Now Reading
IKomidi lanelisekile ngokuqhubeka kwezithangami
Dark Light

IKomidi lanelisekile ngokuqhubeka kwezithangami

KUBUKEKA sebethelelene amanzi oMnu uJulius Malema we-Economic Freedom Fighters (EFF) nozakwabo weCongress of the People (Cope) uMnu uMosiuoa Lekota. Lokhu kulandela ukungaboni ngasolinye ngesigatshana soMthethosisekelo esingunombolo 25 okumanje kunezithangami zokuba sichitshiyelwe. Emuva kokuthathana ngamazwi esithangamini saseLimpopo ngeledlule kwashoda ozogadla kubangwa indlela udaba lokuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Laba baholi babuye babonakala bendawonye kuleli sonto sekuvela elomhlathi.

ULekota ubekhala ngokuthi uhlelo lonke beluyinto ehlelwe ngaphambi kwesikhathi ukuze luvune uhlangothi oluthile. Ingxabano kulaba ababili yaba yimbi ngendlela yokuthi nengxenye yezihlwele ezazigcwalise iMarble Hall zezwakala sezimemeza zithi “Juju! Juju!” njengoba abalandeli bakaMhlonishwa uMalema baye bezwakale bembiza kanjalo Emuva kokuphela kwesigcawu somphakathi, uMalema watshela abeNews 24 ukuthi uMhlonishwa uLekota wayenenkolelo yokuthi uhlelo lonke beluyinto ehlelwe ngaphambi kwesikhathi ngoba yena Malema esuke wakhomba abantu ayethi uSihlalo Wesigcawu Sokubonisana uMnu uVincent Smith akabakhombe ukuze benze izethulo kuConstitutional Review Committee. “Ngithe kuye njengeLungu lePhalamende unelungelo lokuba sesihlalweni uma ungakwethembi okwenziwayo, thatha umbhobho uzikhethele abazokwenza izethulo njengoba nami ngenza.

Uma ngibona abantu bephakamisa ngithi, ‘sihlalo mkhombe nalowana ophakamisile’, manje yena ungithukuthelela ngalokho uthi, ‘ungangikhulumisi’. Yilapho- ke ngimtshele khona ukuthi ‘usukhuluma ngokungacabangi- ke manje’. Besibanga lokho nje,” kusho uMalema. UMalema uncome uSmith ngokuba wusihlalo wesigcawu ongachemi neze okunguyena ojube amalungu ekomiti ukuthi uma kukhona abambona njengokufanele aphawule emhlanganweni bazise yena njengosihlalo. “Akekho umuntu oke wahlela izinto ngendlela yokuvuna uhlangothi oluthile. Wonke umuntu ulitholile ithuba lokuphawula, abamnyama, abamhlophe, mama, baba, abancane nabadala.” UMalema uthe uLekota uxakwa ukuthi usephelelwe ngamaphuzu ngodaba lokubuyiswa komhlaba manje usephakanyelwa umoya. “Abantu emazingeni aphansi basho okwehlukile kulokhu yena akushoyo.

See Also

Akuyona indaba yethu uma imibono yakhe abantu bengayemukeli. Angezi ukuzosifunza amaphupho akhe ngomhlaba. Abantu bafuna umthetho uchitshiyelwe. Manje uLekota ukhaliswa yilokho ngoba iCope ayinabalandeli. uTerror (uLekota) uyikho konke eqenjini lakhe iCope, ungamalunga eCope eyedwa aphinde abe ngumholi wayo iCope,” kusho uMalema. Eziphendulela uLekota uthe yena okumphathe kabi wukuthi kube nguMalema olawula usihlalo ngabantu okufanele abakhombe emhlanganweni. Abakhonjwe nguye bebethola ithuba elide lokukhuluma ngakho-ke ube esemqonda uMalema ngalokhu. “Akumele kube nguye olawula usihlalo nokuthi lowo ozokhuluma kumele akhulume isikhathi esingakanani. UMalema ubetshela usihlalo ukuthi angayimisi enye indoda ebisikhulume yeqa kakhulu esikhathini ebibekelwe sona ngoba le ndoda ibikhuluma lokhu uMalema abethanda ukukuzwa,” kusho uLekota.

Scroll To Top