Now Reading
Ukuvulwa kweSishayamthetho kungahle kwenzeke ngobuxhakaxhaka
Dark Light

Ukuvulwa kweSishayamthetho kungahle kwenzeke ngobuxhakaxhaka

Kungase kube nezinguquko ezinhlelweni zomcimbi wokuvulwa kweSishayamthetho sesifundazwe iKwaZulu-Natal ngenxa yokhuvethe oluhlasele umhlaba wonke.

Lo mcimbi ojwayele ukuheha abaningi othatha izinsuku ezimbili oqala ngenkulumo yeSILO kulandele ekaNdunankulu wesifundazwe ngakusasa, sengathi kulokhu awuzoba yindumezulu evame ukuba yiyo ngenxa yemigomo yokunqanda ukubhebhetheka kwalesi sifo ebekwe uHulumeni.

Kulo mcimbi obanjwa uma kuqala uNdasa kuvame ukuthi kubonakale osopolitiki nezicukuthwane ezisuke zimenyiwe bedlisela ngengqephu kodwa kulo nyaka sengathi ukhuvethe ngeke lukuvumele lokhu. 

USomlomo weSishayamthetho saKwaZulu-Natal uNks uNontembeko Boyce engxoxweni neBAYEDE ebuka okungenzeka uthe: “Uma ubuka isimemezelo esenziwe uMengameli uCyril Ramaphosa sokumisa imicimbi ehlanganisa abantu okwamanje akukho ukuthi singakhuluma ukuthi kuzokwenzekani ngoba siyazi ukuthi iyabuyekezwa njalo uma zili-15 enyangeni. Nakulokhu sizozwa ukuthi bathini njengoba iState of Disaster sinwetshelwe umhla zili-15 kuNhlolanja.” 

Uqhube wathi: “Engingakuqinisekisa ukuthi njengeSishayamthetho saKwaZulu-Natal noma yini esizoyenza sizolandela imigomo ezobe isilawula ngaleso sikhathi. Okwamanje sisazoba nengxoxo noNdunankulu noNgangezwe Lakhe bese siyibeka ezithebeni ukuthi nansi imiyalelo ezobe isilawula ngaleso sikhathi kumele senze umcimbi wethu ngaphansi kwawo sihlonipha. Okumqoka ukuthi silandele imigomo.” 

Uphethe ngokuthi ngesikhathi semvalelwakhaya iSishayamthetho sesifundazwe safaka izinhlelo zokuxhumana nomphakathi ezithe thuthu okungaba amaphalamende kepha kwenziwa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana izakhamuzi zaKwaZulu-Natal zakwazi ukubamba iqhaza. 

“Uma sesicubungulile sizobuyela emphakathini siwazise ukuthi kuzoqhubeka kanjani.”

USotswebhu weqembu eliphikisayo eSishayamthetho i-Inkatha Freedom Party (IFP), uMnu uBlessed Gwala, ephawula ngalesi simo nomthelela waso ekuvulweni kweSishayamthetho ngokwejwayelekile uthe: “Kufanele sikwamukele ukuthi isimo esikusona sikhombisa ukungena empilweni nasosikweni okusha okwehluke kakhulu kobekwenzeka esikhathini esedlule okudalwa ileli gciwane elihlasele umhlaba wonke. Ngamanye amazwi ngisho ukuthi indlela yokuziphatha neyokwenza kufanele siyivumele ukuthi iguquke ngoba uma singayivumeli kusho ukuthi kuzophela isizwe sonke.”

Uqhube wathi: “Uma kuvulwa iSishayamthetho noma sihlehla ukuba singahlangani noma sikhulume ngobuchwepheshe kungabi bikho zivakashi noma ungekho umnotho ongenayo kubantu ikakhulukazi baseMgungundlovu lapho iSishayamthetho sikhona, kuyobe kusho ukuthi kubekwe impilo yabantu phambili.”

See Also

Uthe okumqoka njengamanje ukuvikela impilo yabantu kanye nokwakha isu lokuthi linqandwa kanjani leli gciwane ukuba lingabhebhetheki nathe iPhalamende kumele lihambe phambili ukubonisa lokho kuzakhamuzi.

Ephawula ngokuthi lo mcimbi ubulekelela yini ekusimamiseni umnotho nabantu baseMgungundlovu uthe: “Lo mcimbi ububalekelela abantu ngoba kuningi okwenziwayo okuhlanganisa ukuhlelela izivakashi okuya ngasethunjini nezindawo zokulala. Kodwa esimweni esifana nalesi akulula ukukhomba ukuthi umnotho uzoshayeka kakhulu. Inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi leli gciwane elifike ngamawala lifike izwe lakithi likwavobo ngokomnotho, okusho ukuthi isimo somnotho eNingizimu Afrika sibi kakhulu, okungangokuba kumele kubekwe ubuqembu eceleni kubhekwe ukuthi kungabanjiswana kanjani ekwelekelela uMengameli wezwe noNdunankulu ekutheni kuvinjwe inkohlakalo edla lubi eNingizimu Afrika sikwazi ukubambisana, sikwenza lokho kunokwethembana ekuthenini sivusa umnotho, singathi siwuvusa ngokuhlanganyela kube kukhona abadla izindlubu ngenzansi.”

USihlalo weDemocratic Alliance (DA) KwaZulu-Natal, uMnu uFrancios Rodgers, yena uthe: “Njengoba sisabhekene nesivunguvungu sesibili ezweni iKwaZulu-Natal yiyo ehamba phambili ngezibalo zabantu abatheleleke ngokhuvethe. Kucaca bha ukuthi ngeke uNdunankulu abe nenkulumo ejwayelekile ebhekiswe esifundazweni, kuzokwenzeka okufanayo nakweyeSILO, okungaba umqondo omuhle ukuthi lokhu kwenziwe kusetshenziswa ubuchwepheshe.” 

Uthe bahlale bekhala ngokubiza nezindleko zalo mcibi futhi bakholwa ukuthi kungaba nezivakashi ezimbalwa ezindlini zeSishayamthetho ngosuku lwalo mcimbi kuphinde kusetshenziswe imisakazo nethelevishini ukuze nezakhamuzi zibe yingxenye yezinkulumo. 

Scroll To Top