Now Reading
Umbiko we-IMF uveza ukuthi umnotho waseChina uyadlondlobala
Dark Light

Umbiko we-IMF uveza ukuthi umnotho waseChina uyadlondlobala

nguZanele Buthelezi

Indlela iChina ebhekane ngayo nokhuvethe isize leli lizwe ukuthi likwazi ukuphinda futhi likhulise umnotho walo ngesikhathi umhlaba ubhekene nesikhathi esinzima, kusho i-International Monetary Fund (IMF).

IChina isonge unyaka wezi-2020 nobukhungethwe ukusabalala kokhuvethe umhlaba wonke, umnotho wayo kuwuwona wodwa okhulile, ngisho ukudlula amazwe amakhulu.

 Izibalo ziveze ukuthi umnotho waseChina ukhule ngezinga elingama-2.3% ngonyaka odlule emva kokunqanda ukusabalala kokhuvethe kusenesikhathi.

I-IMF iqagula ukuthi umnotho waleli lizwe uzokwenza kangcono kakhulu ngowezi-2021 njengoba isilikhuphulile izinga ebona ukuthi uzokhula ngalo kulo nyaka.

Ngokubona kwayo i-IMF, iChina kulindeleke ukuthi umnotho wayo ukhule ngama-8.1% nokuyizinga eliphezulu ngama-0.3% kulelo ebelikhishiwe ngasekuqaleni konyaka. 

“IChina yenze umsebenzi oncomekayo ekunqandeni ukhuvethe ngokushesha kanye nalapho ithathe khona izinyathelo ezisheshayo lapho lubonakale khona lufuna ukuqubuka kabusha. 

Lokhu kube nomthelela wokuthi umnotho usheshe ufukuleke ngesivinini,” kusho ongusomnotho phezulu ku-IMF.

Leli zinga elingama-8.1% lokukhula komnotho okulindeleke kwenzeke eChina liphezulu kakhulu kunalelo elilindekile emazweni asethuthukile afana ne-USA, iGermany neFrance.

I-USA yona kulindeleke ukuthi ikhulise umnotho wayo ngama-6.4% ngonyaka wezi-2021, nokuyizinga eliphansi kunaleli laseChina. 

UHulumeni waseChina wona uthe ulindele ukuthi umnotho ukhule ngezinga elingamaphesenti ayisithupha.

Izingqapheli kwezomnotho zithe leli zinga elihlelwe uHulumeni liphansi, zithi kungenzeka uzibekele lona ngoba ungenaso isiqiniseko sokuthi ngeke lusaphinde luqubuke kabusha ukhuvethe, luphinde liphazamise umnotho.

Ukhuvethe lwatholwa okokuqala edolobheni iWuhan, esifundazweni iHubei esenkabeni yeChina, ngoZibandlela wezi-2019.

Ezinyangeni zokuqala onyakeni wezi-2020, uHulumeni waseChina wabe usuthatha izinyathelo eziqinile, umisa konke ukunyakaza eWuhan ukuze kunqandwe ukusabalala kwalo.

See Also

UHulumeni waseChina uphinde wafaka ukwelekelela izinkampani kanye nabantu abaxakekile ukuzama ukufukula umnotho odunguzelayo.

“Kulindeleke ukuthi kube nomehluko omkhulu phakathi kweChina, nokuyilapho izinyathelo zokunqanda ukusabalala kokhuvethe, kanye nokutshalwa kwezimali okunamandla.”

Kusenjalo, i-IMF ithi ilindele ukuthi umnotho womhlaba ukhule ngezinga elingamaphesenti ayisihlanu, ikakhulukazi njengoba amanye amazwe esekwazile ukukhipha uhlelo lokugomela ukhuvethe. 

Nokho yize isimo somnotho womhlaba sithembisa, i-IMF yexwayisa ngokuthi isekhona ingozi yokuthi kube nokungazinzi emhlabeni nokungalulaza ukukhula komnotho.

Umbango wezohwebo ophakathi kweChina ne-USA ubonakala usaqhubeka njengoba zombili izinhlangothi zisanda kuthathelana izinyathelo zokufaka unswinyo. 

Kusenjalo, nemimoya iya ngokuya ishuba olwandle iSouth China Sea, nokuyindawo ebangwa iChina kanye namanye amazwe. IChina izibophezela ekusekeleni izinhlelo zokulwisana nobubha emhlabeni.

Scroll To Top