Now Reading
Amaqebelengwana kashokoledi wobisi
Dark Light

Amaqebelengwana kashokoledi wobisi

Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, sike sacobelelana ngendlelakwenza yamaqebelengwana kashokoledi onsundu. 

Njengomuntu ongawukhonzile kakhulu ushokoledi onsundu, nganquma ukuzama indlelakwenza yawo la maqebelengwana, kodwa ngisebenzise ushokoledi wobisi. Kulula ukucabanga ukuthi indlelakwenza yala maqebelengwana amabili izofana, umehluko nje kuba ushokoledi. Cha, akunjalo. Ngenxa yokuthi ushokoledi wobisi unoshukela omningi kunalo onsundu, angeke zifane izikalo kanye nezithako. 

Uma nawe ufana nami, ungawukhonzile ushokoledi onsundu, ngiyathemba uzowathokozela la maqebelengwana. Amnandi edliwa wodwana nje, okanye ephelezelwa ngetiye noma ngekhofi. Kanti futhi ungabapha abantu emva kokudla njengedizethi ahambisane no-ice cream okanye nezithelo ezithandwa nguwena. 

Izithako (zamaqebelengwana)

 • Izinkomishi ezimbili (2) zikaflawa
 • Ithispuni elilodwa (1) likabaking powder
 • Ingxenye (1/2) yethispuni likasawoti
 • Ama-200g ebhotela elingenasawoti, elincibilikisiwe lase lipholiswa kancane
 • Amathispuni amathathu (3) empuphu ye-espresso
 • Inkomishi eyodwa nengxenye (1&1/2) kashukela onsundu
 • Iqanda elilodwa (1) elikhulu kanye nesikhuphasha selilodwa, angaphumi efrijini
 • Isipuni esisodwa (1) sokudla sevanilla essence
 • Inkomishi eyodwa (1) egcwele ushokoledi wobisi oqotshiwe Ungasebenzisa futhi lo othengwa uzindilinga ezincane. Akudingi uphinde uwuqobe lo. 

Izithako (zoketshezi lokuhlobisa amaqebelengwana)

 • Ingxenye (1/2) yethispuni lempuphu ye-espresso
 • Isipuni sokudla esisodwa (1) samanzi afudumele
 • Ama-90g kashukela osampuphu
 • Isipuni esisodwa (1) sobisi olungaphumi efrijini

Indlelakwenza (amaqebelengwana)

 • Shisisa uhhavini ngokuwubeka ku 177°C.
 • Lungisa ipani lokubhaka eliyisikwele ngokufafaza inonstick spray noma ukulibeka iphepha lokubhaka. Uma usebenzisa iphepha lokubhaka, qinisekisa ukuthi liyalenga ngaphandle kwepani ukuze kube lula ukukhipha ikhekhe lapho selivuthiwe.
 • Endishini enkulu, sefa uflawa bese ufaka ibaking powder kanye nosawoti. Hlanganisa ngokhezo ngokuphelele.
 • Kwenye indishi, thela ibhotela kanye nempuphu ye-espresso bese uhlanganisa ngewhisk.
 • Thela ushukela onsundu uqhubeke uhlanganise.
 • Faka iqanda eliphelele nesikhuphasha esisodwa ngaphezulu kanye nevanilla essence bese uyahlanganisa futhi ngewhisk.
 • Qulela izithako ezimanzi kulezi ezomile bese uhlanganisa ngesineke ngokhezo kuze kuhlangane kahle.
 • Inhlama ingabukeka ithe ukuqina. Kungakukhathazi lokhu. Ispatula serabha sivamise ukuyihlanganisa kahle inhlama enje, ngakho sebenzisa sona uma unaso ekhaya.
 • Thela ushokoledi oqotshiwe bese uhlanganisa ngesineke.
 • Thela inhlama epanini lokubhaka bese uyilinganisa kahle phezulu ngokhezo.
 • Faka ipani kuhhavini, ubhake imizuzu ephakathi kwengamashumi amathathu (30) nengamashumi amathathu nanhlanu (35).
 • Hlola ukuvuthwa kwekhekhe ngokushutheka uthi lokuvungula maphakathi nendawo nekhekhe. Uma liphuma lomile kusho ukuthi selivuthiwe. Uma liphuma limanzana, libuyisele kuhhavini imizuzu embalwa eyengeziwe. Uqaphele kakhulu-ke nokho lapha – ubumanzi busho ukuthi ikhekhe alivuthiwe, kodwa uma likhombisa umswakama nje, liyobe livuthiwe. Awufuni ukuthi lihlale ngokweqile kuhhavini lize liqine ngokwedlulele. 
 • Khipha ipani kuhhavini ulipholise ngokuphelele (ungaqale ulikhiphe epanini lokubhaka).
 • Lapho seliphole ngokuphelele, likhiphe epanini.

Indlelakwenza (ukutshezi lokuhlobisa amaqebelengwana)

See Also

 • Endishini emaphakathi nendawo ubukhulu, thela impuphu ye-espresso kanye namanzi afudumele. Hlanganisa lezi zithako zombili ngemfologo.
 • Thela ushukela osampuphu kanye nobisi, bese uhlanganisa ngewhisk.
 • Uma ufuna uketshezi lwakho lube manzana ngokungaphezu kwalokhu, yengeza ubisi uqhubeke uhlanganise uze ugculiseke. 
 • Vuvuzela uketshezi phezu kwekhekhe aseliphole.
 • Sika ikhekhe libe ngamaqebelengwana amancane, bese uyalithokozela.

Amasu

 • La maqebelengwana (asehlotshisiwe) angahlala endishini evalekayo izinsuku ezintathu ngaphandle, okanye efrijini iviki elilodwa.
 • Amaqebelengwana angatheliwe uketshezi lokuhlobisa ngaphezulu angahlala iviki elilodwa esitsheni ngaphandle kwefriji.
 • Angafakiwe umhlobiso (uketshezi) phezulu angahlala kufreezer izinyanga ezintathu.
 • Ungalisika izingcezu noma lisafudumele, leli khekhe kodwa ngiyakuncoma ukulinda lize liphole (mina ngilinda amahora amabili ngaphambi kokulisika). Lokhu kusiza ekutheni lithi ukuqina kancane nezithako zithi ukuzinza kulona. Uma usheshe ulisike, lizonambitheka njengekhekhe nje elijwayelekile kanti kumele libe ngamaqebelengwane.

Ngingajabula ukuzwa ukuthi kuhamba kanjani eziko lakho. Lokhu ungakwenza ngokungithumelela i-imeyli ku szungu@nkzgroup.co.za

Scroll To Top