Now Reading
Ikhwelo kubaculi bakuleli ngokuhlela amafa
Dark Light

Ikhwelo kubaculi bakuleli ngokuhlela amafa

NAKUBA ngeledlule livaliwe ikhasi lempilo yakhe emhlabeni kodwa izindaba eziqubuke emuva kokushona kwakhe zokuthi wayengalabile ifa zivule amehlo izinhlangano zabaculi kuleli ngokubaluleka kokwaba ifa ngesikhathi umculi esadumile nomculo wakhe usalandelwa wenza nemali.

Umculo ka-Aretha Franklin ubulandelwa, kodwa izinhlangano zabaculi kuleli zithi okwenzeke kuye kumele kube yisifundo nakwabanye.

Inhlangano yabaculi base- Afrika eseNingizimu iSouth African Music Rights Organisation (Samro) isiphawule kabanzi ngokubaluleka kokuthi abaculi bazilungisele impilo yabo besaphila ukuze bangangeni ehlazweni nemindeni yabo sebedlulile emhlabeni.

Le nhlangano isebenzisana noHulumeni noMnyango Wezamasiko ukwenza isiqiniseko sokuthi imindeni yamaciko asuke esedlulile emhlabeni isala izuze ngomculo wawo. Mhla lulunye kuNhlangulana ngowezi-2006 kwaphasiswa umthetho wokuvikela lokho okusuke kuqoshwe amaciko okubizwa ngeCollecting Societies in the Music Industry okwakwenganyelwe iSouth African Music Performance Rights Association (SAMPRA)

ngokubambisana neSAMRO. Esitatimendeni iSAMRA ithe kule minyaka edlule isikwazile ukusiza abaculi abaningi bakuleli ekutheni babhale amafa ukuze umculo wabo ulondolozeke futhi kuhlale njalo kungowabo.

Le nhlangano yenze isibonelo ngomculi uBrenda Fassie owadlula emhlabeni ngowezi-2004, ukuthi noma kwakukhona okwakungaphelele ngendlela aba ngalo ifa kodwa yakwazi ukungenelela okungangokuba namuhla umndeni wakhe usahlomula ngomculo wakhe. Omunye umculi osanda kudlula emhlabeni okuvele ukuthi ubesedonsa kanzima empilweni u-Albert Moroasehla owayedume ngelika-Ali Katt, owazakhela igama ngengoma eyashisa izikhotha eyayithi Let the good times roll.

Umculi waphesheya uPrince Rogers Nelson (owayaziwa ngelikaPrince) ungomunye okwavela ukuthi wadlula emhlabeni engalabanga ifa. UPrince washona ngowezi-2015.

See Also

U-Aretha Franklin ufi cwe ukufa engalabile ifa lakhe futhi engenaso ngisho nesikhwama abelondoloza kuso.

“Bese kuyiminyaka ngimlandela ngokuthi akabe ifa lakhe,” kusho lo mmeli waseLos Angeles uDon Wilson kwabezidaba engeza ngokuthi ukube konke lokho wakwenza ngabe abekho la bekhona namuhla futhi nalolu daba beluzosingathwa kahle lungabi ezithebeni zomphakathi.

Nakuba uWilson ethe kunzima ukuqagula ukuthi umcebo kaFranklin ungakanani sekuhlangene nemizi yakhe, kodwa njengoba engazange alabe ifa lakhe kusho ukuthi yonke into ezokwenzeka ngalo izokwaziwa yiwo wonke umuntu uma udaba sekungene enkantolo.

Scroll To Top