Now Reading
IMeya ithi iphoqwe yiqembu ukushiya isikhundla
Dark Light

IMeya ithi iphoqwe yiqembu ukushiya isikhundla

KUXABENE ubendle kumasipala weziga waseBaqulusini ophethwe yiqembu le-Inkatha Freedom Party (IFP) osibekelwe yifu lezinsolo zenkohlakalo.Lokhu kulandela ukwesuliswa isigubhukane kwemeya yawo, uMnu uJerry Sibiya ophoqwe yiqembu lakhe le-IFP ukuba esule esikhundleni kodwa wanganikezwa izizathu.

UMnu uSibiya ukuqinisekisile ukuthi ngempela ngoLwesithathu ntambama kutheleke esemsebenzini ithimba labaholi be-IFP ebeliholwa ngusihlalo kwazwelonke, uMnu Blessed Gwala bezomphoqa ukuba asayinde ngenkani incwadi yokwesula njengemeya. Kubaholi abebephelezela uMhlonishwa uGwala bekuyiMeya yaseZululand District, uMnu uThulasizwe Buthelezi, uMnu uNhlanhla Msimang noMnu uJobe ohlala ekomitini elibizwa ngePolitical Oversight Committee (POC) okuyikomiti le-IFP elibhekelele ukusebenza komasipala abangaphansi kwayo.

Abangitshelanga izizathu zokungesulisa emsebenzini ngaphandle kokuthi bathunywe yisigungu esiphezulu seqembu nekomiti lePOC ukuba bazonginikeza incwadi yokungesulisa emsebenzini uMnu uSibiya

“Abangitshelanga izizathu zokungesulisa emsebenzini ngaphandle kokuthi bathunywe yisigungu esiphezulu seqembu nekomiti lePOC ukuba bazonginikeza incwadi yokungesulisa emsebenzini,” kuqhuba uMnu uSibiya.Uqhuba uthi: “Nami-ke ngoba ngiyabuhlonipha ubuholi ngiyisayindile incwadi,”Ukwesula kukaMnu uSibiya kulandela ukumiswa emsebenzini kwemeneja yalomasipala, uMnu Bonga Ntanzi omiswe nguMnyango Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal.

Ukumiswa kwakhe  kulandela ukutholakala kwakhe enecala ngumbiko weForensic Investigation ngenkohlakalo eyenzeke esaphethe kuMasipala waKwaNongoma nokuthi lo Mnyango wawuphikisene nokuqashwa kwakhe kuMasipala waseBaqulusini.UMnu uSibiya uthi usola ukuthi iqembu lakhe limise ngoba kuvikelwa uMnu uNtanzi.

“Ngesikhathi bekufanele uMnu uNtanzi ngimbeke icala njengemeya ngokulandela izincomo zoMnyango kulandela ukuphela kwezinsuku eziyisiskhombisa abezinikezwe nguMnyango ukuba aphendule ukuthi kungani engemiswe emsebenzini. Kuthe lezonsuku ziphela zi-4 kuNtulikazi mina zi-3 nganikezwa ikhefu lesikhashana ngoba kwenzelwa ukuthi ngingakwazi ukuqhubeka nohlelo lokumbeka icala,” kusho uMnu uSibiya.

UMnu uSibiya uthi ngenxa yokuthi uyawuhlonipha umyalelo weqembu lakhe uvumile ukuthatha ikhefu lesikhashana ebelimunikeze lona.Uthi okunye akuphawulile ukuthi noSomlomo woMkhandlu wenza ngamasibomu ukuba angawuhlalisi umhlangano womkhandlu ngenyanga edlule naphezu kokumazisa ngencwadi ayeyithunyelelwe nguCogta ibayalela ukuba kuthathelwe izinyathelo uMnu uNtanzi.Umthombo ongaphakathi kulo masipala, upotshozele IBAYEDE ukuthi esikhundleni sikaMu uSibiya i’IFP izofaka uMnu uMpiyakhe Hlatshwayo obekade ehlubukele eqenjini leNational Freedom Party (NFP).

See Also

“UMkhandlu bekufanele uhlale ngoLwesibili ukuze kubhungwe ngodaba lokuba siyovikela umkhandlu enkantolo ngemuva kokuthi uMnu uNtanzi ewumangalele  kanye noMnyango wakwaCogta kanye noqokwe njengoMalawuli enkantolo yezabasebenzi iLabour Court eThekwini. Ngaleyo ndlela umkhandlu ugcine ungakwazanga ukuthumela abameli enkantolo egcine ihlale ngoLwesihlanu eLabour Court,” kuqhuba uMnu uSibiya.Kuleli cala uMnu uNtanzi ubefuna kuguqulwe isinqumo sokumumisa emsebenzini.

Sekungumlandu ukuthi leli cala ligcine limchithile uMnu uNtanzi njengoba kuthiwe akakhokhe nezindleko zalo.Ebuzwa uMhlonishwa uGwala ngokususwa kukaMnu uSibiya uphendule kanje: “ Ngamanga aluhlaza ukuthi uphoqiwe. USibiya uzibhalele ngokwakhe incwadi yokwesula. Nathi-ke incwadi yokwesula kwakhe siyemukele ngazo zombili. Phela uMnu uSibiya ubonile ukuthi uMasipala ungaze uguqele phezu kwakhe njengoba ubhekene nezinkinga futhi nanjengoba sekuthunyelwe nomlawuli,”  kuqhuba uMhlonishwa uGwala.

Uphethe ngokuthi: “Angazi noma seniyazi ukuthi nemeneja yalowo masipala nayo imisiwe.”

Scroll To Top