Now Reading
Unyaka wezinguquko nakuleli laboHlanga
Dark Light

Unyaka wezinguquko nakuleli laboHlanga

Kukhulu okuzayo kwelaboHlanga nonyaka nokuyokwenzeka ngokubambisana 


Samukela bonke abafundi bethu kulo nyaka othembisa lukhulu. Sithi uthembisa lukhulu nje ngoba esivela kuwo usishaye inkamba beyibuza kokuningi. 

Namuhla njengephephandaba siqala unyaka wesikhombisa sishicilela elaboHlanga. Lena kube yiminyaka emqoka njengoba kuyo asingcinanga ngokuthola abahlobo (abafundi) abasha cishe wonke amasonto kepha sithole nemiqondo eyahlukene yokwakha izwe lethu. Kubafundi njengakubo ababhali, sifunde lukhu ngathi nangezwe lethu. Sifunde lukhulu ngomlando wethu kanjalo nomlando wepolitiki nepolitiki yesimomazwe. Asingabazi ukuthi kule minyaka siphumelele ekwenzeni izinguquko ezinqala kakhulu ngendlela abantu abafunda nabahlaziya ngayo izindaba.  

Olunye uguquko nonyaka luthinte ubuchwepheshe. Lobu buchwepheshe buyiguqule kakhulu imboni esikuyo futhi kwatshala ukulangazelela okusha. Lezi zinguquko nathi ziyasithinta njengabashicileli. Yikho nonyaka sizokwethula okuningi okuhambisana nobuchwepheshe. Kusuka ekutholeni iphephandaba lakho ngohlelo lwezokuxhumana kuya nangendlela esixhumana nawe ngayo. Lezi zinguquko ziyasithokozisa ngoba zifike sizilindele. 

See Also

Ngonyaka owedlule sethule isizindalwebu esisha kanjalo nohlelo kwephodikhasti. Ngokocwaningo lwangaphakathi lezi zinguquko zamukeleke ngesasasa kubafundi nokwenza singabi nokungabaza ekutheni nokunye okuzayo nonyaka nizokwamukela. Okumqoka lapha yikuthi konke sikwenza ngenhloso yokuphakela wena, mfundi okungcono. Lezi zinhlelo ziyophumelela manxa siqhubeka nokubambisana. 

Scroll To Top