Now Reading
Abazingeli benyathi balalwe ubucwayimbana
Dark Light

Abazingeli benyathi balalwe ubucwayimbana

Kuze kube yinamuhla elaboHlanga lisajeziswa ngalolu daba olwabikwayo

NgoMasingana wezi-2018 elaboHlanga lashicilela udaba olithinta inkohlakalo ehleliwe eHhovisi laloyo owayenguNdunankulu uMnu uWillies Mchunu. Ngaphansi kwesihloko esithi ‘Umsanka eHhovisi likaNdunakulu” elaboHlanga laveza ulwembu oluthinta izikhulu ngaphakathi nosomathenda. Isamba semali esabe sibalwa yizi-R22 962 074.00. Ngokombiko amagama ayephambili kule nkohlakalo ngelikaMnu uZiphathe Cibane oyiSikhulu Sezimali eHhovisi likaNdunankulu, uNkk uNonhlanhla Hlongwa oyisikhulu ophikweni lamathenda, uNks uNomusa Zakwe ongumsizi kaNks Hlongwa noNks uThobelani Makhathini ongumabhalane eHhovisi lomqondisi wakwaSupply Chain Management. Kanti izinkampani ezithintekayo kwabalwa iNtokazi (Nto’s Catering), iPhumalanga Communications CC (PMG) Events, iRoren Engineering CC, iMgobo Trading Investment ne-Isidleke Enterprise.

Kusuka ngelanga okwaphuma  ngalo udaba elaboHlanga lanyundelwa lakhishwa inyumbazana yiHhovisi likaNdunankulu kwathi imisebenzi eyabe yabiwe yabuyekezwa nezicelo zomsebenzi zangamukelwa laba okwabe kubhalwe ngabo benqaba nesiginesha yabo.

Emuva kweminyaka emibili bonke laba ababebaliwe bebesemabhetshini emuva kokugasela koKlebe. Kubo kukhona uCibane onikezwe ibheyili yezi-R10 000.00,  umsizi wakhe uNks uNomusa Zakwe,  umabhalane uMnu uNjabulo Makhathini, kuphinde kube oyi-Administration Clerk, UMnu uSithembiso Msomi  bonke laba bakhishwe ngebheyili yezi-R5 000  umuntu ngamunye.

Omunye osemabhetshini ngubhongoza ekuyisweni kwelaboHlanga enkantolo nayilapho kwakuthiwa kalikhokhe amademeshe  ayizigidi uNks uGugu Kheswa (osesithombeni)  ongumqondisi wenkampani iPhumalanga Communications Close Corporation wadedelwa ngebheyili yezi-R20 000.  Iqhingasu lapha kwabe kuwuthithibalisa aboHlanga njengoba babekhipha umbhali wodaba inyumbazana bembopha yedwa nokho abaphathi beBAYEDE bama nombhali bameseka ngabameli. Kwanede kwabonakala ukuthi kayilugobi uphondo eyaboHlanga banyamalala.

See Also

Ephawula ngalokhu uMphathi Omkhulu wabashicileli laboHlanga uSolwazi uHamilton Simelane uthe: “Akuyona imfihlo ukuthi sinezibazi ngokushicilela imibiko ngenkohlakalo. Izincwadi zabameli zingena zingenile abantu bezama ukuvimba ukusebenza kwethu nokho siyaqhubeka. Ukuchema kwethu kukwaboHlanga abafundi bethu okuyibo izisulu zale nkonhlakalo. Nakulolu daba sizolinda inkantolo yenze umsebenzi wayo,” kusho iPembe (uSimelane).

Scroll To Top