Now Reading
Izintokazi zakwaShamase zihlangene ngokomoya
Dark Light

Izintokazi zakwaShamase zihlangene ngokomoya

Ukudlalela amaqembu ngokuhlukana kuyinto angayicabangi ngisho elele amawele adlalela iSunflower WFC okuyiqembu eliqhamuka eHammarsdale eligijima kuSasol League KwaZulu-Natal. Lezi zintokazi okunguThobelihle noSphumelele Shamase bakusho lokhu nje basekhempini yeqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kwengama-20, lapho bezotholana khona neZambia emlenzeni wesibili wokuhlungela ukuya kweYomhlaba. IBasetsana (okuyiqembu i-U/20) ihamba phambili ngamagoli amabili eqandeni, lo mdlalo womlenze wesibili uzoba kusasa ngelesithathu e-Orlando Stadium. UThobelihle noSphumelele baneminyaka yobudala eli-18, ngokuhlala bahla eWaterloo baqede ibanga le-12 nyakenye befunda eWaterloo Secondary School.

Besho okuyikhona okwabenza badlala unobhutshuzwayo bathe: “Ngabe siqamba amanga uma singathi kukhona owasekhaya esabonela kuyena, kwazise sikhule sihlala nogogo. Okuyikhona okwasenza sakhetha lo mdlalo kuyona yonke, yingoba sikhule sidlala nabafana sidlala wona unobhutshuzwayo. Ukuthatha kwethu isinqumo ukudlala lo mdlalo sasineminyaka eyisi-7,” kuvumelana lezi zintokazi. Ezinye zezizathu ezenza lezi zintokazi zithande ukudlala ndawonye ingoba zidlala esiswini kusho ukuthi, ziyakwazi ukulekelana kahle. Ngisho izinombolo ezizigqokayo ziyalandelana, eqenjini lesizwe zigqoka unombolo-13 nonombolo-14. Ziqhuba lezi zintokazi zithe: “Ukudlalela iSunflower WFC kusisize kakhulu, kwenze ibhola lethu lakhula. Ithimba lethu labaqeqeshi liwazi kakhulu umsebenzi walo, nanokudlala nabadlali abaseke bagijima eqenjini lesizwe elikhulu iBanyana Banyana kunomthelela omkhulu ekutheni senze kahle nathi.” Okunye okubasizayo ukuthi babuye bazilolonge bobabili uma iqembu lingajimi, nogogo uyabakhuthaza abaluleke nangendlela yokuziphatha. ElaboHlanga libabuza ukuthi oyedwa uma engathola ithuba lokuyogijima phesheya kwezilwandle kungabanjani bavele bafa yinsini.

“Akekho ongahamba ashiye omunye. Konke lapho sihamba khona sihamba sobabili. Siqale sabizwa sobabili eqenjini labaneminyaka engaphansi kweli-17 manje sidlalela abaneminyaka yabangaphansi kwengama-20, sidlalela iSunflower WFC sobabili. Iqembu elifuna oyedwa kumele lisithathe sobabili.” Isifiso salezi zintokazi ukuthi ngelinye ilanga zidlalele iBanyana Banyana, ziphinde zigijime eqenjini laphesheya kwezilwandle. Abadlali okuyibo ababukela kubona uNeliswa Luthuli noNtombifikile Ndlovu abadlala nabo kwiSunflower WFC, abanye uLinda Motlhalo odlalela iqembu laseChina iBeijing BG Phoenix noMamello Makhabane ogijima kuJVW FC okuyiqembu lakuleli elidlala kuSasol League kazwelonke.

See Also

Uma bengakwazi ukunqoba imidlalo yokuhlungela iNdebe YoMhlaba kobe kusho ukuthi lezi zintokazi seziwudlala okwesibili lomqhudelwano njengoba kwenzeka ngowezi-2018 ziya e-Uruguay neqembu labaneminyaka engaphansi kweli-17 elaziwa ngokuthi Abantwana. Umlando weSunflower WFC ISunflower WFC yasungulwa ngonyaka we-1996, iqhamuka kuLocal Football Association (LFA) yaseHammersdale kumanje idlala kuSasol League waKwaZulu-Natal. Umqeqeshi wayo uSiyabonga Malinga ophinde abe ngumsunguli walo leli qembu. Uneziqu zokuqeqesha ngaphansi kwenhlangano ephethe ibhola kuleli iSouth Africa Football Association (SAFA) kuLevel 2. Abadlali esibakhiqizile UXolisile Mnikathi, uNeliswa Luthuli, uSduduzo Dlamini, u-Ongenziwe Ndlangisa abagijima kuBanyana Banyana. Abanye uNtombifikile Ndlovu odlale kuBasetsane, uThambolinye Mzoneli kuBantwana nakuBasetsane UYenzokuhle Ngubane, noYolanda Nduli abadlala iNdebe YoMhlaba ngonyaka wezi-2018 e-Uruguay yabaneminyaka engaphansi kweli-17. UYolanda kanye noLuyanda Sibiya badlale iCOSAFA Championship nyakenye. Okukhulu ekuzuzile Ngonyaka wezi-2017 nangonyaka wezi- 2019 ibe ngompetha beKZN Sasol League. Ngonyaka wezi-2018 yabalwa namaqembu amathathu onyaka KwaZulu- Natal. Kusale kancane ukuthi ingenele ukudlala kuligi kazwelonke njengoba ithole indondo yethusi kumaplay-off.

Scroll To Top