Now Reading
Bavele obala ngenkohlakalo nokuhlukumeza
Dark Light

Bavele obala ngenkohlakalo nokuhlukumeza

UZE waphela unyaka amaqembu aphikisayo ikakhulu iDemocratic Alliance ne-Economic Freedom Fighters behlalise ngesinqe esisodwa ePhalamende uNgqongqoshe eHhovisi loMnyango Wezabesifazane uNks uBathabile Dlamini, obenguNgqongqoshe Wezasekhaya uMnu uMalusi Gigaba nobeyiSekela likaNgqongqoshe Wemfundo Ephakeme uMnu uMduduzi Manana. Lesi simo besifaka uKhongolose ngaphansi kwenkulu ingcindezi ngoba laba bengabanye babaholi abaqavile ngoba basesigungwini esiphezulu kulo mbutho. UNks uDlamini unguMengameli woPhiko Lwabesifazane okuchaza ukuthi unendawo ebalulekile kulo mbutho nasebuholini bawo.

UGigaba uzihlanganise noKhongolose esemncane waqokwa njengoMengameli wentsha amahlandla amabili. Ungowokuqala omncane ukungena kuKhabhinethi futhi usephathe neminyango ehlukene. UManana ubethathwa njengomholi obemele intsha futhi nangesikhathi semibhikisho ye#FeesMustFall ngowezi-2015 nguye owayebonakala emi nentsha eyayibhikishela imfundo yamahhala. Igcine izwele ingcindezi kuGigaba nakuManana bashiya phansi izikhundla nasePhalamende. Isinqumo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokugcina uNks uDlamini kuKhabhinethi yakhe emuva kokuthatha izintambo ngoNhlolanja awazange asamukele amaqembu aphikisayo.

Naphezu kwengcindezi yamihla namalanga eqhamuka kuDemocratic Alliance iphoqa uMengameli uCyril Ramaphosa ukuba axoshe uNgqongqoshe woMnyango Wezabesifazane uNks uBathabile Dlamini, kodwa uMengameli uthi lo Ngqongqoshe wenza umsebenzi oncomekayo ekuhambhiseni phambili izifiso zabesifazane ezweni.

“Uthathe lo Mnyango wawubeka ezingeni eliphezulu, futhi uphakamisa nodaba olumayelana nokuthi izwe kumele liqale kanjani ukubhekana nodlame oluhlobene nobulili. Wenza umsebenzi oncomekayo, ikakhulukazi ngezinsuku ezili-16 zokuthi ‘cha’ odlameni olubhekiswe kwabesifazane nezingane,” kusho uRamaphosa. Kusuka uNks uDlamini esenguNgqongqoshe woMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi, iDA ibinganelisekile ngendlela aphethe ngayo uMnyango imsola nangokuba nesandla ekubambezelekeni kokuholelwa kwempesheni.

Ingcindezi ibe nkulu kakhulu emuva kwesinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo ngendlela aphatha ngayo udaba leSouth African Social Security Agency (Sassa). Le Nkantolo yachaza uNks uDlamini njengomuntu obudedengu ithi wehluleka ukuveza ulwazi ngaphambi kwesigcawu esasibheka iqhaza lakhe kunzikazikeyi yezimpesheni. INkantolo yathi kumele akhokhe ingxenye engamaphesenti angama-20 ezindleko zecala zeBlack Sash neFreedom Under Law okuyibo ababemfake icala. INkantolo YoMthethosisekelo yabuye yanquma ukuthi owayenguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi, iSA Social Security Agency (Sassa) nesikhulu esiphezulu bakhokhe ingxenye engama-80% yezindleko zecala siqu sabo.

See Also

INkantolo yabuye yayalela uMqondisi Wezokushushisa ukuthi ufanelwe yini ukushushiswa noma cha futhi abekwe icala lokuqamba amanga ekubeni enze isifungo. Isinqumo sakhishwa uMehluleli uJohan Froneman eNkantolo YoMthethosisekelo. Isigcawu esasibheka ukuthi usakulungele yini ukuqhubeka nesikhundla sakhe uMehluleli uBernard Ngoepe. IDA ithi ikholwa ukuthi uHulumeni we-ANC ulehlisile kakhulu izinga uma kuwukuthi ibona umsebenzi kaNks uDlamini njengoncomekayo. Okhulumela iDA kuzwelonke uNks uRefiloe Nt’sekhe uthi uNks uDlamini ube yinhlekelele kulo Mnyango kusuka ekwesekeni uMnu uMduduzi Manana emuva kokushaya abesifazane abathathu futhi ubeseka kakhulu uMnu uJacob Zuma kukhona konke abekwenza okuphambene nomthetho. Akubona kuphela laba baholi abashiye izikhundla ngenxa yengcindezi. Ngeledlule iMeya yase-Emfuleni uMnu uJacob Khawe ushiyile emuva kwengcindezi ebiqhamuka kumalungu esigungu esiphezulu se-ANC esifundeni iSedibeng. Ukungaboni ngasolinye kuqale ngesikhathi uKhawe eqokelwa esikhundleni sokuba uNobhala Wesifundazwe iGauteng ku-ANC ngoNtulikazi okuyisikhundla esidinga ukuphathwa ngokugcwele. UKhawe ubelokhu ehlehlisa ukusula kwakhe ebika imbiba ebika ibuzi.

Inzukazikeyi yodaba lwebhange iVBS Mutual Bank eLimpopo iholele ekusuleni kwezimeya ezisolwa ngokuthi zalondoloza izigidi zamarandi okuyimali yemikhandlu kuleli bhange nakuba zasezixwayisiwe ngakho. Kuqale ngokushiya kweMeya yakuMasipala Wesifunda iVhembe uNkk uFlorence Radzilani kwalandela ezinye izimeya eziyisikhombisa ze-ANC.

Scroll To Top