Now Reading
Ibhodi entsha kwezokundiza kuleli
Dark Light

Ibhodi entsha kwezokundiza kuleli

Ekuqaleni kwesonto kuvele ukuthi uMnyango Wezamabhizinisi KaHulumeni uzomemezela ibhodi lenkampani entsha yamabhanoyi ezongena esikhaleni seSouth African Airways (SAA) emuva kokuthi abangamaphesenti angama-86% abakweletwa yile nkampani evotele ukuthi ayahambisana nohlelo lokuhlenga le nkampani ukuze ingawi.

Kwenzeka lokho nje kwaba nomhlangano wokuvotela uhlelo olusha lokuhlenga iSAA olwakubeka kwacaca ukuthi kuzoba nenkampani entsha yamabhanoyi ezosebenzisana noHulumeni nezinkampani ezizimele.

Igama eligcine liphumile ngelikaMnu uPhillip Saunders omenyezelwe njengeSikhulu Esiphezulu sesikhashana senkamapni entsha yamabhanoyi.

UMnu uPhillip Saunders  
Isithombe: Twitter

Ukuphasiswa kohlelo lwebhizinisi kwenzeke emuva kwezinyanga eziyisithupha kwazise bekunomdonsiswano phakathi koMnyango, izinyunyana nabebebhekele uhlelo lokuhlenga iSAA.

Kungakapheli isikhathi esingakanani emenyezelwe uSaunders kusabalale izindaba zokuthi azineme neze izinyunyana ezimele izisebenzi  zakwaSAA ngokuqokelwa kwakhe kulesi sikhundla. 

INational Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) neSouth African Cabin Crew Association (SACCA) bathi bayajabula ukuthi luphasisiwe uhlelo lokuhlenga iSAA ukuze kube nenkampani entsha kodwa abeneme neze ngozoba yisikhulu esiphezulu okwesikhashana.

“Uma sizimisele ngokuthi inkampani entsha yamabhanoyi iphumelele kufanele sihlukane nezikhulu ezindala zakwaSAA ezazikhona ngesikhathi kuwa le nkampani.

USaunders uyi-Chief Commercial Officer (COO) yakwaSAA, ubeyingxenye yezikhulu ezingenamsebenzi ezisifake kulesi simo. Asimdingi enkampanini entsha yamabhanoyi,” kusho uNkk uPhakamile MaHlubi Majola weNumsa.

Uthe basho into eyodwa neSacca ngoba bafuna inkampani entsha yamabhanoyi iphumelele ingalokhu itakulwa njengeSAA.

Uveze ukuthi uSaunders akanaso isipiliyoni sokuba yisikhulu esiphezulu ngoba uke waba yisikhulu senkampani encane yamabhanoyi i-Air Malta, akakaze aphathe inkampani enkulu njengeSAA.

“Asimfuni umuntu ozowisa inkampani entsha yamabhanoyi. Siyacela uMnyango Wamabhizinisi KaHulumeni uqoke abantu abasha abamava esifanele ukuze singazitholi sikulesi simo ngokuzayo,” kusho uMaHlubi Majola.

Uthe abanazo izikhalo ngohlelo lokubhekelela izisebenzi ngoba bakwazile ukuxoxa kahle nomqashi ukuthi angadilizi isibalo esikhulu.

UMnyango  uthembisa ukuthola izigidigidi ezingama-R26.7 ezidingekayo ukuze uhlelo lwenkampani entsha luzosebenza.

See Also

Uthe imali yokuvusa inkampani yamabhanoyi ngeke yonke ivele kuHulumeni kodwa izothathwa kubatshalizimali abasebenzisana nawo.

INumsa ithe ezinye izisebenzi ezilinganiselwa ezi-2 700 kwabazodilizwa zizoba sohlelweni lokuthuthukisa amakhono oluzoba yizinyanga ezili-12.

“Ngaphezu kwesibalo sezisebenzi eziyi-1 000 ezizosebenza enkampanini entsha, sicelile ukuthi kube nohlelo lokuthuthukisa amakhono eziyi-1 000 ukuze zithole imisebenzi emisha ezovela kule nkampani. Inhloso yethu wukuqinisekisa ukuthi akulahleki imisebenzi eminingi. Sizoqhubeka nokuzibophezela ohlelweni lokuhlenga le nkampani ngoba ibalulekile,” kusho iNumsa.

Inkampani entsha yamabhanoyi izodinga izigidigidi ezili-R10 ukuze iqale ukusebenza ikhokhe nezikweletu zakwaSAA.

Kushone elayizolo uMnyango Wezamabhizinisi KaHulumeni usuthe ukwamukele ukuzibophezela kwabo kuMgcinimafa Kazwelonke ukuthi uHulumeni uzokweseka futhi uqokele ukuxhasa ngezimali uhlelo lokuhlenga ibhizinisi leSAA.

Izolo iDemocratic Alliance (DA) iqophe ukungavumelani kwayo nazo zonke lezi zinguquko

Scroll To Top