Now Reading
UGregory Porter ujatshuliswa wumculo Empilweni
Dark Light

UGregory Porter ujatshuliswa wumculo Empilweni

USUKE ungakaqedi ngabaculi bejazz, igospel nesoul uma ungakaliphathi igama lomculi wase-United States of America uGregory Porter. Le nkakha eyazalelwa eSacramento ngaphansi kweCalifornia ngowe-1971 amagalelo ayo kwezomculo afakazelwa yimiklomelo yeGrammy ngowezi- 2014 emkhakheni weBest Jazz Vocal Album ngengoma eyashisa izikhotha iLiquid Spirit, yaphinda okufanayo ngowezi-2017 ngengoma esihloko sithi, Take Me to the Alley. UPorter uyaziqambela izingoma, aziculele kanti naseshashalazini akaswelakali. Kuyazicacela ukuthi uPorter ungumuntu onamakhono ahlukene ngoba waqala kwezemidlalo.

Ngendlela ayenekhono ngayo esesikoleni samabanga aphakeme wathola umfundaze owaze wayomfaka eSan Diego State University abazali bakhe bengakhokhi nesenti leli. Wakhutshazwa wukulimala ehlombe kwadingeka ukuthi azehlukanise nomdlalo webhola. Kwathi kusenjalo washonelwa ngunina ngenxa yesifo somdlavuza. Kungesikhathi intombi endala isokhukhweni lokufa lapho yamkhuthaza khona uPorter ukuthi aze angawuyeki umculo ayeseqalile ekhombisa ikhono elikhulu kuwo. Waqala lapho ukucula akaphinde wabheka emuva. Umculo wamphoqa ukuthi agudluke eCalifornia afudukele eBedford Stuyvesant eBrooklyn ngowe-2004 lapho asebenza njengompheki esitolo sikamfowabo uLloyd iBread-Stuy esasidayisa ukudla aphinde

aculele abathengi. Wayengakuxwayi nokuyocula kwezinye izindawo okwathi kamuva wafudukela eHarlem eSt Nick’s Pub lapho ahlanganisa khona ibhendi yakhe ajikeleza nayo amadolobha. Lokhu kwaba nomphumela wokukhishwa kwama-Album amabili awahlanganisa esizana neMembran Entertainment Group. Eyokuqala wayikhipha ngowezi-2010 eyayisihloko sithi, Water kanti elandelayo wayikhipha ngowezi-2012 esihloko sithi, Be Good. Emva kwalokhu washintsha isitebele waqopha neBlue Note Records (ngaphansi kwe-Universal Music Group). Yazaleka kanjalo iLiquid Spirit ayikhipha ngokuhlanganyela noBrian Bacchus nokuyiyona eyadla umhlanganiso yazuza i-2014 Grammy for Best Jazz Vocal Album.

ILiquid Spirit yadayisa ngempumelelo engejwayelekile kumunxa ijazz. Yangena kuma-album ayishumi okuqala e-United Kingdom (UK), yazuza igolide ngokudayisa ngaphezulu kwezi-100 000 khona e-UK. Waphinde walandelisa ngezinye izingoma ezenza kahle kakhulu ezifana nethi, “The In Crowd”, nethi, As Time Goes By. UGregory Porter ecula ePyramid Stage kuGlaston bury Festival ngowezi-2016, umbhali wengosi yezobuciko ephephandabeni iDaily Telegraph, uNeil McCormic kafi shane wathi, “UPorter indlela acula ngayo isikhumbuza ukuthi ingxenye yomzimba ebaluleke kakhulu ukwenza umuntu athakasele ngokuphelele umculo kufanele njalo kube yindlebe. Izwi likaPorter lingena kamnandi endlebeni. Lizikithe ngendlela yokuthi lingena njengobisi endlebeni yomuntu …” UPorter usecule ezindaweni eziningi emhlabeni. Lapha singabala iHyde Park eLondon; nasehholo elidume umhlaba wonke iRoyal Albert wacula nakuGraham Norton Show lapho ayecula khona ingoma esiphenduphendulwe kaningana ngabaculi abehlukene iMonalisa engesimomondiya sentokazi esasithixo eyadwetshwa nguLeonardo Da Vinci umdwebi odumile waseNtaliyane. Lapha wayephelezelwa ngopiyano nguJeff Goldblum.

See Also

Selokhu aqala ukuzihlanganisa nomculo ngonyaka wezi-2010 uPorter uphathelwe phezulu ngababhali bamaphephandaba abalandela ezobuciko. I-album yakhe yokuqala iWater, yaqokwa emkhakheni weBest Jazz Album ku53rd Annual Grammy Awards. Waphinde wabalwa nethimba lokuqala lomdlalo owaya eBroadway osihloko sithi, Ain’t Nothing But the Blues. I-album yakhe yesibili okuyiyona iqukethe izingoma uPorter aduma ngazo yamlethela udumo kubabhali njengomculi ozimele yedwa. Ingoma okuqanjwe ngayo i-album yaqokelwa iBest Traditional R&B Performance ku55th Annual Grammy Awards. Ephawula ngengoma kaPorter esihloko sithi, Water uKevin Le Gendre weBritish Broadcasting Corporation (BBC) wabeka wathi, “uGregory Porter unezwi nomuzwa womculo ongeke wakuziba ngisho uthanda kangakanani”. Ngakolunye uhlangothi iNew York Times ibeka owayo umbono ngeLiquid Spirit yachaza uPorter kanje: “Ungumculi wejazz okukitazayo ukumlalela, unezwi elizikithile, elilolongekile neliwuphakamisayo umoya. Nakolunye uhlangothi uMichael G. Nastos wakhala ngokuthi kukhona amanothi amklinyayo amenze anqamule amagama ezingomeni ezifana neShorter’s Black Nile. Wahlaziya uPorter njengomculi ongeke wamthinta emaculweni anamanothi aphansi kodwa waphetha ngokuthi, “Ungambala kubaculi abafana noJose´James nokuzoba nguyena ozoba wumculi wejazz ophambili emhlabeni jikelele.” UPorter uzwakala kulawa ma-albhamu akhe, iReal Good Hands, Issues of Life; Live in Berlin; Nat King Cole & Me neOneNight Only-Live At Royal Albert Hall.

UPorter ushade noVictoria babusiswa ngendodana uDemyan. Umuzi wabo useBakersfi eld, eCalifornia. Unezingane zakwabo eziyisi-7 kanti uma ebuzwa ngoyise uvele athi, “Ubaba akabonakalanga njengomuntu owayekujabulela ukuba nathi. Ngahlala naye izinsuku ezimbalwa kodwa vele nangokomphefumulo akabanga yingxenye yempilo yethu.” Noma lokhu kuyinto ebuhlungu empilweni yanoma yimuphi umuntu omusha kodwa uGregory Porter akubukeki lokhu kuyinto emkhathaza ngokwedlulele. Ubukeka enelisekile yindima edlalwe wumculo empilweni yakhe.

Scroll To Top