Now Reading
EkaNdunankulu waseMpumalanga ishiye kukhulunywa
Dark Light

EkaNdunankulu waseMpumalanga ishiye kukhulunywa

Ugxekwa abaningi


Inkinga ngoxolo lukaNdunankulu luhambisana namanga okuzokwenza kube nzima ukuba lwamukeleke. Mina engifisa ukuba ngikwazi ukuthi uzoboshwa yini uNdunankulu noma mhlawumbe imithetho yeleli lizwe ichemile kwabanye abantu? – nguWandile Malusi Zondo

Umfo kaMagaye uma ehluleke lapha ukutinyela kuyocaca ukuthi uyakwazi ukukhetha iphela emasini. Akukho nesidingo sokubhala incwadi bekumele amvalele noma amhlawuliswe aphinde abhalwe ohlwini lwezephulamthetho amiswe nasemsebenzini. – nguSnikezo Thusi

Umuntu otholwe ephule umthetho wemvalelwakhaya njengokungafaki isifonyo uyaboshwa noma ahlawuliswe inkece eyi-R1000 noma ajeze izinyanga eziyisithupha ejele. Akube njalo nakuNdunankulu umthetho awusebenze ngendlela efanayo kakhulu kuye ngumholi lona, awuqine nakuye umthetho awungabi namaqaphelo umthetho akahole ngesibonelo. – nguMthembeni Mthethwa

UMnu uDavid Mabuza uke wamxwayisa eyohlala phansi ehholo kodwa wamshaya indiva, nasemalibeni wenza esifanayo lo mama waze wagaxana nomuntu womthetho engasifakile isifonyo. Akukhona ukuchamela umthetho obekwe uHulumeni lokho? – nguThabani Mbatha

Uma lo Ndunankulu engaboshwanga sizocela basikhiphele laba bantu ababoshelwe ukuthi babengazifakile izifonyo singadlala uBheki Cele. Phela umthetho makube umthetho ungathathi hlangothi. – nguMpembelihle Dladla Mpembe

Umthetho ushayelwa thina esisemazingeni aphansi lokho kuyiqiniso elimsulwa elingaphikiswa abasemazingeni aphezulu kuHulumeni. – nguHlengiwe Mngomezulu

Laba be-ANC bazenza onkulunkulu beNingizimu Afrika bayazenzela nje bahlukephi kuHulumeni wobandlululo? Basebenzisa amandla ezikhundla zabo ukucindezela abantu abasemazingeni aphansi. Akaboshwe izinyanga eziyisi-6. – nguHavice Abednigo


Abaliboni iphutha kulokhu


Sicela ukuzwa ngamanye amaqembu nokunye esingakakucabangi ukuthi kubalulekile ngoba sesinqume saqeda ukuthi uKhongolose uzoguqa ngokhetho oluzayo. Yonke imisakazo nezinhlelo zikamabonakude zilokhu zisibikela ngesifonyo salo mama. Isizwe sonke kudala kwasicacela ukuthi siyeyiswa ileli qembu. – nguSiphosethu Nickel’nine Mbhele

Manje ngoba uyena obengasifakile abanye kubahlupha kuphi ngoba uyena ozozibulala? Yini engaze isuse umsindo ngoba ongasifakile uzibulala yena, njengoba ingculaza yayibulala abantu kukhona ababeboshelwa ukuthi abafuni ukufaka amakhondomu? – nguMenzi Wezinto

See Also

Eqinisweni indaba yezifonyo ayikho. Esani kungekho gciwane abantu bebulawa i5G? Le nto yesifonyo yayenzelwe ukuthi kube sengathi kunegciwane. Izikhulu ze-ANC azinandaba nje nezifonyo ngoba ziyalwazi udaba ukuthi sibulawa i5G igciwane alikaze libe khona.  – nguSeun Mkhize

Nami angimsulwa ngesinye isikhathi ngiyasikhohlwa isifonyo leli iphutha elingenziwa unoma ubani. Ezindaweni zomphakathi onogada bayasikhumbuza kanti amaphoyisa ayasishaya okuyinto engalungile. – nguVusie Dlamini

Yazi kumnandi ukufunda ukuphawula kwabantu be-Inkatha abazonda uKhongolose. Asilinde kuyokwenzeka nakunina sobona abaholi benu befake izikhumba emlonyeni. – nguPhilaboy Qinisela Skhanda

Ubelingisa uMthembu ubengajwayele ukusifaka naye. Vele asisizi siyazifaka kodwa ukufa akwehli kunalokho kuyaqhubeka kakhulu. – ngu-Andile Njapha Armstrong

Nathi kuyenzeka singazifaki izifonyo ngakho-ke naye wenze lokhu esikwenzayo kwesinye isikhathi. – nguPhilani Mbasane

Scroll To Top