Now Reading
Kuvalwa ikhasi emizamweni yokubuyisana kowezi-2019
Dark Light

Kuvalwa ikhasi emizamweni yokubuyisana kowezi-2019

Umhlangano wangasekuqaleni kwesonto wabaholi bamazwe ayizikhondlakhondla uthathwa njengowokuvala ikhasi emizamweni yokubuyisana ngaphambi kokuphela konyaka. Umhlangano ubuphakathi kweRussia, i-Ukraine, iGermany neFrance. Lona kube inguyazana enkulu engeyokugcina kulo nyaka njengoba la mazwe aziwa ngokukhohlisana ihlomile. Ngaphandle kwalo mhlangano, nase-Afrika ibe khona imihlangano yokusayinwa kwezivumelwano zokuthula. Esigqamile ngesibe phakathi kweFrelimo neRenamo eMozambique.

ISudan ibuyisene neSouth Sudan nakhona kusayinwa isivumelwano sokubeka phansi izikhali. Kwabaningi ukusondelana kukaMengameli waseRussia uVladimir Putin nozakwabo wase-Ukraine uVolodymyr Zelensky kubuyisa ithemba ngozinzo phakathi kwala mazwe ngonyaka ozayo. Sekuneminyaka ibhekene ngeziqu zamehlo phakathi kweRussia ne-Ukraine, kwalahleka nenqwaba yemiphefumulo.

Ngasekupheleni komhlangano laba baholi bavumelene ngokubeka phansi izikhali nangokunikezelana ngeziboshwa ngasekupheleni konyaka. UZelensky uthe uyethemba ukuthi ukubeka phansi izikhali kuzoqala ukusebenza kuyona le nyanga. Ukhulume kabanzi ngezinto ezibucayi ezingalimaza ubudlelwano babo nezingabuphilisa.

“Ngiyacabanga ukuthi sizophinde sihlangane esikhathini esiyizinyanga ezine ezizayo lapho sizokwazi ukuphendula eminye imibuzo ngesikuzuzile kusuka emhlanganweni wanamuhla,” kusho uZelensky.

Lona bekungumhlangano wokuqala phakathi kwalaba baholi kusuka uZelensky owayengumdlali wamafi limu ongene esikhundleni ngasekuqaleni konyaka. Bekuphinde kube ngumhlangano wokuqala kusuka ngowezi-2016 ohlanganisa amazwe amane nabaholi bawo. I-Ukraine inobuhlobo obuqinile neRussia njengoba yayingaphansi kwayo isabizwa nge-USSR.

I-Ukraine yamemezela ukuzimela kwayo zingama-24 kuNcwaba we-1991 ngesikhathi iPhalamende lakhona elibizwa ngeSupreme Soviet limemezela ukuthi i-Ukraine angeke isayilandela imithetho ye-USSR, kodwa isizolandela imithetho ehambisana nayo njengezwe elizimele.

NgoZibandlela wezi-2014 iRussia yagasela e-Ukraine nokuyilapho i-Ukraine yamisa zonke izitimela namabhasi eCrimea. Ukungenelela kombutho wezempi waseRussia e-Ukraine okubuye kwaziwe ngokuthi iRusso-Ukrainian War kuwuchungechunge olwaqala ngoNhlolanja wezi-2014 osekuqhubeke kwaze kwaba ngunyaka ophezulu.

Echaza ngokuhlangana kwabo uPutin uthe uyayibona inqubekelaphambili kokuningi ababhunge ngakho kulo mhlangano. “Konke lokhu kukhomba ukuthi izinto zihamba kahle,” kusho uPutin. Kusuka kwaqala lokhu kuhlasela sekubulawe abantu abevile ezi-13 000. Injinga yase-Ukraine u-Ihor Kolomoisky osesebenzise izigidigidi ekuqeqesheni amasosha nokuvimba ukuhlasela kweRussia ngowezi-2014, ungomunye wabangayizwa kahle indaba kaZelensky nezingxoxo noPutin.

See Also

Amazwe womabili akhombana ngokuthi awenzanga ubulungiswa ukuhlonipha isivumelwano sokuthula sangowezi-2015. Kwethemba ukuthi umhlangano wakuleli sonto uzolekelela ekutholakaleni kwesisombululo kulokhu kungaboni ngasolinye.

UZelensky ongumafi kizolo kupolitiki ulubeke eqhulwini udaba lokuqeda uthuthuva phakathi kwezwe lakhe neRussia. Kukhona ukungamethembi kubantu base-Ukraine ngokuthi uzifaka ngaphansi kwengcindezi, futhi angazithola esenguvumazonke weRussia. Ngesikhathi somhlangano kuleli sonto eFrance, kube nezinkulungwane zababhikishi enhlokodolobha iKyiv, bekhala ngengcindezi abayibona izolethwa iRussia.

Ukuba khona kukaMengameli u-Emmanuel Macron waseFrance kulezi zingxoxo nokuvuma ukuthi umhlangano ubanjelwe eParis kuthathwa njengegxathu elibalulekile ekubuyiseni uzinzo nokuthula kulawa mazwe.

UMacron ufuna ukuvula elinye ihlandla lezingxoxo neRussia emuva kweminyaka eminingi yonswinyo lwe-European Union ngenxa yezinxushunxushu e-Ukraine.

Scroll To Top