolisa nemikhuleko kukaPapa
Dark Light

Bakubona kungenele ukuxolisa nemikhuleko kukaPapa

UPapa Francis (osesithombeni) uthe ngeSonto kumzwiswe ubuhlungu ukutholakala kwezinsalela zezingane ezingama-215 esikoleni esasiyisikole samaKhatholika sabafundi boMdabu eCanada wathi kumele kuhlonishwe amalungelo namasiko abantu boMdabu.
Kodwa-ke, uFrancis wayeka ukuxolisa okuqondile abanye baseCanada ababekufuna. Ezinsukwini ezimbili ezedlule, uNdunankulu waseCanada uJustin Trudeau wathi iSonto LamaKhatholika kumele libhekane neqhaza lalo ekuphathweni kwezikole eziningi.
Ekhuluma nabahambeli nabavakashi eSt.Peter’s Square ngesibusiso sakhe samasonto onke, uFrancis wanxusa abaholi benkolo baseCanada nabezenkolo bamaKhatholika ukuba “babambisane ngokuzimisela” ukuze bakhanyisele lokho okutholakele futhi bafune ukubuyisana nokwelashwa.

UFrancis uthe uzizwe esondelene “nabantu baseCanada, abahlukumezekile yilezi zindaba ezishaqisayo”.
Izikole ezihlala abantu bezisebenza phakathi kowe-1831 nowe-1996 kanti beziphethwe ngamahlelo amaningi obuKhrestu egameni likaHulumeni. Iningi laliphethwe iSonto LamaKatolika.

Ukutholakala ngenyanga edlule kwezinsalela zezingane eKamloops Indian Residential School eBritish Columbia, ezavalwa ngo-1978, sekuvule amanxeba amadala futhi kubhebhethekisa intukuthelo eCanada mayelana nokushoda kolwazi nokuziphendulela.
“Ukutholakala okudabukisayo kuqhubeka nokwandisa ukuqonda kobuhlungu nokuhlupheka kwesikhathi esedlule,” kusho uFrancis.

“Lezi zikhathi ezinzima ziyisikhumbuzo esiqinile kithi sonke sokuthi siziqhelelanise nenkambiso yamakoloni futhi sihambe sibambene ezingxoxweni nasekuhloniphaneni ekuhlonishweni kwamalungelo nezindinganiso zamasiko zawo wonke amadodana namadodakazi aseCanada,” kusho uPapa.

See Also

Uhlelo lwezikole zokuhlala lwahlukanisa ngenkani izingane ezilinganiselwa ezi-150 000 emakhaya azo. Eziningi zahlukunyezwa, zadlwengulwa kanye nokungondleki kulokho iKhomishini Yamaqiniso Nokubuyisana ngowezi-2015 yakubiza ngokuthi “ukuqothulwa kwamasiko”.
“Masincome eNkosini imiphefumulo yazo zonke izingane ezingasekho ezikoleni zokuhlala eCanada futhi masikhulekele imindeni kanye nemiphakathi yaseCanada ehlatshwa yizinhlungu,” esho ngaphambi kokucela isixuku ukuba sihlanganyele naye bathule umkhuleko.
UFrancis, owakhethwa njengopapa eminyakeni eli-17 ngemuva kokuvalwa kwezikole zokugcina, usevele waxolisa ngendima yeSonto kubukoloni e-USA.

Kepha ukhethe kakhulu ukuxolisa ngqo ngenkathi evakashele amazwe futhi ekhuluma nabantu bomdabu. Akukho ukuvakashelwa kwamapapal eCanada okuhleliwe.
Lapho evakashele eBolivia ngowezi-2015, uFrancis waxolisa “ngezono eziningi ezimbi ezenziwa kubantu bomdabu base-USA egameni likaNkulunkulu”.

Scroll To Top