Now Reading
Iciko lomzabalazo: Isizwe sizokwenza okufanayo nakuGwangwa
Dark Light

Iciko lomzabalazo: Isizwe sizokwenza okufanayo nakuGwangwa

Balila nje kwabakwabo ubengelutho kubo kepha ubedume ezizweni 


Ezweni elisheshayo ukukhohlwa ngomlando kanjalo nangalabo abadela konke ukuze lona likhululeke ukuhamba kwelinye lamaciko amadala uJonas Gwangwa yinto nje. Okunye okwenzekile nxa lesi sidumo senzeka sokuwa kukaGwangwa kube yimiyalezo evela kuziphathimandla ebezitusa “igalelo likaGwangwa”.

Lokhu kuyanenga ngoba ubufakazi bempilo yaloyo osuke esetuswa busho okunye. Isibonelo nje uma ungahle uyobheka ukuthi uGwangwa lo osetuswa kangaka ubeqashwa yini yilaba asebelahlekelwe uthola isimanga.  Ishwa likaGwangwa njengabangani bakhe nabo asebahamba okungoHugh Masekela, uMirriam Makeba no-Oliver Mtukudzi ukubala nje abambalwa wukuthi bangodume emazweni. Lapha abahleli, imisakazo ngisho noHulumeni imbala babengawusebenzisi umsebenzi kaGwangwa. 

Lawa ngamaqiniso asobala nazanywa ngaso sonke isikhathi lapho lo obengaziwa nokuthi ungubani esehambile bese uzwa sekuthi usezolondolozwa ngohlelo lomngcwabo okhethekile. Umbuzo uthi kusizani lokho ngoba uthi angafihlwa nje kube sekuphelile. Sazini nje ngoMasekela emuva kokutuswa eselele? Sazini ngoMakeba noRay Phiri uma umgcwabo sewedlule nobukhazikhazi babezindaba sekungasekho?

Nakubo abezindaba kunehlazo ngoba lithi lingawa iciko kube yibo kuqala emakhasini angaphambili uma kuliphephandaba. Lapha emisakazweni uzwe sekudlalwa izingoma noma izinkulumo zalo. Kuthelevishini kuvele isimemezelo sokuthi kalilale kahle iqhawe leli.

Uma ulandela imisebenzi  kaGwangwa eminingi uyamukela ukuthi leli ciko belehlukile. Bekungumphrofethi wesikhathi sakhe nesizukulwane sakhe. Ubelanda ngesimo sombangazwe kanjalo nangalokho okwenza abacindezelwa baphikelele.  Kangcinanga lapho kepha njengamaciko esizukulwane sake ubeyingxenye yebutho elathi kuzothi lapho osopolitiki bekhuluma bekhongela elakuleli emazweni ngezikhathi zobandlululo, lapho abombutho wezempi beyivivisa ngezikhali yena ayikake eyobandlululo ngamanoni. Yebo, kwabanjengaye ubuciko bekuyinto emqoka. Umculo lo bekuyisikhali kanjalo nomduduzi ngezikhathi zomzabalazo. Ngeshwa njengoba senza nakwabanye nakulokhu sizokhala nje manje kepha sekuphelile sekuyosala kuwo umndeni nabangani abazode bezama ngokusemandleni ukuthi isibani esiyimisebenzi kamufi singacimi abanye bayobe bengasabonwa.

See Also

Kulabo abanodlebe lomculo nongqondo zabo ziwuzwa umlayezo ocashiswe emanothini nakubo ubuhlavahlava, uGwangwa nomculo wakhe bayophila ungunaphakade, njengezimbali zezwe.

Okube yisimanga ngokudlula kukaGwangwa kube wusuku lokhu okwenzeke ngalo umhla zingama-23 kuMasingana. Ngalolu suku ngowezi-2018 kwaguqa uMasekela. Kwathi ngosuku olufanayo ngonyaka olandelayo kwadlula uMtukudzi. Komunye lokhu akusho lutho kepha kubalandeli kungaqala inkulumo mhlawumbe ethi lolu suku alube yisikhumbuzo samaqhawe ngoba ayishiya induku ebandla nokungayisiqalo esihle sokungakholwa ngabeza emuva kwethu. 

Scroll To Top