Now Reading
Ubuntatheli abulona icala
Dark Light

Ubuntatheli abulona icala

Umhleli wephephandaba iNigerian Daily Trust, uHamza Idris wayesemahhovisi amakhulu ephephandaba ziyisithupha kuMasingana ngesikhathi kufika abombutho wezempi bemthungatha. Amasosha ayehlome ngama-AK47 angena egunjini okubhalwa kulo izindaba ememeza igama lakhe. Kwase kungokwesibili lo mbutho ugasela kulama hhovisi ngosuku olulodwa, waqala ngokugasela ihhovisi elisedolobheni iMaiduguri, lapho kwakusebenza khona u-Idris phambilini. Amasosha ayengamazi ukuthi u-Idris ungumuntu obukeka kanjani ebusweni, nozakwabo abazange bamkhombe ngokusho kwakhe. Sebebonile ukuthi abamtholi umuntu abamfunayo, banxusa wonke umuntu ukuba aphume bathatha wonke amakhompyutha angama-24 aleli phephandaba. U-Idris waphuma nawo wonke umuntu.

Emahhovisi aseMaiduguri amasosha agcina ngokubopha u-Uthman Abubaker umhleli wephephandaba esifundeni esisenyakatho kwathathwa namaselula akhe amabili nekhompyutha. Waboshwa izinsuku ezimbili, ehlukunyezwa ebuzwa ukuthi ngobani abamnika izindaba ezithinta abombutho wezempi esifundeni wagcina ngokudedelwa ngaphandle kokubekwa icala. “Bathatha yonke imishini yethu bayoyihlola lapho benza khona ucwaningo,” kusho u-Abubakar. Ukuseshwa kwamahhovisi eThe Daily Trust kuwubufakazi bezinto ezenzeka emhlabeni kwabezindaba ngabaphethe umthetho.

ICommittee to Protect Journalists (CPJ), inayo yonke imininingwane ngokuseshwa kwamahhovisi abezindaba emhlabeni kusuka e-United States of America, eSlovakia kuze kuyoshaya nase- Iraq. EBenin amaphoyisa akopisha lonke ulwazi nemininingwane kwikhomyutha kaCasimir Kpedio umhlelo wephephandaba iNouvelle Economie ngokusho kombiko weCPJ wangoMbasa. ETanzania ngesikhathi kuboshwe abasebenzi ababili beCPJ amaphoyisa ezobunhloli athatha amakhomyutha abo ezishaya isifuba ngobuchwepheshe bakwa-Israel obungakwazi ukuthatha lonke ulwazi. Ubuchwepheshe bezobunhloli obakhelwe ukukwazi ukuthatha lonke ulwazi nemininingwane kumaselula namakhomyutha buyakhangiswa bugcine ngokudayiselwa abezomthetho emhlabeni jikelele.

ICPJ isithole izinkampani ezimbili ezikhiqiza ubuchwepheshe obusebenza ngezobunhloli obukwazi ukuqoqa ulwazi okuyinkampani iCellebrite ezinze kwa- Israel ne-AccessData ezinze e-USA kodwa ephinde isebenzele eNigeria. ICPJ kucwaningo lwayo ithole ukuthi sekujwayelekile ukuthi amaphoyisa ezobunhloli abophe izintatheli emuva kokuzihlukumeza.Muva nje kwisabelo sezimali kuhulumeni waseNigeria kubekwe eceleni imali yokubhekana nobuchwepheshe bezobunhloli. Kusuka ngowezi-2014 kuya kowezi-2017, uhulumeni waseNigeria usebenzise imali eyizi-127 billion naira ngokuthenga izinto zezokuphepha kombiko weParadigm Initiative wezi-2018 okuyinkampani yezobuchwepheshe ezinze eNigeria. “Ubufakazi buveza ukuthi ukuthengwa kwakho konke lokhu kwenziwa ngezizathu zezepolitiki, ikakhulukazi yilabo ababesemandleni ukulandela izitha zabo kwipolitiki,” kusho umbiko. Into ephambili nekhathaza kakhulu iNigeria kwezokuphepha umbango weminyaka oqhubeka enyakatho yentshonalanga ophakathi kweBoko Haram neqembu eliphume kuyo i-Islamic State in West Africa Province (ISWAP). Ngaphambi kokuseshwa kwamahhovisi eDaily Trust leli phephandaba lalikhiphe umbiko ngemizamo yabombutho wezempi eNigeria wokuphinde ufake ngaphansi kwawo amadolobha ayisithupha adliwa yiBoko Haram.

See Also

Esitatimendeni esakhishwa kuFacebook ngakusasa, okhulumela umbutho wezempi eNigeria wathi lo mbiko wabukela phansi ezokuphepha ezweni ngoba lolu lwazi lwabe luvikelekile ngaphansi komthetho iNigeria Official Secrets Act. Izinto ezithinta okwangasese ziyagcizelelwa kuMthethosisekelo waseNigeria, kanti abezomthetho kumele bathole izimvume zokusesha kwabaphethe izinkantolo nomthetho ukuze bakwazi ukusesha amakhompyutha ngaphansi komthetho wezobugebengu bobuchwepheshe eNigeria.

Nakuba kunjalo umthetho wangowe-1962 i-Official Secrets Act unika amandla amakhulu emaphoyiseni ezobunhloli ukuba akwazi ukusesha nokuthatha yonke impahla, aphinde abophe abasolwa ngokwenza ubugebengu ngaphansi kwalo mthetho. Zilishumi kuMasingana emuva kwezinsuku ezine kade kuseshwe amahhovisi ephephandaba, abaphenyi bombutho wezokuvikela eNigeria babiza u-Idris noNurudeen Abdallah abangabahleli kwiDaily Trust bebabuza ngokuthi ngubani obapotshozela izindaba, kodwa banqaba ukuveza ukuthi ngobani ababanika izindaba. Amaphoyisa abe esefuna amaselula abo. “Athi afuna ukuthola ulwazi oluthile.

Scroll To Top