Now Reading
UKhongolose nenkinga yokuncelisa amawele
Dark Light

UKhongolose nenkinga yokuncelisa amawele

Kula mawele okungamaNdiya, abelungu naboHlanga leli elidinga ukondliwa yilo elingatholi ngokwanele njengamanye


Cishe sonke asibazi ubunzima obusemahlombe eqembu elibusayo i-African National Congress (ANC). Le nhlangano endala kunazo zonke ezabe zilwela inkululeko ezwenikazi i-Afrika isibuse leli iminyaka ecela kwengama-28 ngaphansi kwenqubo yedemokhrasi. Njengeqembu elidala kulo kwabe kulindelwe okuningi. Kwakukhona ukwamukela ukuthi kwabathile ngaphakathi nangaphandle kwale nhlangano ukuthola inkululeko kamuva kunamanye amazwe kuzokwenza iNingizimu Afrika ngaphansi kwe-ANC ifunde okuthile futhi igweme okuthile. Iminyaka esibuse ngayo le nhlanhlano isikwenza kungabi yihaba ukuqala ukubuza imibuzo ethile ngaleli qembu nesandla salo ekubuseni izwe.

Ofisa ukwenza lokho kumele enze ubulungiswa ngoba inqola emasondosondo lena ibuse izwe elehluke kokuningi kunamanye amazwe ase-Afrika. Umehluko nje osobala yikuthi cishe iNingizimu Afrika yiyo enabantu abaningi omsindisi wabo kuyi-Europe nababizwa ngabamhlophe noma abelungu. Akugcini lapho kepha maningi namaNdiya. Ngokwezibalo kuthiwa amaNdiya aseNingizimu Afrika maningi kunawo wonke angaphandle kwaseNdiya. Lesi simo sidala ukuthi noma ngabe uyathanda uKhongolose ukwenza izinguquko ezinqala nezingafukula aboHlanga ubuye ube manqikanqinga ngoba wona uncelisa amawele.

See Also

Ingqinamba kulokhu yikuthi kula mawele okungamaNdiya, abelungu naboHlanga leli elidinga ukondliwa yilo elingatholi ngokwanele, kuthi lawa amanye aqhubeke nokukhula ngamakhanda nangomzimba. Umnotho wamaNdiya nabelungu, imfundo yabo kuyaphakama. Lapha kwaboHlanga kwembulwa kwembeswa. Kuwumbono wethu ukuthi izinkinga zikaKhongolose ngala mawele akhe zisazokwanda inqobo nje uma leli elinye liqhubeka nokuba yivezandlebe kwabo.

Scroll To Top